Skip to Main Content

ความปลอดภัยในเครื่อง

มาตรการด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดกลับไปยังที่นั่งและคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อใดก็ตามที่สัญลักษณ์ “รัดเข็มขัดนิรภัย” ปรากฏขึ้น ในระหว่างการขึ้นบินและลงจอดให้ปรับโต๊ะและพนักเก้าอี้กลับสู่ตำแหน่งตั้งตรงเหมือนเดิม ในระหว่างการลงจอดโปรดอย่ายืนขึ้นหรือลุกจากที่นั่งของคุณจนกว่าเครื่องบินจะจอดสนิทและสัญลักษณ์เข็มขัดนิรภัยได้ปิดลง เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาความปั่นป่วนของสภาพบรรยากาศได้ เราขอแนะนำให้คุณคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาที่นั่ง กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องควรเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ ขอแจ้งให้ทราบว่าการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานประจำเที่ยวบินถือเป็นความผิด

ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โปรดทราบว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันในแต่ละเครื่องบินหรือปลายทาง ขอแนะนำให้ผู้โดยสารดูประกาศและการสาธิตความปลอดภัยของพนักงานต้อนรับบนเครื่อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการบินพลเรือนของสาธารณรัฐจีนระบุว่าห้ามมิให้ผู้โดยสารใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่อาจรบกวนระบบนำทางและระบบสื่อสารของเครื่องบิน บุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน NT$150,000 สำหรับความผิดที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงหรือการเสียชีวิต กฎหมายอนุญาตให้มีการลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ผู้โดยสารทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาที่ประตูห้องโดยสารปิดไปจนถึงเวลาที่เปิดประตูอีกครั้ง จะมีการประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงการบังคับนี้

