Phí hành lý quá cược và các loại phí khác

Phí hành lý quá cước

EVA/UNI AIR sẽ điều chỉnh phí hành lý quá cước từ ngày 01/06/2020 chi tiết như sau.

Từ/trong ngày 01 tháng 6 năm 2020

Biểu Phí Hành Lý Quá Cước Hệ Ký(chỉ ÁP DỤNG khi mặt vé thể hiện KG, ngoài trừ những quốc gia sử dụng hệ kiện)

Biểu phí được chia thành 4 khu vực (Khu vực 1~4). Phí quá cước tính theo từng ký (2.2 lb) trên khu vực. Nếu kiện hành lý quá khổ, hành khách cần trả thêm phụ phí hành lý riêng. Phí hành lý sẽ được thu theo tỷ giá quy đổi địa phương.


Tiền tệ: USD / Tính theo ký
GiữaKhu vực 1Khu vực 2Khu vực 3Khu vực 4
Khu vực 18153060
Khu vực 215254560*
Khu vực 330454560
Khu vực 46060*6030

Tiền tệ: USD / Tính theo ký

 • Khu vực 1: Đài Loan, Hồng Kông, Macao, Trung Quốc, Philippine, Hàn Quốc
 • Khu vực 2: Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar.
 • Khu vực 3: Châu Đại Dương, khu vực Trung Đông, khu vực châu Á (không bao gồm khu 1 và khu 2)
 • Khu vực 4: Châu Âu (bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ), Nga, châu Phi

* Chuyến bay từ BKK (khu vực 2) đến AMS/VIE/LHR (khu vực 4) sẽ bị tính phí là USD45/ kg


Phụ Phí cho Hệ Ký

Đối với hành lý theo hệ ký, nếu tổng kích thước ba chiều (tổng của chiều dài/chiều rộng/chiều cao) của hành lý vượt quá 203 cm (80 in) hành khách sẽ bị thu phí là USD150. Đối với một số dụng cụ thể thao sẽ tuân theo các quy định khác.

Ví dụ:

Bạn bay hạng phổ thông trên chuyến bay Đài Bắc đến Hồng Kong với 30KG hành lý miễn cước, ký gửi 1 kiện hành lý (32kg/kích thước 150cm) và một bức tranh (8kg/kích thước 210cm). Bạn sẽ phải trả phí hành lý quá cước USD80 (10kg x USD8) và phí quá khổ USD150, tổng cộng USD230.

Thú cưng, thiết bị hỗ trợ di chuyển và thiết bị thể thao có quy định khác.


Biểu Phí Hành Lý Quá Cước Hệ Kiện(chỉ ÁP DỤNG khi mặt vé thể hiện PC, đi đến/đi từ Mỹ, Canada, Trung và Nam Mỹ)

Biểu phí được chia thành 7 khu vực (Khu vực 1~7). Phí quá cước tính theo từng kiện (dưới 23kg) trên khu vực. Nếu kiện hành lý quá cân/quá khổ, hành khách cần trả thêm phụ phí hành lý riêng. Phí hành lý sẽ được thu theo tỷ giá quy đổi địa phương.


 
Tiền tệ: USD / Tính theo kiện
Giữa
Khu vực 1Khu vực 2
Khu vực 3
Khu vực 4
Khu vực 5
Khu vực 6
Khu vực 7
Khu vực 1100
100
100
100
150180210
Khu vực 2
100
100
100
100
180200
240
Khu vực 3
100
100
100
100
190210
250
Khu vực 4
100
100
100
100
200
220
250
Khu vực 5
150180190200
---------
Khu vực 6
180200
210
220
---------
Khu vực 7
210
240250250---------

