直接跳至主頁面

Thị thực và nhập cảnh

Thông tin visa

Bạn có thể nhấp vào liên kết sau để biết thông tin visa của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Các quy định về visa được chính phủ lập ra và có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra các yêu cầu visa mới nhất do cơ quan có thẩm quyền của vùng lãnh thổ hoặc quốc gia đích đến ban hành. Vì mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có các yêu cầu visa khác nhau đối với du khách thuộc các quốc tịch khác nhau, vui lòng đảm bảo bạn đọc tất cả quy định visa khi kiểm tra thông tin này. Vui lòng nhớ rằng việc không tuân thủ các quy định hoặc không chuẩn bị giấy tờ thích hợp có thể khiến bạn bị từ chối lên máy bay hoặc bị trục xuất. EVA Air và các đại lý vé máy bay không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc bạn không có giấy tờ thông hành bắt buộc hoặc hợp lệ.

Thông tin visa (mở trong cửa sổ mới)