直接跳至主頁面

Mua dặm bay

Sử dụng số dặm và hạn chế

 1. Giới hạn trong việc đổi vé thưởng hoặc nâng hạng ghế chỉ áp dụng trên các chuyến bay quốc tế của EVA Air/UNI Air.
  (Lưu ý 1) Bất kể ghế thưởng có được xác nhận hay không, Vé thưởng phải được xuất khi số dặm vẫn còn hiệu lực trước thời hạn vé.
  (Lưu ý 2) Hệ thống sẽ tự động khấu trừ số dặm có hiệu lực đến ngày khởi hành từ tài khoản của bạn khi bạn đặt ghế ngồi đã được xác nhận.
 2. Số dặm mua được sử dụng để đổi lấy vé không được vượt quá một nửa (50%) tổng số dặm cần thiết cho yêu cầu đổi lấy đó.
 3. Không thể sử dụng số dặm mua để làm điều kiện đủ cho việc gia hạn hội viện hoặc nâng hạng, hoặc không thể được sử dụng cùng với dặm được chuyển từ người khác.
 4. Không thể bán số dặm mua cho người khác.
 5. Số dặm hết hạn trước trong tài khoản của bạn sẽ được khấu trừ trước khi trừ số dặm.
 6. Giá số dặm: 1.000 dặm = USD40. Vui lòng mua số dặm theo bội số của 1.000 dặm.

Phương thức mua và thanh toán

 1. Hội viên chỉ có thể mua số dặm bằng phương thức thanh toán qua trang web của EVA Air. Hiện tại, chỉ có thể thanh toán bằng USD hoặc TWD.
 2. Chỉ có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng riêng của hội viên (hiện tại, chúng tôi chỉ chấp nhận Visa, MasterCard, American Express). Hội viên sẽ chịu phí xử lý của tổ chức hoặc ngân hàng phát hành thẻ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của bạn.
 3. Khi thanh toán được xác nhận, thư xác nhận hoàn tất mua số dặm sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã xác định.

Hạn mức mua và hạn chế

Chỉ có thể mua số dặm khi “số dặm đã nhận” còn lại lớn hơn “số dặm đã mua” còn lại trong tài khoản của hội viên. Số dặm sẽ mua trong mỗi giao dịch không được lớn hơn chênh lệch giữa “số dặm đã nhận” còn lại và “số dặm đã mua” còn lại trong tài khoản của hội viên.

 1. Dựa vào quy tắc nêu trên, khi hạn mức mua là hơn 1.000 dặm, số lẻ nhỏ hơn 1.000 sẽ được làm tròn xuống vô điều kiện. Ví dụ: Dựa vào quy tắc nêu trên (“số dặm đã nhận” còn lại trừ “số dặm đã mua” còn lại), chênh lệch đã tính là 49.900 dặm. Vì vậy, chỉ có thể mua 49.000 dặm sau khi 900 dặm được làm tròn xuống vô điều kiện.
 2. Hội viên không thể mua số dặm trong các điều kiện sau: (1) “Số dặm đã nhận” còn lại bằng 0 trong tài khoản của hội viên; hoặc (2) “Số dặm đã nhận” còn lại bằng hoặc nhỏ hơn “số dặm đã mua” còn lại trong tài khoản của hội viên.
 3. Một thẻ hội viên chỉ có thể mua tối đa 100.000 dặm trong 12 tháng liên tiếp.

Các điều khoản được đồng ý đặc biệt

 1. Bằng cách mua số dặm, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản liên quan ở đây cẩn thận và đồng ý tuân theo các điều khoản này. Đôi khi, EVA Air có thể sửa đổi các quy tắc và thông báo trên trang web. Giao dịch hoàn tất trước sửa đổi sẽ không bị ảnh hưởng.
 2. EVA Air có quyền xem xét và xác nhận số dặm mà các hội viên đã mua theo Quy tắc. Nếu bất kỳ hội viên nào vi phạm Quy tắc khi mua số dặm (bao gồm nhưng không giới hạn ở, bằng thẻ tín dụng của người khác khi thanh toán mua hoặc chuyển/bán số dặm đã mua cho người khác) hoặc có liên quan đến các hành vi bất hợp pháp khác, EVA Air có thể hủy giao dịch bất cứ lúc nào và hội viên phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất của EVA Air do vi phạm đó.
 3. Ngoài các điều khoản của Quy tắc, quy tắc “Nhận/Sử dụng số dặm” của Infinity MileageLands cũng áp dụng cho số dặm đã mua. Nếu bất kỳ quy tắc nào trong tài liệu này không nhất quán hoặc xung đột với quy tắc “Nhận/Sử dụng số dặm” của Infinity MileageLands, các điều khoản trong tài liệu này sẽ được ưu tiên áp dụng.
 4. Những Quy tắc này được hiểu và áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra, Tòa cấp quận Đài Bắc, Đài Loan sẽ là tòa án tư pháp sơ thẩm.