Tiền tệ: CAD / Tính theo kiện
GiữaKhu vực 1Khu vực 2
Khu vực 3
Khu vực 4
Khu vực 5
Khu vực 6
Khu vực 7
Khu vực 1130
130130
130
190
230
---
Khu vực 2
130
130130
130
230
260
---
Khu vực 3
130
130130
130
240
270
---
Khu vực 4
130
130130
130
260
280
---
Khu vực 5
190
230
240
260
---------
Khu vực 6
230
260
270
280
---------
Khu vực 7
------
---------------
 • Khu vực 1: Đài Loan, Hồng Kông, Macao, Trung Quốc, Philippine, Hàn Quốc
 • Khu vực 2: Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar.
 • Khu vực 3: Châu Đại Dương, khu vực Trung Đông, khu vực châu Á (không bao gồm khu 1 và khu 2)
 • Khu vực 4: Châu Âu (bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ), Nga, châu Phi
 • Khu vực 5: Bờ tây Bắc Mỹ (LAX/SEA/SFO/YVR), HNL
 • Khu vực 6: Bắc Mỹ ngoài khu vực 5
 • Khu vực 7: Trung và Nam Mỹ
Phụ Phí cho Hệ Kiện
 
Quá cân nặng
 • 23kg < Số cân nặng ≦32kg: USD80/ CAD100
 • Số cân nặng > 32kg: 3 lần phí quá cước hệ kiện
 
Quá khổ
 • 158cm < Kích thước tổng 203cm: USD150/ CAD190
 • Kích thước tổng > 203cm: USD300/ CAD380
 
Hành lý đặc biệt
 
Khi hành lý đặc biệt được ký gửi như hành lý bình thường, hành lý sẽ tính theo quy định một kiện/ký miễn cước và trả thêm phí quá cước nếu quá cân/ quá khổ. bất kể kích thước thực tế, một số thiết bị thể thao có thể được tính là một kiện hành lý kích thước tổng 158cm/62in (Một kiện cho mỗi hành khách) và đó là:
 
Cần câu, dụng cụ câu cá, cung tên, xe đạp, dụng cụ bowling, golf, dụng cụ khúc côn cầu, thiết bị lặn, dụng cụ trượt tuyết và trượt nước, súng, đạn thi đấu thể thao.
 
Cách tính phụ phí quá khổ cho thuyền kayak/ thiết bị trượt lượn/ thiết bị lướt ván diều/ thiết bị dù lượn/ thiết bị lướt ván
Hệ ký: chiều dài hành lý quá 158cm, sẽ bị thu phí
 • Chiều đài một kiện hành lý dưới 158cm: không tính phí
 • Chiều dài một kiện hành lý hơn 158cm:  thu USD150
Ví dụ:
Bạn bay hạng phổ thông (30kg hành lý miễn cước), mang theo 2 kiện hành lý ký gửi và 1 ván trượt (chiều dài 160cm), tổng cân nặng 35kg, hành khách sẽ bị thu phí quá cước 5kg và quá khổ USD150.
 
Hệ kiện: nếu có hành lý quá khổ/ quá cân sẽ bị thu phí
 
Nếu bạn bay hạng phổ thông mang theo:
 • Một kiện 23kg chiều dài 158cm: không thu phí
 • Một kiện 23kg chiều dài 159~203cm: thu USD150/ CAD190
 • Một kiện 23kg chiều dài hơn 203cm: thu USD300/ CAD380
 • Một kiện 26kg chiều dài hơn 203cm: thu USD80/ CAD100 + USD300/ CAD380 = USD380/ CAD480
Ví dụ:
 • Bạn bay hạng phổ thông cao cấp (2 kiện hành lý miễn cước), mang theo 1 kiện hành lý ký gửi (22kg) và 1 ván trượt (chiều dài 160cm), bạn sẽ bị thu phí quá khổ USD150/ CAD190.
 • Bạn bay hạng phổ thông (2 kiện hành lý miễn cước), mang theo 2 kiện hành lý ký gửi (15kg/ 21kg) và 1 ván trượt (chiều dài 210cm), bạn sẽ bị thu phí 1 kiện hành lý USD300/ CAD380.
 
