直接跳至主頁面

Dịch vụ vận chuyển vật nuôi

Chó hỗ trợ

Chúng tôi đã sửa đổi một số chính sách vận chuyển động vật hỗ trợ cảm xúc vào 18/11/2019, vui lòng xem lại tất cả chính sách liên quan trước khi quý khách di chuyển.

Chó hỗ trợ tâm thần/chó hỗ trợ cảm xúc và chó dịch vụ được huấn luyện đầy đủ có thể vào cabin và không mất phí nếu chúng đáp ứng các điều kiện. Vui lòng đảm bảo quý khách có mọi chứng nhận thú y cho tất cả quốc gia/khu vực trên hành trình của quý khách, bao gồm quốc gia/khu vực quý khách đang đi đến. 

Yêu cầu

 • 1 động vật hỗ trợ tâm thần/động vật hỗ trợ cảm xúc mỗi người và động vật phải là chó, từ 4 tháng tuổi trở lên.
 • Chó phải sạch sẽ và cư xử đúng. Động vật phải cư xử đúng ở nơi công cộng và làm theo lệnh của chủ. Động vật không được chạy tự do quanh máy bay hoặc gà và/hoặc tại khu vực cổng sân bay.
 • Chó phải ngồi vừa vào khu vực dưới chân quý khách, dưới ghế hoặc trong lòng của quý khách.
 • Nếu chó ở trong cũi thì cũi phải vừa vào bên dưới ghế ở phía trước quý khách.

Chó hỗ trợ tâm thần/chó hỗ trợ cảm xúc không thể:

 • Đặt ở hàng gần lối thoát hiểm
 • Nhô ra hoặc chặn lối đi hoặc hàng ghế
 • Chiếm một ghế
 • Ăn từ bàn ăn

Hành vi động vật

Chó hỗ trợ tâm thần/chó hỗ trợ cảm xúc phải được huấn luyện để cư xử đúng cách ở nơi công cộng. Chúng sẽ không được phép vào cabin nếu chúng có bất kỳ biểu hiện phá phách nào mà không thể kiểm soát hoặc điều chỉnh thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Gầm gừ
 • Cắn hoặc cố gắng cắn
 • Nhảy chồm lên hoặc lao vào mọi người
 • Tiểu hoặc đại tiện trong cabin. Ga hoặc khu vực cổng.

Chó hỗ trợ tâm thần/chó hỗ trợ cảm xúc phải chịu sự kiểm soát của quý khách vào mọi lúc bằng dây xích và/hoặc bộ dây. Hành khách phải đem khẩu trang dự phòng cho chó.

Nếu hành vi này xảy ra vào mọi thời điểm trong hành trình của bạn và không được kiểm soát hoặc điều chỉnh, chó sẽ bị ký gửi như hành ký gửi và tất cả yêu cầu và phí áp dụng sẽ áp dụng. AVIH

Cần thông báo trước

Để đi cùng chó hỗ trợ tâm thần/chó hỗ trợ cảm xúc trong cabin, bạn phải gửi tất cả biểu mẫu bắt buộc cho Bộ phận hỗ trợ đặc biệt ít nhất 48 giờ trước chuyến bay. Chúng ta sẽ thông báo cho quý khách khi phê duyệt giấy tờ. 

Chó phục vụ là chó được đào tạo để hỗ trợ hành khách khuyết tật có công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể. Chúng tôi yêu cầu quý khách liên hệ với bộ phận đặt chỗ của chúng tôi trước ít nhất 48 giờ để sắp xếp. 

Nếu quý khách dự định đi cùng chó hỗ trợ cảm xúc, quý khách phải gửi những giấy tờ sau đây ít nhất 48 giờ trước khi chuyến bay khởi hành: 

 • Thư từ chuyên gia sức khỏe tâm thần được cấp phép với thời gian ghi trên tiêu đề thư không quá 1 năm. 
 • Thư phải ghi rõ rằng hành khách đang được người viết thư chăm sóc. 
 • Hành khách khuyết tật tâm thần hoặc cảm xúc được định nghĩa trong Sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần (DSM) IV. 
 • Hành khách cần chó như biện pháp giúp họ thích nghi trong suốt chuyến bay và/hoặc tại điểm đến.
 • Ngày loại và thẩm quyền của giấy phép của chuyên gia sức khỏe tâm thần. 
Nếu quý khách không hoàn tất hoặc đáp ứng tất cả yêu cầu, chó của quý khách có thể đi cùng dưới dạng hành lý ký gửi. Tất cả phí áp dụng sẽ áp dụng. AVIH
 
Động vật hỗ trợ cảm xúc (chó): Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (14 CFR Phần 382), EVA AIR chấp nhận đơn đăng ký đi cùng chó hỗ trợ cảm xúc trong cabin 48 giờ trước khi chuyến bay khởi hành, trên các chuyến bay đến và đi từ Hoa Kỳ. Vui lòng đảm bảo quý khách có mọi chứng nhận thú y cho tất cả quốc gia/khu vực trên hành trình của quý khách, bao gồm quốc gia/khu vực quý khách đang đi đến. 

Vui lòng lưu ý rằng Động vật hỗ trợ cảm xúc không được chấp nhận trên tất cả đường bay và hướng dẫn xử lý vật nuôi được ký gửi sẽ được áp dụng. Xem Chính sách vật nuôi AVIH.