直接跳至主頁面

Thị thực và nhập cảnh

Thông tin thị thực

Quý khách có thể nhấp vào liên kết sau để biết thông tin thị thực của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Các quy định về thị thực được chính phủ lập ra và có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra các yêu cầu thị thực mới nhất do cơ quan có thẩm quyền của vùng lãnh thổ hoặc quốc gia đích đến ban hành. Vì mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có các yêu cầu thị thực khác nhau đối với du khách thuộc các quốc tịch khác nhau, vui lòng đảm bảo quý khách đọc tất cả quy định thị thực khi kiểm tra thông tin này. Vui lòng nhớ rằng việc không tuân thủ các quy định hoặc không chuẩn bị giấy tờ thích hợp có thể khiến quý khách bị từ chối lên máy bay hoặc bị trục xuất. EVA Air và các đại lý vé máy bay không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc quý khách không có giấy tờ thông hành bắt buộc hoặc hợp lệ.

Thông tin thị thực (mở trong cửa sổ mới)