Trước/trong ngày 31 tháng 5 năm 2020
 
Phí hành lý quá cước
 
Khi hành khách mang quá hành lý miễn cước, phí hành lý sẽ được thu theo tỷ giá quy đổi địa phương.
 
Hành lý hệ ký:
Biểu phí được chia thành 4 khu vực (Khu vực 1~4). Phí quá cước tính theo từng ký (2.2 lb) trên khu vực.
 
Hành lý hệ kiện:
Biểu phí được chia thành 7 khu vực (Khu vực 1~7). Phí quá cước tính theo từng kiện (dưới 23kg) trên khu vực.

 
Tiền tệ: USD
GiữaKhu vực 1/KGKhu vực 2/KG
Khu vực 3/KG
Khu vực 4/KG
Khu vực 5/Kiện
Khu vực 6/Kiện
Khu vực 7/Kiện
Khu vực 1/KG8
1530
60
115
130
170
Khu vực 2/KG15
25
45
60*
140
155
200
Khu vực 3/KG30
45
45
60
150170
210
Khu vực 4/KG60
60*
60
---
160
180
230
Khu vực 5/Kiện115
140
150
160
---------
Khu vực 6/Kiện130
155
170
180
---------
Khu vực 7/Kiện170
200
210
230
---------
 • Khu vực 1: Đài Loan, Hồng Kông, Macao, Trung Quốc, Philippine, Hàn Quốc
 • Khu vực 2: Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar.
 • Khu vực 3: Châu Đại Dương, khu vực Trung Đông, khu vực châu Á (không bao gồm khu 1 và khu 2)
 • Khu vực 4: Châu Âu (bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ), Nga, châu Phi
 • Khu vực 5: Bờ tây Bắc Mỹ (LAX/SEA/SFO/YVR), HNL
 • Khu vực 6: Bắc Mỹ ngoài khu vực 5
 • Khu vực 7: Trung và Nam Mỹ
* Chuyến bay từ BKK (khu vực 2) đến AMS/VIE/LHR (khu vực 4) sẽ bị tính phí là USD45/ kg
 
 
Tiền tệ: CAD
GiữaKhu vực 1/KGKhu vực 2/KG
Khu vực 3/KG
Khu vực 4/KG
Khu vực 5/Kiện
Khu vực 6/Kiện
Khu vực 7/Kiện
Khu vực 1/KG---
---------148
168
---
Khu vực 2/KG---------
---180
200
---
Khu vực 3/KG------------194
219
---
Khu vực 4/KG---
---------
206
232
---
Khu vực 5/Kiện148
180
194
206
---------
Khu vực 6/Kiện168
200
219
232
---------
Khu vực 7/Kiện------
---
---
---------
Phụ phí
 
Biểu phí

Cân nặng/kích thước (bao gồm kiện hành lý miễn cước)
Phụ phí
Quá cân
Mỗi kiện cân nặng hơn 23kg (50lb) và tới 32kg (70lb)
USD32/ CAD41/ quy đổi theo tiền tệ địa phương
Mỗi kiện hơn 32kg (70lb)
3 lần phí quá cước hệ kiện
Quá khổ
Tổng kích thước kiện 3 chiều hơn 158cm (62 in) và đến 203cm (80 in)
USD100/ CAD129/ quy đổi theo tiền tệ địa phương
Tổng kích thước kiện hơn 203cm (80 in)
USD300/ CAD387/ quy đổi theo tiền tệ địa phương

Hành lý đặc biệt

Khi hành lý đặc biệt ký gửi như hành lý bình thường và quá cân/ quá khổ theo quy định miễn cước, bạn cần phải trả phí quá cân/ quá khổ. Nếu hành lý ký gửi có đồ vật giá trị, đề nghị bạn có thể mua thêm bảo hiểm hành lý trước khi bay, để có thể cung cấp cho bạn một phạm vi bảo hiểm toàn diện hơn. Quần áo và vật dùng cá nhân không được đóng gói chung với vật dùng thẻ thao trong cùng hành lý hoặc thùng. Xin tham khảo danh sách hành lý đặc biệt như sau. Đối với các quy định và các khoản thu khác nhau áp dụng cho hành lý đặc biệt, vui lòng liên hệ phòng vé EVA Air 48 giờ trước khi chuyến bay khởi hành. 

