Skip to Main Content

EVABidDeal

Evaair business class

EVABidDeal

Quý khách có muốn tận hưởng các tiện ích của khoang ghế Phổ Thông Đặc Biệt hoặc Thương Gia không?

Ngay bây giờ, EVABidDeal sẽ trao cho quý khách cơ hội tự quyết định giá sẽ trả thêm để nâng hạng ghế!

EVABidDeal rất đơn giản như 1-2-3, quý khách có thể dễ dàng tự chọn một giá 50 giờ trước giờ khởi hành. Cùng với một ít may mắn, quý khách có thể tận hưởng ghế ngồi rộng rãi hơn, các món ăn đa dạng và các dịch vụ tuyệt vời khác thông qua việc đấu giá nâng hạng.

Chúng tôi sẽ gửi cho quý khách một lời mời đấu giá thông qua hệ thống email: EVABidDeal@pg.evaair.com 07 ngày trước ngày khởi hành. Địa chỉ email này chỉ giành cho hệ thống sử dụng, vui lòng không trả lời hay gửi mail vào địa chỉ email này. Hoặc quý khách có thể nhấp chuột chọn "Tôi quan tâm" để kiểm tra xem mình đủ tiêu chuẩn tham gia không.