Skip to Main Content

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ

กฎพิเศษสำหรับสนามบินต่างๆ บริการกระเป๋าสัมภาระระบบดิจิทัล

โปรดทราบว่าข้อบังคับด้านความปลอดภัยในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน ในบางสนามบินอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าในเรื่องของจำนวนชิ้นที่ให้ถือติดตัวได้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง คุณอาจดูข้อมูลเพิ่มเติมนี้ที่ข้อบังคับต่าง ๆ ของสนามบินในท้องถิ่น

คำแนะนำในการเดินทางจากหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งสหรัฐอเมริกา

ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองจะเปิดกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัย TSA ขอแนะนำว่าคุณควรปลดล็อกกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องของคุณไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหักของอุปกรณ์ล็อกกระเป๋าสัมภาระ หากกระเป๋าของคุณถูกล็อกไว้ และเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง TSA ขอทำการตรวจค้น เจ้าหน้าที่อาจต้องทำลายอุปกรณ์ล็อกกระเป๋าออก คุณสามารถล็อกกระเป๋าของคุณได้ แต่ TSA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องเปิดกระเป๋าเพื่อดำเนินการตามกระบวนการรักษาความปลอดภัย เมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองของ TSA เปิดกระเป๋าของคุณ จะมีการติดผนึกเพื่อแสดงหลักฐานไว้ที่ด้านนอกพร้อมกับทิ้งข้อความไว้ข้างใน เพื่อแสดงว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นกระเป๋าของคุณแล้ว

มีสิ่งของบางอย่างที่เรียกกันว่าเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้สองทาง ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นอาวุธและไม่สามารถพกพาในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณหรืออนุญาตให้ผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยได้ โปรดตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามถือขึ้นเครื่องของ TSA ก่อนที่คุณจะเดินทาง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ TSA การบรรจุหีบห่อ และคำแนะนำเพื่อการประหยัดเวลา โปรดไปที่หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งสหรัฐอเมริกา (เปิดในหน้าต่างใหม่) ถ้าคุณต้องการรายงานสิ่งของสูญหายหรือหาไม่พบที่อาจถูกทิ้งไว้ที่จุดตรวจคัดกรองหรือจุดตรวจกระเป๋าสัมภาระของ TSA หรือในกรณีที่มีความเสียหายต่อกระเป๋าสัมภาระของคุณหรือสิ่งของ ในหน้านี้จะมีลิงก์ให้คุณไปยังแผนกสิ่งของสูญหาย และไปยังสำนักงานจัดการการการร้องเรียนของ TSA นอกจากนี้ยังมีลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้ในการรายงานสิ่งของสูญหาย/หาไม่พบ หรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ TSA แบบฟอร์มเหล่านี้สามารถส่งทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ไปที่: TSA Claims Management Office, 601 So. 12th Street—TSA 9, Arlington, VA 22202. คุณสามารถโทรสอบถามศูนย์ติดต่อ TSA ฟรี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเรียกร้องกรณีสูญหายหรือเสียหายที่ (สหรัฐอเมริกา) 1-866-289-9673 หรืออีเมล tsa-contactcenter@dhs.gov

โปรดทราบว่าหากกระเป๋าสัมภาระของคุณสูญหาย ควรติดต่อสายการบินเที่ยวสุดท้ายที่คุณเดินทาง ไม่ใช่ที่ TSA

และขอเตือนให้คุณทราบว่าตราบใดที่เป็นการส่งสินค้าเพื่อการพาณิชย์ไปยังสหรัฐอเมริกา จะต้องได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ 19 CFR Part 141 - ENTRY OF MERCHANDISE และห้ามให้รับเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง

แคนาดา (ประกาศจาก CATSA - หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศของแคนาดา)

กระเป๋าสัมภาระที่โหลดแล้วของคุณจะถูกตรวจสอบและอาจต้องตรวจค้น ทั้งๆที่คุณอาจจะล็อกกระเป๋าไว้ในเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินที่แคนาดา โปรดทราบว่า:

 • เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองไม่ได้รับอนุญาตให้ทำลายอุปกรณ์ล็อกกระเป๋า แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องมือพิเศษในการเปิดและปิดล็อกได้ใหม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับสำหรับการเดินทางได้
 • ล็อกเหล่านี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และสามารถหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ท่องเที่ยว สนามบิน และผู้ค้าปลีกในแคนาดาและต่างประเทศ
 • สอบถามผู้ค้าปลีกของคุณและอ่านฉลากบรรจุภัณฑ์เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ล็อกนั้นสามารถเปิดได้โดยตัวแทนรักษาความปลอดภัยสนามบินก่อนที่คุณจะซื้อ
 • หากเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองไม่สามารถปลดล็อกของคุณได้ เจ้าหน้าที่จะขอให้ตัวแทนสายการบินค้นหาคุณเพื่อขอกุญแจหรือรหัสผ่าน
 • หากไม่พบตัวคุณ ตัวแทนสายการบินอาจทำลายอุปกรณ์ล็อกเพื่อทำการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดแล้วของคุณ
 • กระเป๋าใดๆ ที่จำเป็นต้องมีการตรวจค้นแต่ไม่สามารถเปิดได้จะไม่สามารถผ่านการรักษาความปลอดภัยได้
 • กระเป๋าสัมภาระที่โหลดแล้วที่ไม่ผ่านการรักษาความปลอดภัยจะถูกส่งกลับไปยังสายการบิน
 • หากกระเป๋าสัมภาระที่โหลดแล้วของคุณถูกเปิดออกเพื่อทำการตรวจ จะมีการวางบัตร “การแจ้งการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง” ไว้ด้านในกระเป๋า
 • เป็นที่เข้าใจว่า CATSA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เกิดจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นนี้ เราขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ

*CATSA ไม่ได้แนะนำ หรือรับรองผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการระบบล็อก หรือระบบล็อกใดๆสำหรับการเดินทางเป็นการโดยเฉพาะ อาจจะมีอุปกรณ์ล็อกยี่ห้ออื่นเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น CATSA ไม่ได้แสดงให้เห็นหรือรับประกันว่าระบบล็อกสำหรับการเดินทางมีประสิทธิภาพ สามารถถูกเปิดออกโดย CATSA ได้ หรือทำให้การตรวจค้นนั้นสมบูรณ์ โปรด คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระที่ถูกล็อก (เปิดในหน้าต่างใหม่)

ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

 • สหราชอาณาจักรจำกัดให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องทุกชิ้นที่เดินทางออกจากสนามบินใดๆก็ตามในประเทศนั้นต้องมีน้ำหนักมากสุดไม่เกิน 32 กก./70 ปอนด์ หากคุณมีกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินข้อกำหนด คุณควรจัดเรียงสิ่งของภายในกระเป๋าใหม่และนำไปบรรจุไว้ในกระเป๋าใบอื่น ความยาวสูงสุดสำหรับกระเป๋าสัมภาระเกินขนาด คือ มีความยาวที่ 240 ซม. ความสูงและความกว้างเป็น 75 ซม. สิ่งของใดที่มีขนาดเกินจะถูกปฏิเสธโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยและต้องถูกจัดส่งเป็นสินค้าทางอากาศ
 • มีความคลาดเคลื่อนระหว่างสนามบินฮีทโธรว์ (เปิดในหน้าต่างใหม่) และ EVA Air (เปิดในหน้าต่างใหม่) สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดและจำนวนของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง โปรดปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องของ EVA Air ที่อนุญาตให้มีเพียงกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น และสัมภาระของใช้ส่วนตัวอีก 1 ชิ้น นำติดตัวผ่านการควบคุมรักษาความปลอดภัยได้ เมื่อคุณเดินทางในชั้นประหยัดพรีเมียม หรือชั้นประหยัด สิ่งของที่มีขนาดทั้ง 3 ด้านใหญ่กว่า 56 x 36 x 23 ซม. (22 x 14 x 9 นิ้ว) หรือขนาดรวมทั้งหมดเกินกว่า 115 ซม. (45 นิ้ว) ต้องเช็คอินเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง

ฮ่องกง/มาเก๊า

 • คำเตือนเกี่ยวกับการพกพาสิ่งของที่เป็นอันตรายสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง/มาจาก หรือเปลี่ยนเครื่องในฮ่องกง/มาเก๊า - ตามกฎหมายของฮ่องกงและมาเก๊า ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง/มาจาก หรือเปลี่ยนเครื่องในฮ่องกง/มาเก๊าขนส่งสิ่งของที่เป็นอันตราย เช่น อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า ก๊าซน้ำตา กระบองแบบยืดได้ สนับมือ มีดพับ และหวีซ่อนมีด ฯลฯ หากพบว่าบุคคลใดครอบครองจะถูกดำเนินคดีจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในข้อหาละเมิดกฎหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซต์ตำรวจฮ่องกง
 • กฎข้อบังคับใหม่ของฮ่องกงสำหรับผู้โดยสารที่พกพาทรัพย์สินมูลค่ารวมมากกว่า HKD 120,000 (หรือเทียบเท่า) ไปยังฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2018 บุคคลใดก็ตามที่เดินทางมาถึงฮ่องกง ณ จุดควบคุมที่กำหนดและครอบครองเงินตราและตราสารเปลี่ยนมือผู้ถือ (“CBNI”) จำนวนมาก (เช่น CBNI ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า HKD 120,000 (หรือเทียบเท่า)) ต้องทำหนังสือสำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยใช้ช่องทางสีแดงภายใต้ระบบช่องทางสีแดงและสีเขียว บุคคลใดที่เดินทางมาถึงฮ่องกงนอกเหนือจากจุดควบคุมที่ระบุไว้ หรือบุคคลใดก็ตามที่จะออกจากฮ่องกง เมื่อมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะต้องเปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ว่าตนมี CBNI อยู่ในครอบครองเป็นจำนวนมากหรือไม่ หากมี บุคคลดังกล่าวจะต้องทำการสำแดงเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใหญ่ที่เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ (เช่น บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี) และทราบดีว่าผู้เยาว์ครอบครอง CBNI ในจำนวนมาก จะต้องสำแดงหรือเปิดเผยข้อมูลแทนผู้เยาว์นั้น สำหรับการนำเข้าหรือส่งออก CBNI จำนวนมากรวมเป็นชุดเดียวกันจะต้องแสดงใบสำแดงอิเล็กทรอนิกส์แก่กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตล่วงหน้าผ่านระบบสำแดงเงินตราและตราสารเปลี่ยนมือผู้ถือ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ GovHK
 • ห้ามนำเข้าบุหรี่ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม - ตามกฎหมายของฮ่องกง โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 เมษายน 2022 ห้ามนำเข้าบุหรี่ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม (ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่สมุนไพร) โดยเด็ดขาด บทลงโทษสูงสุดจะถูกตัดสินจำคุก 6 เดือน และปรับ HKD 50,000 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่กฎหมายควบคุมยาสูบจากกรมอนามัยฮ่องกง
 • ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สารสกัดจากกัญชง CBD(Cannabidiol) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายภายใต้กฎหมายว่าด้วยยาอันตราย (DDO) ภายใต้ DDO นั้นการค้ามนุษย์(รวมทั้งการนำเข้าและส่งออก) และการขายสารที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จะต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตและปรับ 5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์สำนักงานความมั่นคง กองวัตถุเสพติด

จีน

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการพกพาอุปกรณ์จุดไฟและไม้ขีดไฟสำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางหรือเปลี่ยนเครื่องที่จีนแผ่นดินใหญ่ ตามข้อบังคับปัจจุบันขององค์การบริหารการบินพลเรือนจีน (CAAC) ห้ามบุคคลใดพกพาอุปกรณ์จุดไฟหรือไม้ขีดไฟในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง หากคุณมีสิ่งเหล่านี้ติดตัว โปรดนำออกมาและทิ้งด้วยตัวคุณเอง มิเช่นนั้น คุณอาจถูกปรับสูงสุด RMB 5,000 หรือถูกกักตัวโดยกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อผลลัพธ์และความสูญเสียจากการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้

ญี่ปุ่น

 • ตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศญี่ปุ่น (JCAB) ผู้โดยสารที่จะพกพาเครื่องหนีบผมและอุปกรณ์ม้วนผมชนิดไร้สายและชาร์จไฟได้ติดตัวไปด้วย ควรทำความเข้าใจตามแนวทางต่อไปนี้:
  • อุปกรณ์มีระบบ"ไฟล์ทโหมด"ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ แนะนำให้นำอุปกรณ์นี้ติดตัวไปเป็นส่วนหนึ่งของกระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่อง ในกรณีที่ไม่มีระบบ"ไฟล์ทโหมด" หากสามารถถอดเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมออกได้ ก็สามารถนำอุปกรณ์ติดตัวไปในกระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องหรือจัดเก็บไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
  • หากอุปกรณ์ไม่มีระบบ"ไฟล์ทโหมด"และไม่สามารถถอดเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมได้ ห้ามนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องหรือจัดเก็บไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง ผู้โดยสารที่กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นควรระมัดระวังเกี่ยวกับกฎปฎิบัตินี้เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกระหว่างการเดินทาง
 • เช่นเดียวกับ การจัดการเกี่ยวกับ LAG (ของเหลว สเปรย์ และเจล) ไฟแช็กสำหรับจุดบุหรี่ที่ไม่ได้บรรจุเชื้อเพลิงเหลวชนิดดูดซึมไม่ได้ จะต้องพกไว้ในถุงพลาสติกใสที่สามารถให้ซีลซ้ำได้ ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 • อาหารที่ทำความร้อนได้ด้วยตัวเอง (ภาชนะบรรจุที่มีสารทำความร้อนด้วยตัวเอง) ไม่อนุญาตให้พกติดตัวเป็นสิ่งของถือขึ้นเครื่องหรือใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง เนื่องจากมีแคลเซียมออกไซด์บรรจุอยู่
 • แม้ว่าสเปรย์ไล่แมลงแบบเยือกแข็งจะไม่เป็นพิษ แต่ก็เป็นอันตรายเมื่อฉีดพ่นใส่มนุษย์หรือสัตว์ ดังนั้นจึงห้ามนำติดตัวเป็นสิ่งของในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือจัดเก็บในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
 • โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ MLIT เพื่อดูกฎพิเศษสำหรับสนามบินต่าง ๆ ในญี่ปุ่น