    Các thiết bị, dụng cụ thể thao:
    1. Dụng cụ câu cá
 • Áp dụng hành lý miễn cước
 • Tư vấn với EVA Air tại thời điểm đặt chỗ
 • Tùy vào kích thước thực tế có thể được tính như 1 kiện hành lý 158cm/62in
 • Bao gồm 1 hộp đựng thiết bị câu cá, giày câu cá, cuộn cước, phao câu …
    2. Cung tên
 • Áp dụng hành lý miễn cước
 • Tư vấn với EVA Air tại thời điểm đặt chỗ
 • Tùy vào kích thước thực tế có thể được tính như 1 kiện hành lý 158cm/62in
 • Mỗi bộ cung tên được tính như hành lý ký gửi cho 1 hành khách
 • Tất cả các vật dụng liên quan phải đựng trong cùng 1 hộp chứa phù hợp
    3. Xe đạp
 • Áp dụng hành lý miễn cước
 • Tư vấn với EVA Air tại thời điểm đặt chỗ
 • Tùy vào kích thước thực tế có thể được tính như 1 kiện hành lý 158cm/62in
 • Đối với xe đạp không có động cơ và xe đua 1 ghế có bánh xe phẳng và được đóng gói cẩn thận để tránh va chạm. Xe đạp phải được vận chuyển trong hộp kín
 • Xoay tay cầm 90 độ và thắt chặt, tháo hoặc xoay bàn đạp vào bên trong
    4. Dụng cụ Bowling
 • Áp dụng hành lý miễn cước
 • Tùy vào kích thước thực tế có thể được tính như 1 kiện hành lý 158cm/62in
 • Bao gồm 1 trái banh bowling, túi đựng bowling và 1 đôi giày bowling.
    5. Canô
 • Áp dụng hành lý miễn cước
 • Tư vấn với EVA Air tại thời điểm đặt chỗ để kiểm tra xem chỗ trống với bộ phận vận tải 
 • hàng hóa (cargo) tại thời điểm đặt vé
 • Theo hệ kiện, bắt buộc thu phí hành lý quá cước tính theo chiều dài của mỗi kiện hành lý nếu kích thước vượt quá 158cm. Hành lý quá khổ cũng bao gồm kiện dư hoặc/và thừa cân, mỗi khoản phí sẽ nộp phạt riêng .
    6. Golf
 • Áp dụng hành lý miễn cước
 • Tùy vào kích thước thực tế có thể được tính như 1 kiện hành lý 158cm/62in
 • Bao gồm 1 bộ dụng cụ và 1 đôi giày đánh golf
 • Tất cả vật dụng phải được đựng trong hộp chứa phù hợp. Túi đánh golf phải được bao bọc kỹ lưỡng hoặc đặt trong hộp cứng, nặng.
 
