Skip to Main Content

Thông báo tình trạng chuyến bay

Tình trạng chuyến bay Giấy chứng nhận đã bay Thông báo tình trạng chuyến bay

Thông báo tình trạng chuyến bay

eva mobile

Tải xuống ứng dụng di động EVA và cài đặt thông báo chuyến bay chỉ trong một bước!

Cách đặt thông báo chuyến bay?

  • Mở ứng dụng di động EVA, tìm kiếm chuyến bay trong mục “ trạng thái chuyến bay” và nhấn vào biểu tượng” thông báo chuyến bay”.
  • Cài đặt thông báo chuyến bay để nhận thông tin cập nhật về chuyến bay trước 4 giờ khởi hành hoặc 1 giờ trước khi đến
  • Nếu chuyến bay bị hoãn hơn 30 phút, bạn sẽ được cập nhật tình trạng chuyến bay mới nhất.
    Lưu ý: Thông báo hoãn chuyến bay không áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc Đại lục

Để biết thêm thông tin về Ứng dụng di động EVA, vui lòng thao khảo mục Di Động


Tải xuống ứng dụng di động EVA:Android / iOS

mobile app