 • PED ขนาดเล็ก (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา) เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1 กก. อาจยังคงเปิดอยู่ได้ตลอดการเดินทาง ต้องสลับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นแบบไม่ใช่เซลลูลาร์หรือ “โหมดเครื่องบิน” พร้อมปิด Wi-Fi ตั้งแต่ประตูห้องโดยสารปิดจนกระทั่งเครื่องบินลงจอดและผ่านลานบินแล้ว นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินที่เปิดให้บริการในไต้หวัน สาธารณรัฐจีน และสถานที่ระหว่างประเทศที่กำหนด พนักงานต้อนรับบนเครื่องจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบหากจำเป็นต้องปิด PED ขนาดเล็กตามข้อบังคับท้องถิ่น
 • อาจถืออุปกรณ์ขนาดเล็กไว้ในมือหรือใส่ไว้ในช่องเก็บของหลังที่นั่ง (ไม่วางทิ้งไว้ใกล้กับที่นั่ง) ต้องจัดเก็บแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 1 กก. ไว้ในที่เก็บของที่ได้รับการอนุมัติในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าผู้โดยสารระหว่างที่เครื่องบินเคลื่อนไปตามลานบิน ขึ้นบิน และลงจอด
 • เมื่อเครื่องบินบินที่ระดับความสูงมากกว่า 10,000 ฟุต:
  1. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 1 กก. อาจนำมาใช้ได้ ต้องปรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นแบบไม่ใช่เซลลูลาร์หรือ “โหมดเครื่องบิน” และปิด Wi-Fi
  2. สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 1 กก. ต้องจัดเก็บไว้ในที่เก็บของที่ได้รับการอนุมัติ (ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า) ระหว่างการเดินทาง
 • มีบริการโรมมิ่ง Wi-Fi และ SMS ให้บริการบนเครื่องบินบางรุ่นที่ติดตั้ง GCS (Global Communication Suite) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและวิธีการใช้บริการโปรดดูข้อมูลระบบเพื่อความบันเทิงในเที่ยวบินเหล่านี้หรือฟังประกาศเกี่ยวกับเที่ยวบิน
 • อุปกรณ์ต่อไปนี้จะต้องปิดอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการบิน เช่น บุหรี่ไฟฟ้า วิทยุคลื่นความถี่ประชาชนและวิทยุสื่อสาร รีโมทคอนโทรล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย เช่น ของเล่นที่ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่อาจรบกวนการทำงานของเครื่องบินรวมถึงระบบนำทางและระบบโทรคมนาคมบนเครื่องบิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth ได้ในทุกช่วงของเที่ยวบิน
 • สามารถใช้งานเครื่องช่วยฟังและเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจได้โดยไม่มีการจำกัด
 • ผู้โดยสารสามารถพกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา (M-PED) เช่น เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ M-PED เหล่านี้ไม่ควรมีขนาดและน้ำหนักเกินขีดจำกัดของกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
  1. ผู้โดยสารที่ต้องการความดูแลด้านการแพทย์และ/หรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อรักษาสุขภาพระหว่างเที่ยวบินจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งของ EVA เพื่อใช้และรับการตรวจร่างกายอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
  2. โปรดทราบว่า เราไม่รับประกันว่าจะมีแหล่งจ่ายไฟให้บริการและไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้ในเที่ยวบินและสำหรับที่นั่งทั้งหมด ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา คุณควรมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเต็มเพียงพอ (เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ได้นาน 150 เปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาการบินสูงสุดที่คาดไว้) ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของ ICAO แบตเตอรี่สำรองจะต้องได้รับการป้องกันแยกต่างหากเพื่อป้องกันการลัดวงจรหรือความเสียหาย และต้องพกพาไว้ในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น
  3. EVA AIR จะไม่รับผิดชอบต่ออาการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดกับผู้โดยสารจากที่ผู้โดยสารพยายามใช้งานแหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา หากเกิดจากความขัดข้องของแหล่งจ่ายไฟบนเครื่องบินหรือเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้โดยสารที่ใช้งานแหล่งจ่ายไฟนั้นเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเอง
 • ข้อบังคับอื่นๆ :
  1. ห้ามใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการสื่อสารด้วยเสียงตั้งแต่ประตูปิดจนกระทั่งเครื่องบินลงจอดและผ่านลานบินแล้ว ต้องปิดเสียงอุปกรณ์ทั้งหมดหรือใช้กับชุดหูฟังตลอดเวลา
  2. พนักงานประจำเที่ยวบินอาจร้องขอให้ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด (ยกเว้นเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาที่บริษัทอนุญาต) ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อมีทัศนวิสัยที่ไม่ดีขณะลงจอด หรือเพื่อลดการรบกวนของอุปกรณ์เครื่องบิน

ความปลอดภัยบนเที่ยวบิน

ห้ามสูบบุหรี่

EVA Air ห้ามสูบบุหรี่ในทุกเที่ยวบินเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของสาธารณรัฐจีน

บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองรวมถึงเครื่องดื่มที่ซื้อบนเครื่อง ผู้โดยสารทุกคุณสามารถเพลิดเพลินใจไปกับบริการเครื่องดื่มอภินันทนาการของเรา EVA Air สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสารที่มีอาการมึนเมา

ข้อบังคับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการบินพลเรือนว่าด้วยด้วยพฤติกรรมที่มิชอบและหยาบคาย มาตรา 119-2

บุคคลใดก็ตามที่สูบบุหรี่ในห้องน้ำบนเครื่องบินจะต้องถูกปรับตั้งแต่ NT$30,000 ถึง NT$150,000

บุคคลใดก็ตามที่อยู่บนเครื่องบินจะต้องถูกปรับตั้งแต่ NT$10,000 ถึง NT$50,000 สำหรับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

 • การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากนักบินผู้ควบคุมเครื่องบินเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาระเบียบและความปลอดภัยบนเครื่องบิน
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาที่เป็นสาเหตุให้เกิดการหยุดชะงักของเครื่องบิน
 • สูบบุหรี่ด้านนอกห้องน้ำบนเครื่องบิน
 • การดัดแปลงอุปกรณ์ตรวจจับควันโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้งานอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

หมายเหตุ: ข้อ 2 และ 3 ที่กล่าวถึงข้างต้นจะถูกปรับโดยสำนักงานกองบินตำรวจ