      7. Dụng cụ bay lượn
 • Tư vấn với EVA Air tại thời điểm đặt chỗ
 • Bao gồm thiết bị lượn, dây nịt và mũ bảo hiểm
 • Đóng gói trong 1 túi đựng phù hợp
 • Có thể bi thu phí nếu chiều dài mỗi túi vượt quá kích thước của 1 kiện miễn cước.
    8. Dụng cụ lướt ván diều
 • Tư vấn với EVA Air tại thời điểm đặt chỗ
 • Bao gồm 1 bộ ván lướt, 1 cặp diều và dây diều
 • Đóng gói trong 1 túi gấp đa năng hoặc túi đựng phù hợp
 • Theo hệ kiện, bắt buộc thu phí hành lý quá cước tính theo chiều dài của mỗi kiện hành lý nếu kích thước vượt quá 158cm. Hành lý quá khổ cũng bao gồm kiện dư hoặc/và thừa cân, mỗi khoản phí sẽ nộp phạt riêng 
    9. Dụng cụ chơi khúc côn cầu (Hockey)
 • Áp dụng hành lý miễn cước
 • Tùy vào kích thước thực tế có thể được tính như 1 kiện hành lý 158cm/62in
 • Khúc côn cầu (ví dụ như khúc côn cầu trên sân cỏ / khúc côn cầu trên băng), thiết bị bóng đá: một chiếc mũ bảo hiểm, một gậy / vòng / bóng / các miếng đệm, và một đôi giày thể thao, giày hoặc giày trượt được tính như 1 bộ dụng cụ
 • Gom 2 gậy khúc côn cầu lại sẽ được tính như 1 kiện hành lý ký gửi. Gậy khúc côn cầu phải được đóng gói riêng biệt với các dụng cụ khác trong 1 hộp cứng hoặc túi thể thao.
    10. Dù lượn
 • Áp dụng hành lý miễn cước
            -Tư vấn với EVA Air tại thời điểm đặt chỗ
 • Trong đó có một cánh, một dây nịt, một chiếc mũ bảo hiểm an toàn và hệ thống dự trữ khẩn cấp (dù)
 • Đóng gói trong thùng chứa hoặc túi phù hợp khác
 • Theo hệ kiện, bắt buộc thu phí hành lý quá cước tính theo chiều dài của mỗi kiện hành lý nếu kích thước vượt quá 158cm. Hành lý quá khổ cũng bao gồm kiện dư hoặc/và thừa cân, mỗi khoản phí sẽ nộp phạt riêng
    11. Thiết bị lặn
 • Áp dụng hành lý miễn cước
 • Tư vấn với EVA Air tại thời điểm đặt chỗ
 • Tùy vào kích thước thực tế có thể được tính như 1 kiện hành lý 158cm/62in
 • Bao gồm một bể rỗng lặn, thiết bị điều hòa lặn, đồ lặn bảo hộ, một máy đo áp suất, một mặt nạ lặn, hai chân vịt, một ống thở và một đai an toàn
    12. Dụng cụ trượt tuyết và trượt nước
 • Áp dụng hành lý miễn cước
 • Tư vấn với EVA Air tại thời điểm đặt chỗ để kiểm tra xem chỗ trống với bộ phận vận tải  hàng hóa (cargo) tại thời điểm đặt vé
 • Tùy vào kích thước thực tế có thể được tính như 1 kiện hành lý 158cm/62in
 • Bao gồm 1 đôi giày trượt tuyết, gậy trượt tuyết, 1 đôi ủng, hoặc 1 ván trượt tuyết, 1 đôi ủng , 1 đôi giày trượt nước tiêu chuẩn , 1 ván lướt vượt chướng ngại vật
    13. Súng, đạn thi đấu thể thao
 • Áp dụng hành lý miễn cước
 • Tư vấn với EVA Air tại thời điểm đặt chỗ
 • Tùy vào kích thước thực tế có thể được tính như 1 kiện hành lý 158cm/62in
 • Yêu cầu phải có giấy chứng nhận , giấy phép. Bao gồm giấy phép xuất cảnh / giấy phép nhập cảnh hoặc ủy quyền từ chính quyền địa phương và quốc gia (ví dụ như thư mời)
    Sở hữu cá nhân
    Không được vượt quá:
 1. Không chứa quá 2 khẩu sung trường, đạn dược khoảng 5kg/11lb, 1 đệm bắn súng, thiết bị giảm tiếng ồn,…
 2. 2 khẩu súng ngắn, 2 giá đựng súng, băng đạn 5kg/11lb
 3. 1 hộp súng không chứa quá 5 khẩu súng ngắn,bang đạn 5kg/11lb; thiết bị giảm tiếng ồn
 4. Đạn dược được đóng gói trong bao bì ngay từ đầu hoặc trong một bình chứa thích hợp có thể ngăn chặn sự va chạm  giữa vỏ hoặc hộp đạn (tức là đạn lỏng không được phép).
    13. Dụng cụ lướt ván
 • Áp dụng hành lý miễn cước
 • Tư vấn với EVA Air tại thời điểm đặt chỗ
 • Dụng cụ lướt ván được xem như 1 kiện hành lý ký gửi thông thường và sẽ bị thu phí quá cước nếu như chiều dài vượt quá kích thước qui định theo hệ thống kiện. 
 • 2 ván trượt được gôm vào 1 túi
 • Thiết bị lướt ván bao gồm 1 ván trượt, 1 cột buồm, 1 sào căng buồm bằng gỗ, cánh buồm
 • Dụng cụ lướt ván phải được đóng gói, đựng trong túi phù hợp để tránh va chạm, hư hỏng
Cách tính phí hành lý quá cước cho Ca nô, dụng cụ lướt ván diều, dụng cụ lướt ván
 
