Skip to Main Content

บริการความบันเทิงบนเที่ยวบิน

ดาวน์โหลดนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ EVA e-Library

อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

การเดินทางคือการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ที่จะนำมาซึ่งความสุขใจ

แบนเนอร์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ EVA

EVA e-Library มีนิตยสารยอดนิยมที่หลากหลายและหนังสือพิมพ์อีกมากมายที่พร้อมนำเสนอข่าวล่าสุดให้คุณ คุณจะพบกับเนื้อหาในรูปแบบของหลากหลายภาษาให้คุณได้เลือกอ่าน

เราให้บริการ EVA e-Library แก่ผู้โดยสารของเรา ในแต่ละปีจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้เกือบ 90,000 เมตริกตันซึ่งมีขนาดเท่ากับ 400 Central Park ของนครนิวยอร์ก

เราจึงขอเชิญจากใจจริงให้คุณได้มาเพลิดเพลินกับบริการ EVA e-Library ของเรา คุณสามารถดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ลงบนอุปกรณ์ของคุณเองได้อย่างง่ายดายก่อนการเดินทาง

มาเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์โลกของเรากันเถอะ!

คลิกดาวน์โหลดเลย คุณจะเพลิดเพลินไปกับบริการนี้ขณะเดินทาง!

ดาวน์โหลดเลย

คู่มือบริการ

EVA e-Library จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 12:00(GMT+8)

ลูกค้าที่จะได้รับบริการ: ผู้โดยสารทุกท่านที่จองเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย EVA Air/UNI Air และต้องมีบัตรโดยสารที่ถูกต้องพร้อมด้วยบันทึกการจอง(PNR)ที่ได้รับการยืนยันแล้ว 

เวลาที่พร้อมให้ดาวน์โหลด: สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงก่อนเครื่องออกและนานสุดถึง 24 ชั่วโมงหลังเวลาออกเดินทางตามกำหนดของเที่ยวบิน

จำนวนครั้งที่ให้ดาวน์โหลด: สำหรับจำนวนครั้งที่ให้ดาวน์โหลดเพิ่มฟรี โปรดดูตารางด้านล่าง

ประกาศสำคัญ:

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ใช้บริการ EVA e-Library จึงมีการขยายระยะเวลาโปรโมชันสำหรับจำนวนครั้งที่ให้ดาวน์โหลดเพิ่มฟรีออกไปนับจากวันนี้ อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังได้ตลอดเวลา ขอขอบคุณ

แจ้งเตือน: โปรดดาวน์โหลดสื่อดิจิทัลลงบนอุปกรณ์ของคุณเองก่อนเครื่องออก! ไปอ่านกันเถอะ!


ชั้นรอยัลลอเรล/ชั้นพรีเมียมลอเรล/ชั้นธุรกิจ
Infinity MileageLands
บัตรไดมอนด์
Infinity MileageLands
บัตรโกลด์
Infinity MileageLands
บัตรซิลเวอร์
อื่นๆ
Infinity MileageLands
บัตรไดมอนด์
29
Infinity MileageLands
บัตรโกลด์
19
Infinity MileageLands
บัตรซิลเวอร์
19
อื่นๆ19
ชั้นประหยัดพรีเมียม
Infinity MileageLands
บัตรไดมอนด์
Infinity MileageLands
บัตรโกลด์
Infinity MileageLands
บัตรซิลเวอร์
อื่นๆ
Infinity MileageLands
บัตรไดมอนด์
29
Infinity MileageLands
บัตรโกลด์
14
Infinity MileageLands
บัตรซิลเวอร์
12
อื่นๆ11
ชั้นประหยัด
Infinity MileageLands
บัตรไดมอนด์
Infinity MileageLands
บัตรโกลด์
Infinity MileageLands
บัตรซิลเวอร์
อื่นๆ
Infinity MileageLands
บัตรไดมอนด์
29
Infinity MileageLands
บัตรโกลด์
13
Infinity MileageLands
บัตรซิลเวอร์
11
อื่นๆ10


