Skip to Main Content

Chuyển/Trả dặm bay

Đăng ký người được chỉ định

 • Để bảo vệ quyền hội viên của bạn, danh sách người được chỉ định phải được gửi đến Infinity MileageLands trước khi chuyển dặm.
  (Ví dụ, Jeremy muốn chuyển 20.000 dặm cho Sandy. Jeremy là Người chuyển nhượng và Sandy là Người được chỉ định.)
 • Vui lòng hoàn tất các bước sau để đăng ký người được chỉ định:
 • Người được chỉ định mới có thể nhận số dặm đã chuyển hoặc chứng nhận nâng hạng điện tử sau 5 ngày kể từ khi hoàn tất đăng ký trên hệ thống máy tính của Trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands trong giờ làm việc. Ngày đăng ký người được chỉ định sẽ có hiệu lực trong 24 tiếng sau khi thực hiện đăng ký trực tuyến. Hội viên không thể yêu cầu thay đổi người được chỉ định sau khi họ được ghi vào danh sách. Danh sách người được chỉ định hợp lệ có hiệu lực vĩnh viễn.
 • Số lượng đăng ký người được chỉ định mỗi năm khác nhau tùy theo từng hạng thẻ. Hội viên Green/Silver/Gold Card có tối đa 6 người được chỉ định (số dặm được chuyển nhượng và chứng nhận nâng hạng); Hội viên Diamond Card có tối đa 9 người được chỉ định (bao gồm cả số dặm đã chuyển nhượng và chứng nhận nâng hạng). Số người được chỉ định đã đăng ký dựa trên loại thẻ mới khi thay đổi hạng thẻ.
 • Người được chỉ định nhận được số dặm hoặc chứng nhận nâng hạng điện tử sau năm 2006 sẽ được tự động ghi vào danh sách là người được chỉ định hợp lệ trong tài khoản của người chuyển nhượng.

Cách chuyển nhượng số dặm

 • Người được chỉ định phải được liệt kê trong danh sách là người được chỉ định đã đăng ký trong tài khoản của người chuyển nhượng trước khi chuyển nhượng số dặm.
 • Hội viên có thể chuyển nhượng số dặm của riêng mình cho hội viên Infinity MileageLands khác. Tuy nhiên, số dặm được chuyển nhượng không được cộng gộp với số dặm của người nhận chuyển nhượng hoặc bất kỳ số dặm nào do bên thứ ba chuyển nhượng.
 • Số dặm có ngày hết hạn sớm nhất sẽ được chuyển đến tài khoản của người được chỉ định. Số dặm đã chuyển nhượng sẽ tuân theo hiệu lực ban đầu và sẽ được gửi vào tài khoản của người được chỉ định kèm theo số tài khoản của người chuyển nhượng.
 • Vui lòng tham khảo các bước sau đây để đăng ký Chuyển dặm.
  • Liên hệ với bất kỳ quầy bán vé nào của EVA Air (trừ ở sân bay)
   Hội viên có thể điền vào Mẫu đơn xin chuyển/hoàn trả tại bất kỳ quầy bán vé nào của EVA Air (trừ ở sân bay).
   (Tải xuống "Mẫu đơn xin chuyển/hoàn trả")
  • Nộp đơn đăng ký qua thư hoặc fax
   Hội viên có thể điền vào Mẫu đơn xin chuyển/hoàn trả và gửi fax hoặc gửi thư đến bất kỳ Trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands nào của EVA Air.
   (Tải xuống "Mẫu đơn xin chuyển/hoàn trả")
  • Đăng ký trực tuyến
   Đăng ký chuyển dặm dễ dàng thông qua “Quản lý tài khoản của tôi”. Hội viên cần sử dụng trước Dịch vụ trực tuyến.
   Để đảm bảo tính bảo mật của chức năng số dặm trực tuyến, vui lòng điền vào Mẫu dịch vụ trực tuyến để đăng ký tại quầy bán vé của EVA Air (ngoại trừ quầy bán vé ở sân bay). Bạn cũng có thể chọn gửi fax hoặc gửi dữ liệu đến Trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands khu vực bạn.
   (Tải xuống "Mẫu đơn dịch vụ trực tuyến"(Ghi Chú))

Chuyển lại

Người được chỉ định có thể hủy đăng ký chuyển nhượng ban đầu của mình và yêu cầu khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, số dặm chỉ có thể được gửi lại cho chủ sở hữu ban đầu và hiệu lực của số dặm sẽ được giữ nguyên.

Notes

 • Hội viên có thể hỏi về kết quả đăng ký đã hoàn tất thông qua “Quản lý tài khoản của tôi” hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands. EVA Air sẽ không xử lý bất kỳ đăng ký nào nếu không có đầy đủ tài liệu.
 • Lưu ý: Không áp dụng chức năng đăng ký dịch vụ trực tuyến nếu thành viên chỉ kiếm dặm thưởng từ dịch vụ trực tuyến hoặc chỉ đăng ký bổ sung thông tin thành viên.
 • Vui lòng thông báo trước cho bất kỳ phòng bán vé nào của chúng tôi tại địa phương và dành thêm thời gian để đăng ký chuyển nhượng số dặm hoặc chứng nhận nâng hạng điện tử vì hệ thống cần 5 ngày làm việc để xử lý đăng ký của bạn.
 • Có giới hạn về số người nhận chuyển nhượng dựa trên trạng thái hội viên. Mỗi hội viên Green Card, Silver Card và Gold Card có thể chuyển số dặm của họ cho tối đa 6 người nhận chuyển nhượng (bao gồm số dặm được chuyển nhượng và chứng nhận nâng hạng) mỗi năm; hội viên Diamond Card có tối đa 9 người nhận chuyển nhượng (bao gồm số dặm được chuyển nhượng và chứng nhận nâng hạng) mỗi năm.
 • Số người nhận chuyển nhượng dựa trên loại thẻ mới khi thay đổi hạng thẻ.
 • EVA Airways sẽ hủy tư cách của bất kỳ hội viên Infinity MileageLands nào vi phạm Phần A hoặc Phần B khỏi việc tiếp tục tham gia vào chương trình và ngay lập tức thu hồi tất cả số dặm tích lũy và chứng chỉ nâng hạng điện tử của hội viên.

A. Theo đây, hội viên đồng ý không bán, mua, trao đổi, tặng, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng và ký thác số dặm tích lũy hoặc chứng nhận nâng hạng điện tử qua internet, báo chí hoặc tạp chí hoặc yêu cầu người khác thực hiện việc như vậy.

B. Theo đây, hội viên đồng ý không tiết lộ bất kỳ thông tin nào để bán, mua, trao đổi, tặng, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng và ký thác số dặm tích lũy hoặc chứng nhận nâng hạng điện tử qua internet, báo chí hoặc tạp chí hoặc yêu cầu người khác thực hiện việc như vậy.

 •  Khi thành viên Thẻ Xanh áp dụng chuyển/hoàn trả số dặm hoặc chứng nhận nâng hạng điện tử thông qua Trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands hoặc quầy bán vé, người chuyển nhượng sẽ bị khấu trừ 3.000 dặm cho mỗi giao dịch từ tài khoản của hội viên.