(1) Tính theo hệ thống kg : Không cần thu phí vượt kích thước
Ví dụ : Nếu hành khách ngồi ghế hạng phổ thông (hành lý miễn cước 30kg), được phép mang 2 kiện hành lý ký gửi và 1 túi đựng các dụng cụ lướt ván ( chiều dài 220cm), nặng 25kg, khách hàng sẽ phải đóng phạt 5 kg quá trọng lượng
(2) Tính theo hệ thống kiện: phải đóng phí vượt kích thước hoặc vượt trọng lượng
- 1 kiện (23kg) có chiều dài 158cm: Không tính phí
- 1 kiện (23kg) có chiều dài vượt 158cm đến 203 cm : Tính phí USD100
- 1 kiện (23kg) có chiều dài vượt quá 203cm: Tính phí USD300
- 1 kiện (26kg) có chiều dài vượt quá 203cm: Tính phí USD32+ USD300=USD332

Ví dụ: 
- Nếu hành khách ngồi hạng ghế Phổ thông cao cấp mang 1 kiện hành lý 22kg và 1 túi đựng dụng cụ lướt ván ( chiều dài 200cm) , khách phải đóng phí USD100
- Nếu Khách ngồi hạng ghế phổ thông có 2 kiện hành lý (15kg/21kg) và 1 túi đựng dụng cụ lướt ván (có chiều dài 250cm), khách phải đóng phí 1 kiện cộng với USD300
 
Nhạc cụ

Hành lý ký gửi
 • Nhạc cụ được xem như hành lý thông thường. Nếu trọng lượng/kích thước/số kiện vượt quá qui định hành lý miễn cước, hành khách phải trả phí quá cước
 • Nhạc cụ được vận chuyển như hành lý ký gửi phải được cất giữ trong các hộp cứng chắc chắn và an toàn. Không chấp nhận nhạc cụ đựng trong túi mềm (túi gig)
 • Các nhạc cụ có kích thước lớn như ghi-ta bass đôi và vĩ cầm chỉ được chấp nhận làm hành lý ký gửi nếu không thể chứa trong cabin. Nếu kích thước và trọng lượng của nhạc cụ có thể được chấp nhận là hành lý xách tay trong cabin (CBBG), bạn có thể mua thêm một ghế ngồi cho nhạc cụ thay vì phải gửi hành lý.
 • Hành khách được yêu cầu ký tên vào các tag hành lý đặc biệt cho tất cả các nhạc cụ đã qua kiểm tra do tính chất dễ vỡ của chúng.
Hành lý xách tay
 • Đàn ghi-ta hoặc các nhạc cụ nhỏ khác (như violon, sáo, kèn, ...v.v) có thể được chấp nhận như hành lý xách tay miễn cước. Mỗi hành khách chỉ được phép mang theo một nhạc cụ nhỏ lên máy bay
 • Nhạc cụ nên được lưu trữ trong hộp cứng với các cạnh tròn. Những vật phẩm này có thể được cất gọn gàng trong các khoang chứa hành lý trên cao hoặc dưới ghế ngồi phụ thuộc vào chỗ trống tại thời điểm lên máy bay. Ngoại trừ một số thiết bị hỗ trợ người khuyết tật nhất định, các khoang đựng hành lý trên cao hoặc dưới ghế ngồi luôn sẵn cho tất cả hành khách tùy theo trình tự lên máy bay của hành khách.
 • Hành khách có thể mua thêm một ghế để đặt hành lý trong cabin thay vì để trong khoang chứa hành lý trên cao hoăc dưới ghế ngồi. Vui lòng liên hệ với phòng vé EVA AIR ít nhất 48 tiếng trước khi chuyến bay khởi hành
 • Nếu không còn chỗ trống trong cabin, nhạc cụ sẽ phải ký gửi.
 • Vì lý do thay đổi nhiệt độ, việc co, giãn của đầu các nhạc cụ có thể xảy ra. Hành khách nên nới lỏng dây buộc để tránh thiệt hại

