Skip to Main Content

Số dặm hết hạn cần gia hạn

mxp

Gia hạn số dặm hết hạn của mình cho hành trình bay tiếp theo ngay nào!

Để tối đa hóa giá trị dặm bay của mình, nhận lại số dặm bay đã hến hạn trong tài khoản ngay lập tức!

Quy cách sử dụng dặm bay

 1. Mua lại số dặm trong vòng 6 tháng sau ngày số dặm hết hạn. Số dặm nào hết hạn trước sẽ được gia hạn trước. 
 2. Chỉ có số dặm tự tích lũy mới có thể gia hạn. 
 3. Thời hạn có hiệu lực của số dặm hết hạn được gia hạn là 12 tháng kể từ ngày mua. 
 4. Phí dặm: Mỗi 1.000 dặm = 10 USD, vui lòng gia hạn số dặm hết hạn theo bội số của 1.000 dặm.
 5. Trong một năm một số thẻ hội viên có thể gia hạn số dặm hết hạn với tối đa 150.000 dặm. 
 6. Chỉ đổi vé thưởng hoặc nâng hạng ghế trên các chuyến bay quốc tế của EVA Air / UNI Air hoặc các chuyến bay Star Alliance.
  1. Vé thưởng
   • Các chuyến bay quốc tế của EVA Air / UNI Air
    Dù ghế thưởng đã được xác nhận hay chưa, vé thưởng phải được xuất đổi khi số dặm bay vẫn còn hiệu lực trước thời hạn vé.
   • Chuyến bay của Star Alliance
    Tất cả hồ sơ đặt chỗ phải được xác nhận trước khi xuất vé. Không áp dụng danh sách chờ ở sân bay. Vé Thưởng phải được xuất đổi khi số dặm bay vẫn còn hiệu lực trước thời hạn vé.
  2. Nâng hạng ghế
   Sau khi hạng đặt chỗ nâng hạng được xác nhận, hệ thống sẽ tự động trừ đi số dặm còn hiệu lực đến ngày khởi hành từ tài khoản của quý khách.
 7. Số dặm hết hạn đã gia hạn sẽ không được tính vào số dặm dùng để nâng cấp thẻ thành viên hoặc gia hạn thẻ. 
 8. Số dặm hết hạn đã gia hạn không thể kết hợp với số dặm được chuyển từ hội viên khác 
 9. Số dặm hết hạn đã gia hạn không được bán cho người khác. 
 10. Số dặm hết hạn trước sẽ được trừ trước khi khấu trừ dặm thưởng.

Điều khoản đặc biệt

 1. Nhấp vào “Đăng ký gia hạn số dặm hết hạn”, quý khách sẽ rời khỏi trang web chính thức của EVA (www.evaair.com). Qúy khách sẽ được chuyển từ trang web chính thức của EVA sang nền tảng tích điểm, một trang web của bên thứ ba do Points.com Inc. cung cấp. Tất cả các giao dịch được xử lý bởi Points.com Inc. và các khoản thanh toán tương tự được thu thập và xử lý bởi Points.com Inc. . Các giao dịch khôi phục số dặm không được hoàn lại.
 2. Nền tảng Điểm được cung cấp bởi Points.com Inc. EVA Air và các công ty con của nó không chịu trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc các lợi ích khác được cung cấp bởi Points.com Inc. Các điều khoản và điều kiện của Points.com Inc.
 3. EVA Air khuyến nghị hành viên “Infinity MileageLantds” đọc các điều khoản và điều kiện. Bằng cách sử dụng Nền tảng điểm, Thành viên “Infinity MileageLands” đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện do Points.com Inc. áp dụng liên quan đến việc sử dụng Nền tảng điểm, bao gồm cả việc thanh toán tất cả số tiền khi đến hạn và tuân thủ tất cả các quy tắc và các hạn chế áp dụng cho việc sử dụng Nền tảng. GST / HST / QST được tính cho cư dân Canada.
 4. Hội viên chỉ có thể gia hạn số dặm hết hạn bằng thẻ tín dụng. Không áp dụng thanh toán bằng tiền mặt. Hiện tại, thanh toán chỉ có thể được thực hiện bằng USD hoặc TWD. Hội viên được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản “Infinity MileageLands” trên www.evaair.com trước khi được chuyển sang Nền tảng tích điểm để hoàn tất giao dịch.
 5. Ngân hàng phát hành thẻ của quý khách sẽ trừ phí giao dịch chuyển đổi tiền tề. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ của quý khách. 
 6. Tỷ giá hối đoái, phí giao dịch nước ngoài và các phụ phí được xác định bởi nhà phát hành công cụ thanh toán của quý khách chứ không phải bởi Points hoặc EVA Air. Mọi thắc mắc liên quan đến các khoản phí hoặc tỷ giá hối đoái này, quý khách vui lòng liên hệ với ngân hàng của quý khách. 
 7. Tỷ giá hối đoái, phí giao dịch nước ngoài và các phụ phí được xác định bởi nhà phát hành công cụ thanh toán của quý khách chứ không phải bởi Points hoặc EVA Air. Mọi thắc mắc liên quan đến các khoản phí hoặc tỷ giá hối đoái này, quý khách vui lòng liên hệ với ngân hàng của quý khách. 
 8. Ngoài các quy định đã nêu trên, các quy định về “Tích lũy dặm bay/Quy đổi dặm bay” của Infinity MileageLands cũng áp dụng cho gia hạn số dặm hết hạn. Nếu bất kỳ quy định nào trong tài liệu này không nhất quán hoặc mâu thuẫn với các quy tắc trong phần “Tích lũy dặm bay/Quy đổi dặm bay” của Infinity MileageLands, thì các điều khoản trong tài liệu này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Ví dụ của số dặm hết hạn cần gia hạn