Ví dụ về giới hạn mua

 • Hội viên đủ điều kiện để mua số dặm
 1. Tình huống 1:
  Hội viên chỉ còn số dặm tự kiếm được trong tài khoản của mình. Dựa vào quy tắc nêu trên, hội viên có đủ điều kiện để mua tối đa 50.000 dặm: (50.000 dặm tự kiếm được còn lại – 0 dặm tự mua còn lại = 50.000 dặm; tức là số lượng dặm tối đa mua được)
  Số dặm tự kiếm được còn lạiSố dặm tự mua còn lạiĐủ điều kiện để mua số dặm?
  Số dặm tự kiếm được còn lại50.000Số dặm tự mua còn lại0Đủ điều kiện để mua số dặm?Có, đủ điều kiện để mua tối đa 50.000 dặm
 2. Tình huống 2:
  Số dặm tự kiếm được còn lại của hội viên nhiều hơn số dặm tự mua còn lại của họ. Dựa vào quy tắc nêu trên, hội viên có đủ điều kiện để mua tối đa 40.000 dặm: (50.000 dặm tự kiếm được còn lại - 10.000 dặm tự mua còn lại = 40.000 dặm; tức là số lượng dặm tối đa mua được)
  Số dặm tự kiếm được còn lạiSố dặm tự mua còn lạiĐủ điều kiện để mua số dặm?
  Số dặm tự kiếm được còn lại50.000Số dặm tự mua còn lại10.000Đủ điều kiện để mua số dặm?Có, đủ điều kiện để mua tối đa 40.000 dặm
 • Hội viên không đủ điều kiện để mua số dặm
 1. Tình huống 1:
  Hội viên chỉ còn số dặm tự mua trong tài khoản của mình. Dựa vào quy tắc nêu trên, hội viên không đủ điều kiện để mua dặm: (0 dặm tự kiếm được còn lại - 10.000 dặm tự mua còn lại = -10.000 dặm; tức là số dặm âm, không đủ điều kiện để mua số dặm)
  Số dặm tự kiếm được còn lạiSố dặm tự mua còn lạiĐủ điều kiện để mua số dặm?
  Số dặm tự kiếm được còn lại0Số dặm tự mua còn lại10.000Đủ điều kiện để mua số dặm?Không, không đủ điều kiện để mua số dặm
 2. Tình huống 2:
  Số dặm tự kiếm được còn lại của hội viên ít hơn số dặm tự mua còn lại của họ. Dựa vào quy tắc nêu trên, hội viên không đủ điều kiện để mua dặm: (30.000 dặm tự kiếm được còn lại - 40.000 dặm tự mua còn lại = -10.000 dặm; tức là số dặm âm, không đủ điều kiện để mua số dặm)
  Số dặm tự kiếm được còn lạiSố dặm tự mua còn lạiĐủ điều kiện để mua số dặm?
  Số dặm tự kiếm được còn lại30.000Số dặm tự mua còn lại40.000Đủ điều kiện để mua số dặm?Không, không đủ điều kiện để mua số dặm

Notes

 • Không thể sử dụng số dặm mua để làm điều kiện đủ cho việc gia hạn hội viện hoặc nâng hạng, hoặc không thể được sử dụng cùng với dặm được chuyển từ người khác.
 • Giới hạn trong việc đổi vé thưởng hoặc nâng hạng ghế chỉ áp dụng trên các chuyến bay quốc tế của EVA Air/UNI Air.
 • Số dặm mua được sử dụng để đổi lấy vé không được vượt quá một nửa (50%) tổng số dặm cần thiết cho yêu cầu đổi lấy đó.
 • Số dặm hết hạn trước trong tài khoản của bạn sẽ được khấu trừ trước khi trừ số dặm.
 • Chuyển dặm theo quy định của EVA Air Infinity MileageLands.