Skip to Main Content

ร่วมงานกับเรา

นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่อง

ตำแหน่งงานที่รับ (นักบิน)

EVA Airways เปิดรับตำแหน่ง First Officer สำหรับเครื่องบิน A321/A330/B777/B787

EVA Air กำลังมองหานักบินที่มีความชำนาญสูงเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและขยายธุรกิจของบริษัทเราซึ่งมีศูนย์ดำเนินการอยู่ที่ไทเป ในไต้หวัน

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังต่อไปนี้

 • มี ICAO ATPL, JAA ATPL(A) หรือ FAA ATPL ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่ง ไม่รับ Frozen ATPL
 • มีชั่วโมงบินรวม 2,000 ชั่วโมง
 • 500 ชั่วโมงบินสำหรับ commercial multi-engine, milti crew jet, MTOW > 20 tons
 • หนังสือรับรองการไม่เกิดเหตุการณ์/อุบัติเหตุที่ออกให้โดยผู้มีอำนาจและนายจ้างเดิม
 • อ้างอิงการจ้างงาน 5 ปีจากอุตสาหกรรมการบิน(หรือ 2 ปี หากคุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
 • ใบรับรอง ICAO Aviation English ขั้นต่ำระดับ 4 หรือความสามารถทางภาษาอังกฤษของ FAA

สัญญาจ้างงาน: 4 ปี

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • ตั้งแต่เที่ยวบินแรกที่ทำการบิน ตำแหน่ง FO จะได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนเริ่มต้นที่ NTD$202,000 และ NTD$135,000 ในระหว่างการฝึก
 • ที่พักจัดให้โดย EVA (EVA quarter building)
 • 8 BDOs (วันหยุดต่อเนื่อง) ต่อเดือน
 • ประกันภัย : ประกันสุขภาพ, ประกันการสูญเสียใบอนุญาต
 • สวัสดิการการเดินทาง : สิทธิพิเศษในการเดินทาง, เดินทางแบบมีส่วนลด (พ่อแม่ รวมทั้งผู้อยู่ในความอุปการะตามเกณฑ์)
 • วันลาหยุดประจำปี : เริ่มต้นที่ 22 วันตามปฎิทินต่อปี จำนวนวันเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
 • ลาป่วย : สูงสุด 30 วันต่อปีปฎิทินโดยได้รับเงินเดือน


ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติ โปรดส่งใบสมัครของคุณมาที่หน้าสมัครงาน หากต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิค โปรดส่งอีเมลมาที่ pilotrecruit@evaair.com


หมายเหตุ: สัญญาตัวแทนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกับ:


APAS : http://www.apasnet.com/

DPI : http://directpersonnel.com/

FCI : http://www.fci.aero/

AeroProfessional : https://www.aeroprofessional.com/

Rishworth : http://www.rishworthaviation.com/ 

Jobs4Pilots :http://www.jobs4pilots.com/

CAE PARC Aviation https://caeparcaviation.com/jobs/22025-wide-body-rated-ntr-fos/

AviationCV : https://www.aviationcv.com/