Thú cưng
 • Chỉ chấp nhận vận chuyển chó, mèo và thỏ
 • Không được tính là hành lý miễn cước. Thú cưng và chuồng (cũi) được xem như hành lý ký gửi và bị tính phí hành lý quá cước:
 • Điểm đến theo hành lý hệ ký: tổng trọng lượng thú cưng và chuồng tính phí bằng gấp 1.5 lần phí hành lý quá cước.
 • Điểm đến theo hành lý hệ kiện: Tổng trọng lượng thú cưng và chuồng nhỏ hơn 32kg, tính phí 2 kiện phí hành lý quá cước thông thường.
 • Điểm đến theo hành lý hệ kiện: Tổng trọng lượng thú cưng và chuồng vượt quá 32kg và dưới 42kg, sẽ tính phí 4 kiện phí hành lý quá cước thông thường.
 • Điểm đến theo hành lý hệ kiện: Tổng trọng lượng thú cưng và chuồng vượt quá 42kg, sẽ tính phí 6 kiện phí hành lý quá cước thông thường.
 • Trong trường hợp tổng trọng lượng vượt quá 50kg phải có sự chấp thuận của hãng trước giờ bay 72 tiếng.
 • Các loại vật nuôi dịch vụ ( chó, mèo, thỏ) với mục đích dẫn đường, trợ thính, chó cảnh báo, hoặc động vật hỗ trợ cảm xúc (chó, mèo, thỏ) sẽ được vận chuyển miễn phí không giới hạn về trọng lượng khi người chủ đi cùng phụ thuộc vào chúng. Vui lòng bấm vào Hỗ trợ đặc biệt
 • Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng bấm vào mục Mang theo động vật cảnh
Xe lăn/ xe lăn điện/ dụng cụ y tế/ thiết bị trợ giúp
 • Áp dụng hành lý miễn cước (không tính chi phí phát sinh)
 • Dành cho hành khách khuyết tật
 • Bao gồm Xe lăn/xe lăn điện/ dụng cụ y tế/ thiết bị trợ giúp và xe lăn, thiết bị trợ giúp dùng pin
 • Thiết bị di chuyển có động cơ cho mỗi hành khách
 • Thiết bị trợ giúp bao gồm dụng cụ hỗ trợ đi lại, mặt nạ phòng độc, máy thở, nạng,…
 • Chỉ có loại xe lăn cá nhân và các thiết bị hỗ trợ nhỏ khác được mang lên máy bay như hành lý xách tay
 • Theo luật EU, hành khách bị giảm thiểu khả năng di chuyển sẽ được phép mang theo 2 thiết bị hỗ trợ di chuyển miễn phí
 • Để biết rõ chi tiết, vui lòng tham khảo Hỗ trợ đặc biệt

