Skip to Main Content

Green card

Hạng mức thẻ và đặc quyền

Hội viên thẻ Xanh
  • Đặt chỗ thuận tiện. Vui lòng cung cấp số thẻ hội viên cho nhân viên phòng vé trước khi tiến hành đặt chỗ.
  • Nhận mức giá giảm đặc biệt tại các khách sạn và đối tác cho thuê xe nhất định.
  • Tích lũy số dặm và đổi dặm để nhận vé thưởng, nâng hạng, phiếu giảm giá phòng khách sạn và một số tạp chí/hàng hóa.
  • Khấu trừ thanh toán bằng số dặm cho đơn đặt trước EVA SKY SHOP:
    Các hội viên có thể sử dụng số dặm cùng tiền để đặt trước trực tuyến hàng hóa miễn thuế trên trang web EVA SKY SHOP. Vui lòng truy cập trang web EVA SKY SHOP để biết thêm thông tin.
  • Điều khoản và điệu kiện tiêu chuẩn của sản phẩm Gói dịch vụ giá vé (Fare Family) áp dụng cho lựa chọn ghế ngồi của hội viên thẻ Xanh.