Skip to Main Content

สิทธิประโยชน์เมื่อเดินทางกับสมาชิกพันธมิตรในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก สิทธิประโยชน์เมื่อเดินทางกับสมาชิกพันธมิตรในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์
Green Card image

บัตรกรีน

เริ่มสะสมไมล์กันเลย!

Find more
Silver Card image

บัตรซิลเวอร์

โบนัสไมล์สะสม 15 %; ห้องรับรองพิเศษ

Find more
Gold Card image

บัตรโกลด์

โบนัสไมล์สะสม 25%; ห้องรับรองพิเศษ

Find more
Diamond Card image

บัตรไดมอนด์

ระดับขั้นโบนัสรางวัลไมล์สะสม 25%; รับประกันการจอง; ใบรับรองอัปเกรดชั้นโดยสาร; ห้องรับรองพิเศษ ฯลฯ…

Find more

โปรแกรมสตาร์อัลไลแอนซ์

เกี่ยวกับสตาร์อัลไลแอนซ์

สตาร์อัลไลแอนซ์เป็นเครือข่ายสายการบินระดับโลกแห่งแรกและยังคงเป็นผู้นำต่อไป เครือข่ายนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดยมีสายการบินที่เป็นสมาชิกมากที่สุด ในปัจจุบันประกอบด้วย 26 สมาชิกสายการบิน และ 1 พันธมิตรในเครือ เมื่อรวมเข้าด้วยกัน จะให้บริการเกือบ 18,800 เที่ยวบินต่อวันไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 1,317 แห่งใน 193 ประเทศทั่วโลก สตาร์อัลไลแอนซ์มีสายการบินที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลกเข้าร่วมเป็นสมาชิก สตาร์อัลไลแอนซ์เป็นพันธมิตรสายการบินระดับโลกอย่างแท้จริงที่ให้สิทธิประโยชน์และบริการอันยอดเยี่ยม การต่อเครื่องที่สะดวกสบายทั่วโลก และประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและน่าพึงพอใจแก่ผู้โดยสาร

เมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ จะถือว่าสมาชิก Infinity MileageLands บัตรไดมอนด์และบัตรโกลด์เป็นผู้มีสถานะเท่าสตาร์อัลไลแอนซ์โกลด์ ส่วนสมาชิกบัตรซิลเวอร์เป็นผู้มีสถานะเท่าสตาร์อัลไลแอนซ์ซิลเวอร์ เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินของพันธมิตรของเรา สมาชิก Infinity MileageLands สามารถใช้สิทธิพิเศษและประโยชน์ทั้งหมดที่เสนอให้สมาชิกระดับบัตรโกลด์หรือบัตรซิลเวอร์ของสตาร์อัลไลแอนซ์โดยเฉพาะได้

เมื่อเดินทางกับพันธมิตรในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์ จะถือว่าสมาชิก Infinity MileageLands บัตรไดมอนด์และบัตรโกลด์เป็นผู้มีสถานะเท่าสตาร์อัลไลแอนซ์โกลด์ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ได้เมื่อสมาชิกโดยสารเที่ยวบินที่มีการต่อเครื่องระหว่างสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ กับพันธมิตรในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์

สายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์

พันธมิตรในการเดินทางเชื่อมต่อของสตาร์อัลไลแอนซ์

สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์

สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์บัตรซิลเวอร์ (บัตรซิลเวอร์สตาร์อัลไลแอนซ์)บัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ สิทธิพิเศษในการรอคิวที่นั่งเมื่อทำการจอง (หมายเหตุ 1)บัตรซิลเวอร์ (บัตรซิลเวอร์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ สิทธิพิเศษในการรอคิวที่นั่งที่สนามบิน (หมายเหตุ 1)บัตรซิลเวอร์ (บัตรซิลเวอร์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ สิทธิพิเศษเมื่อเช็คอินที่สนามบินบัตรซิลเวอร์ (บัตรซิลเวอร์สตาร์อัลไลแอนซ์)ไม่มีบัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ กระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มพิเศษ (หมายเหตุ 2)บัตรซิลเวอร์ (บัตรซิลเวอร์สตาร์อัลไลแอนซ์)ไม่มีบัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์สตาร์อัลไลแอนซ์ Gold Track (สิทธิพิเศษในการดำเนินการผ่านขั้นตอนรักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมือง) (หมายเหตุ 3)บัตรซิลเวอร์ (บัตรซิลเวอร์สตาร์อัลไลแอนซ์)ไม่มีบัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ สิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษในสนามบิน (หมายเหตุ 4)บัตรซิลเวอร์ (บัตรซิลเวอร์สตาร์อัลไลแอนซ์)ไม่มีบัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ สิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่อง (หมายเหตุ 5)บัตรซิลเวอร์ (บัตรซิลเวอร์สตาร์อัลไลแอนซ์)ไม่มีบัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ สิทธิพิเศษในการดำเนินการกับกระเป๋าสัมภาระบัตรซิลเวอร์ (บัตรซิลเวอร์สตาร์อัลไลแอนซ์)ไม่มีบัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้