Lưu ý:

 • Dù hành lý sẽ được tính theo hệ hống kiện hoặc hệ thống kg, chúng tôi đề nghị quý khách không nên đóng hành lý vượt quá 32kg (70lb) cho mỗi kiện để tránh làm bị thương bản thân quý khách hoặc nhân viên cân hành lý. Mỗi kiện hành lý nào vượt quá  32kg/70lb và không thể đóng gói lại , đều phải được trình báo với EVA trước đó để chúng tôi có thời gian sắp xếp hợp lý. Vui lòng tham khảo General Information/General Notification page để biết thêm thông tin 
 •  Vì lý do giới hạn không gian cho mỗi loại máy bay, một số kiện hành lý có trọng lượng vượt quá 45kg/99lb đều có khả năng bị từ chối cho lên máy bay. Vui lòng liên hệ văn phòng EVA AIR hoặc phòng vé tại Đài loan để biết thông tin chi tiết.
 • Bất kỳ hành lý xách tay nào chiếm chỗ 1 ghế ngồi thêm sẽ bị tính phí và được xem như hành lý trên cabin ví dụ như bình, bức tượng chạm khắc, hoặc nhạc cụ. Áp dụng cho vé người lớn ( ngoại trừ vé đoàn, vé em bé, vé trẻ sơ sinh hoặc các loại vé khuyến mãi khác).

         

Những loại phí tùy chọn khác

 • Trẻ em không có người lớn đi cùng (UM)
  Gía vé dành cho người lớn sẽ được áp dụng cho trẻ em không có người lớn đi cùng.
 • Hành khách phải nằm cáng (Stretcher)
  Ngoại trừ vé đã mua trước đó, giá vé mua thêm cho hành khách phải nằm cáng được tính bằng  6 lần giá vé cao nhất hạng ghế phổ thông một chiều dành cho người lớn.
 • Yêu cầu bình thở ô xy
  Hành khách sẽ trả thêm 200 USD cho 1 bình ô xy, và thêm giá vé cho một ghế khác để đặt bình ô xy. Mỗi ghế chỉ cho phép đặt tối đa 2 bình ô xy
 • Yêu cầu thêm một ghế cho hành lý xách tay
  Áp dụng giá vé người lớn ( trừ trường hợp được giảm giá du lịch, trẻ em, trẻ sơ sinh và các loại vé giảm giá khác)
 • Hành khách yêu cầu thêm một ghế ngồi để được thoải mái trên chuyến bay
  Phải trả thêm tiền mua vé.
 • Nâng hạng ghế
  Mua vé nâng hạng khi đặt booking: áp dụng phí lên đến 6000USD cho mỗi khách/chuyến bay
 • Mua vé nâng hạng suốt chuyến bay: áp dụng phí lên đến 6000USD cho mỗi khách/chuyến bay
 • Vé thưởng
  Hoàn vé hoặc đổi ngày bay cho vé thưởng áp dụng phí USD50- xem chi tiết tại đây
 • Wifi trên chuyến bay
 • Gửi email/SMS : phí USD1.5 mỗi tin nhắn
 • Gọi điện thoại vệ tinh trên chuyến bay: Mức phí USD8.30/phút
 • Dịch vụ Wifi trên chuyến bay: USD11.95/1 giờ . USD16.95/3 giờ, USD21.95/24 giờ
 • Dịch vụ gửi tin nhắn điện thoại/gọi roaming : Phí gọi Roaming sẽ tính theo mức phí của nhà cung cấp mạng địa phương và sẽ được thể hiện trong hóa đơn điện thoại của bạn
 
 • Hành lý/ Các loại phí khác áp dụng cho các hãng hàng không đối tác 

 

 • Các chuyến bay liên danh của EVA AIR được khai thác bởi hãng hàng không đối tác có thể áp dụng mức phí hành lý khác với qui định của EVA AIR. Vui lòng xem thông tin trên website của hãng hàng không đối tác