直接跳至主頁面

Các chuyến bay bán vượt quá số ghế qui định

Các chuyến bay đến và từ Hoa Kỳ Các chuyến bay đến và từ Canada

Bồi thường khi bị từ chối lên máy bay cho những chuyến bay đến/ từ Canada

Hãng hàng không có thể bán quá số lượng ghế quy định, do đó một số hành khách sẽ không có chỗ ngồi trên chuyến bay, mặc dù mã đặt chỗ của họ đã được xác nhận. Trong trường hợp chuyến bay bán vượt quá số lượng ghế quy định, không ai có quyền từ chối cho hành khách lên máy bay cho tới khi nhân viên hãng hàng không yêu cầu hành khách tình nguyện bỏ chỗ để đổi lấy khoản bồi thường của hãng hàng không. Nếu số lượng khách tình nguyện bỏ chỗ không đủ, hãng hàng không sẽ từ chối tiếp hành khách khác lên máy bay theo thứ tự ưu tiên hành khách lên máy bay. Trong một số trường hợp ngoại lệ, những hành khách không tình nguyện bỏ chỗ vẫn được hưởng bồi thường. Những quy định hoàn chỉnh về việc thanh toán bồi thường và thứ tự ưu tiên lên máy bay là có sẵn ở tất cả quầy bán vé ở sân bay và khu vực lên máy bay.

Thứ tự ưu tiên lên máy bay

  • trẻ em đi một mình;
  • người tàn tật và người đi chung hỗ trợ, động vật hỗ trợ, hoặc động vật hỗ trợ tinh thần,
  • hành khách đi cùng với các thành viên gia đình
  • hành khách trước đây bị từ chối lên máy bay với vé máy bay tương tự.

Bất cứ hành khách nào bị từ chối lên máy bay liên quan đến việc điều phối của hãng hàng không hoặc không thuộc an toàn bay – ví dụ: bán vượt quá số lượng hoặc thay đổi loại máy bay khai thác để bảo trì thì hành khách sẽ được nhận bồi thường. Khoản bồi thường của hành khách sẽ dựa trên thời gian bị trễ chuyến từ điểm đi và điểm đến cuối cùng.

Mức bồi thường tối thiểu

Mức bồi thường khi bị trễ chuyến (CAD)

0-6 giờ là $900

6-9 giờ là 1800$

9+ giờ là $2400

Phương thức thanh toán

EVA Air sẽ cung cấp khoản bồi thường cho hành khách ngay khi chuyến bay khác có chỗ cho khách, nhưng không quá 48 tiếng kể từ lúc từ chối lên máy bay. Nếu không thể cung cấp khoản bồi thường trước thời gian lên máy bay sẽ được bảo lưu bằng văn bản thỏa thuận, EVA AIR sẽ gửi cho hành khách văn bản xác nhận số tiền bồi thường cần phải trả.