 1. Có tổng cộng 13.500 dặm chưa sử dụng trong tài khoản hội viên đã hết hạn trong 6 tháng qua. Hội viên sẽ thanh toán để gia hạn 2.000 dặm vào ngày 15 tháng 9 năm 2023. Ưu tiên gia hạn 1.500 dặm vào tháng 3 năm 2023 và 500 dặm vào tháng 4 2023. Dặm hết hạn sau khi thanh toán là 2024/09/30.
  Có giá trị đếnLoạiSố dặm ban đầu đã hết hạnSố dặm hết hạn cần gia hạnSố dư số dặm có thể gia hạn
  Có giá trị đến2023/03LoạiSố dặm hết hạn cần gia hạn của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn1500Số dặm hết hạn cần gia hạn1500Số dư số dặm có thể gia hạn0
  Có giá trị đến2023/04LoạiSố dặm tích lũy của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn2000Số dặm hết hạn cần gia hạn500Số dư số dặm có thể gia hạn1500
  Có giá trị đến2023/05LoạiSố dặm tích lũy của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn3000Số dặm hết hạn cần gia hạn0Số dư số dặm có thể gia hạn3000
  Có giá trị đến2023/06LoạiSố dặm tích lũy của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn2000Số dặm hết hạn cần gia hạn0Số dư số dặm có thể gia hạn2000
  Có giá trị đến2023/07LoạiSố dặm mua của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn2000Số dặm hết hạn cần gia hạn0Số dư số dặm có thể gia hạn2000
  Có giá trị đến2023/07LoạiSố dặm tích lũy của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn3000Số dặm hết hạn cần gia hạn0Số dư số dặm có thể gia hạn3000
  Lưu ý: 150.000 dặm có thể được gia hạn mỗi năm và số dặm có thể gia hạn còn lại trong tài khoản của quý khách là 11.000 dặm.
 2. Tổng cộng 160.000 dặm đã hết hạn trong sáu tháng qua theo tài khoản hội viên và 110.000 dặm sẽ được gia hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2023. Theo quy định, mặc dù số dặm còn lại là 50.000 dặm nhưng giới hạn số dặm hết hạn cần gia hạn trong một năm là 150.000 Dặm, số dặm có thể phục hồi còn lại là 40.000 dặm.
 3. Có giá trị đếnLoạiSố dặm ban đầu đã hết hạnSố dặm hết hạn cần gia hạnSố dư số dặm có thể gia hạn
  Có giá trị đến2023/03LoạiSố dặm hết hạn cần gia hạn của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn10000Số dặm hết hạn cần gia hạn10000Số dư số dặm có thể gia hạn0
  Có giá trị đến2023/04LoạiSố dặm tích lũy của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn20000Số dặm hết hạn cần gia hạn20000Số dư số dặm có thể gia hạn0
  Có giá trị đến2023/05LoạiSố dặm tích lũy của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn30000Số dặm hết hạn cần gia hạn30000Số dư số dặm có thể gia hạn0
  Có giá trị đến2023/06LoạiSố dặm tích lũy của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn20000Số dặm hết hạn cần gia hạn20000Số dư số dặm có thể gia hạn0
  Có giá trị đến2023/07LoạiSố dặm mua của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn30000Số dặm hết hạn cần gia hạn30000Số dư số dặm có thể gia hạn0
  Có giá trị đến2023/07LoạiSố dặm tích lũy của chủ thẻ hội viênSố dặm ban đầu đã hết hạn50000Số dặm hết hạn cần gia hạn0Số dư số dặm có thể gia hạn50000
  Lưu ý: 150.000 dặm có thể được gia hạn mỗi năm và số dặm có thể gia hạn còn lại trong tài khoản của quý khách là 40,000 dặm.