Skip to Main Content

Thưởng trải nghiệm Chương trình giả lập chuyến bay EVA

Yêu cầu trải nghiệm chương trình giả lập chuyến bay EVA Air (dành riêng cho hội viên Diamond và Gold Card)

 • Số dặm cần có: 100.000 dặm
 • Thời gian: Chiều thứ 3 hoặc thứ 4, từ 2:00 đến 3:30 (1,5 giờ)
 • Để áp dụng:
 1. Vui lòng điền vào Mẫu đơn xin trải nghiệm chương trình giả lập chuyến bay EVA Air và gửi fax đến 886-3-351-0005. (Tải xuống "Mẫu đơn xin trải nghiệm chương trình giả lập chuyến bay EVA Air")
 2. Gửi đơn xin trước ngày thứ 5 của tháng trước tháng mà bạn muốn lên lịch cho buổi học.
 3. Lưu ý rằng 100.000 dặm bắt buộc sẽ được khấu trừ từ tài khoản của bạn sau khi phiên học chương trình giả lập chuyến bay đã được xác nhận.
 • Vị trí: Trung tâm đào tạo EVA Air, Đào Viên, Đài Loan (376 Hsin Nan Road, Sec. 1, Luchu Dist., Taoyuan City, Taiwan)
 • Nhắc nhở:
 1. Người tham gia phải là hội viên Diamond hoặc Gold Card trên 15 tuổi.
 2. Giảng viên sẽ được EVA Air chỉ định.
 3. Loại chương trình giả lập chuyến bay sẽ do EVA Air xác định.
 4. Người tham gia phải tự mình đến Trung tâm đào tạo EVA Air.