ถ้าคุณดาวน์โหลดจนครบจำนวนครั้งแล้ว คุณสามารถเลือกซื้อรายการหนังสือเพิ่มได้อย่างง่ายดายตามราคาที่ระบุไว้บนช่องรายการที่คุณเลือก โปรดทราบว่าการทำธุรกรรมข้ามประเทศอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น ส่วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในต่างประเทศเพิ่มเติม

แจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการ

  • เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดปริมาณคาร์บอน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่นั่งยืน EVA ได้เปิดตัวนิตยสารและหนังสือพิมพ์บนเครื่องแบบไร้กระดาษ ขอเชิญดาวน์โหลดนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ที่เราคัดสรรมาก่อนขึ้นเครื่อง และเพลิดเพลินไปกับการอ่านได้ตลอดการเดินทางของคุณ
  • บัตรโดยสารบางประเภทจะไม่ได้รับบริการนี้ เช่น บัตรโดยสารสำหรับทารกและบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับที่นั่งเพิ่มพิเศษ (CBBG/EXST/STCR) เป็นต้น 
  • หากท่านไม่สามารถดาวน์โหลดได้ โปรดยืนยันบันทึกการจองของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air
  • EVA Air / UNI Air (BR/B7) มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือให้สิ้นสุดระยะเวลาในการดาวน์โหลดได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการของเที่ยวบิน 
  • ระดับสมาชิกของ Infinity MileageLands จะพิจารณาตามวันที่ของเที่ยวบินจริง 
  • อาจมีการอัปเดตสิ่งพิมพ์ล่าช้าเนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับชั่วโมงการทำงานหรือช่วงเวลาในการเผยแพร่ของสำนักพิมพ์แต่ละราย 
  • เราใช้โซลูชันบนเว็บในการดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF ที่สามารถเก็บบันทึกไว้ในอุปกรณ์ดิจิทัลของคุณได้ โปรดตรวจสอบความจุในการจัดเก็บและข้อจำกัดการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของคุณด้วย 
  • EVA e-Library ถือเป็นบริการที่มอบให้โดยไม่มีค่าบริการ EVA Air / UNI Air (BR/B7) จะไม่รับรองในเรื่องคุณภาพหรือการชดเชยใดๆ หรือการชดใช้เป็นเงินสดหรือไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เมื่อมีเหตุพิพาทใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้หรือคุณภาพ (การเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรหรือสัญญาณเชื่อมต่อขาดหายระหว่างเดินทาง) ของ EVA e-Library
  • สำหรับลิขสิทธิ์และข้อกำหนดการใช้เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์บริการ EVA e-Library โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดการใช้ของผู้ให้บริการระบบ EVA e-Library
  • EVA Air มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทำการตัดสินให้เป็นที่สิ้นสุดเมื่อมีข้อขัดแย้งในเรื่องของการตีความ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าด้วยเรื่องบริการ EVA e-Library

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ EVA e-Library โปรดดูที่คำถามที่ถามบ่อย

ถาม-ตอบเกี่ยวกับ EVA e-Library

คำแนะนำการดาวน์โหลด

คลิก เข้าสู่ระบบ และเลือกเที่ยวบินของคุณเพื่อใช้บริการ EVA e-Libraryได้อย่างง่ายดาย


ขั้นตอนที่ 1: ป้อนข้อมูลการจองและรหัสยืนยัน 

ขั้นตอนที่ 1


ขั้นตอนที่ 2: เลือกเที่ยวบินและคลิกดาวน์โหลดเลย 

ขั้นตอนที่ 2


ขั้นตอนที่ 3: ระบบจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ EVA e-Library เช่น จำนวนครั้งที่เหลือและจำนวนครั้งทั้งหมดที่ให้ดาวน์โหลดได้ 

ขั้นตอนที่ 3


ขั้นตอนที่ 4: คุณสามารถดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลังจากเข้าสู่เว็บเพจ สามารถยืนยันจำนวนครั้งที่ให้ดาวน์โหลดได้และจำนวนครั้งที่เหลือ้ที่มุมบนขวา

ขั้นตอนที่ 4