Thông tin visa

Quý khách có thể bấm vào các liên kết sau đây để biết thêm thông tin về thị thực của các quốc gia và các vùng lãnh thổ. Quy định thị thực được thiết lập bởi các chính phủ và có thể thay đổi. Xin vui lòng kiểm tra lại yêu cầu thị thực được cập nhật mới nhất bởi các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà Quý khách sẽ đến. Vì mỗi quốc gia và các vùng lãnh thổ có yêu cầu thị thực khác nhau cho du khách mang quốc tịch khác nhau, Quý khách vui lòng đọc tất cả các quy định về thị thực khi kiểm tra thông tin.


https://evaair.traveldoc.aero