Skip to Main Content

Các chuyến bay bán vượt quá số ghế qui định

Các chuyến bay đến và từ Hoa Kỳ Các chuyến bay đến và từ Canada

Thông tin

EVA AIR thỉnh thoảng sẽ bán vượt quá số lượng ghế cho chuyến bay. EVA AIR sẽ thực hiện thanh toán Bồi thường khi bị từ chối lên máy bay (DBC) cho hành khách bị từ chối lên máy bay.

Bồi thường khi bị từ chối lên máy bay cho những chuyến bay từ Hoa Kỳ

Quy định này chỉ áp dụng cho các chuyến bay EVA hoặc các phần của các chuyến bay EVA xuất phát từ Hoa Kỳ. EVA AIR sẽ tuân theo "Tăng cường các biện pháp bảo vệ hành khách hàng không" của Bộ Vận tải (DOT), 14CFR Phần 250 yêu cầu nếu chuyến bay bán vượt số lượng ghế (nhiều hành khách đã xác nhận đặt chỗ hơn số ghế có sẵn), thì không ai bị ép buộc từ chối lên máy bay đến khi nhân viên hãng hàng không đề nghị họ tình nguyện bỏ chỗ của mình để đổi lại khoản thanh toán theo lựa chọn của hãng hàng không. Nếu chưa đủ số người tự nguyện, hành khách khác có thể bị từ chối lên máy bay theo diện không tự nguyện theo thứ tự ưu tiên đặt chỗ của EVA.

Thứ tự hành khách bị từ chối lên máy bay

Trong trường hợp chưa đủ số người tự nguyện, các hành khách khác có thể bị từ chối lên máy bay theo diện không tự nguyện theo thứ tự sau:

  • Hành khách có vé miễn phí hoặc giá vé giảm được quyền đặt chỗ chắc chắn do hãng hàng không khác cấp.
  • Hành khách có vé miễn phí hoặc giá vé giảm được quyền đặt chỗ chắc chắn do EVA cấp.
  • Các hành khách khác ngoài các nhân viên hàng không có vé miễn phí hoặc giá vé giảm được quyền đặt chỗ chắc chắn, ngoại trừ thanh tra viên chính phủ hoặc người kiểm tra.
  • Hành khách có doanh thu (trừ tình nguyện viên) bằng cách xem xét hành khách có loại giá vé thấp nhất trước và hành khách có loại giá vé cao nhất sau cùng.

Phương thức thanh toán

EVA AIR sẽ đền bù cho từng hành khách bị từ chối lên máy bay theo diện không tự nguyện một khoản tiền mặt hoặc séc vào ngày và tại nơi từ chối lên máy bay theo diện không tự nguyện xảy ra. Nếu phương tiện vận chuyển thay thế tiện lợi EVA AIR sắp xếp cho hành khách khởi hành trước khi thực hiện đền bù thì khoản đền bù sẽ được gửi cho hành khách trong vòng 24 giờ. EVA AIR có thể cung cấp phương tiện vận chuyển miễn phí hoặc giảm giá thay cho đền bù bằng tiền mặt. Trong trường hợp đó, EVA AIR sẽ thông báo tất cả những hạn chế quan trọng về việc sử dụng phương tiện vận chuyển miễn phí hoặc giảm giá trước khi hành khách quyết định chấp nhận vận chuyển thay cho thanh toán bằng tiền mặt hoặc séc. Hành khách có thể yêu cầu thực hiện thanh toán bằng tiền mặt/séc hoặc từ chối tất cả các khoản bồi thường và thực hiện hành động pháp lý tư.