หมายเหตุ

 1. ไม่อนุญาตให้ใช้กับรางวัลบัตรโดยสารสตาร์อัลไลแอนซ์
 2. คุณสามารถเช็คอินสัมภาระเพิ่ม 20 กก. (44 ปอนด์) หรือเพิ่ม 1ชิ้น เมื่อคุณเดินทางกับสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ โปรดติดต่อสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. ปัจจุบัน สตาร์อัลไลแอนซ์ Gold Track มีให้บริการเฉพาะในสนามบินที่ระบุไว้เท่านั้น ช่วยให้สมาชิกบัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์ หรือลูกค้าอื่น ๆ ที่เดินทางกับสายการบินสมาชิกในชั้นเฟิร์สคลาส/ชั้นธุรกิจสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น หากต้องการดูว่าสตาร์อัลไลแอนซ์ Gold Track มีให้บริการที่ใดบ้าง โปรดดูที่เว็บไซต์สตาร์อัลไลแอนซ์: เว็บไซต์สตาร์อัลไลแอนซ์
 4. สิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษในสนามบิน
  • เมื่อเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ สมาชิกบัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์ที่ได้รับสิทธิ์สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่กำหนดให้สำหรับสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ หรือเข้าใช้ห้องรับรองของสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์อื่น ๆได้ สมาชิก Infinity MileageLands บัตรไดมอนด์และบัตรโกลด์สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษของ EVA Air ได้ที่ไทเป, เกาสง และ กรุงเทพฯ
  • สมาชิกบัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์สามารถพาผู้เดินทาง 1 ท่านที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์เข้าใช้บริการห้องรับรองได้ โปรดติดต่อสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ของคุณเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2564 สมาชิกบัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์จะสามารถพาผู้เดินทาง 1 ท่านเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ เมื่อผู้เดินทางท่านนั้นเดินทางพร้อมกับสมาชิกในวันเดียวกันและด้วยเที่ยวบินเดียวกันที่เป็นสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์เท่านั้น)
 5. เฉพาะในสนามบินที่สายการบินมอบบริการสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่อง

เพื่อเพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในการเดินทาง โปรดสำรองที่นั่งด้วยชื่อของคุณตามที่ปรากฏบนบัตรสมาชิก และแสดงบัตรสมาชิกของคุณที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ที่สนามบิน โปรดดูที่เว็บไซต์สตาร์อัลไลแอนซ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับพันธมิตรในการเดินทางเชื่อมต่อ

สมาชิกบัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์สามารถรับสิทธิประโยชน์จากบัตรโกลด์สตาร์ได้เมื่อเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายการบินสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์กับสายการบินพันธมิตรในการเดินทางเชื่อมต่อที่ให้บริการเที่ยวบินต่อเครื่อง (หรือในทางกลับกัน) โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 • เที่ยวบินทั้งสองจะต้องระบุอยู่บนบัตรโดยสารใบเดียวกัน
 • เวลาในการต่อเครื่องระหว่างสองเที่ยวบินต้องอยู่ระหว่าง 2 – 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างเช่น สมาชิกบัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์มีบัตรโดยสารของเที่ยวบิน BR712/01JAN2019/10:00~12:05/TPE-SHA เที่ยวบินต่อเครื่องคือ HO1201/01JAN2019/14:55~17:35/SHA-SZX เนื่องจากเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินต่อเครื่องของ HO1201 อยู่ภายใน 2 – 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่เที่ยวบิน BR712 เดินทางมาถึง สมาชิกจึงสามารถรับสิทธิประโยชน์ ของสตาร์โกลด์ได้

สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับพันธมิตรในการเดินทางเชื่อมต่อของสตาร์อัลไลแอนซ์บัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์ Star Alliance)
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับพันธมิตรในการเดินทางเชื่อมต่อของสตาร์อัลไลแอนซ์สิทธิพิเศษในการรอคิวที่นั่งที่สนามบิน (หมายเหตุ 1)บัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับพันธมิตรในการเดินทางเชื่อมต่อของสตาร์อัลไลแอนซ์สิทธิพิเศษเมื่อเช็คอินที่สนามบินบัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับพันธมิตรในการเดินทางเชื่อมต่อของสตาร์อัลไลแอนซ์กระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มพิเศษ (หมายเหตุ 2)บัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับพันธมิตรในการเดินทางเชื่อมต่อของสตาร์อัลไลแอนซ์ สิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษในสนามบิน (หมายเหตุ 3)บัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับพันธมิตรในการเดินทางเชื่อมต่อของสตาร์อัลไลแอนซ์ สิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่อง (หมายเหตุ 4)บัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้
สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับพันธมิตรในการเดินทางเชื่อมต่อของสตาร์อัลไลแอนซ์สิทธิพิเศษในการดำเนินการกับกระเป๋าสัมภาระบัตรโกลด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้บัตรไดมอนด์ (บัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์)ได้

หมายเหตุ

 1. ไม่อนุญาตให้ใช้กับรางวัลบัตรโดยสารสตาร์อัลไลแอนซ์
 2. คุณสามารถเช็คอินกระเป๋าสัมภาระเพิ่ม 20 กก. (44 ปอนด์) หรือเพิ่ม 1ชิ้น เมื่อเดินทางกับสายการบินพันธมิตรในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์ โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. สิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองในสนามบิน: สมาชิกบัตรโกลด์สตาร์อัลไลแอนซ์สามารถพาผู้ร่วมเดินทาง 1ท่านเข้าใช้ห้องรับรองได้ เมื่อเดินทางในเที่ยวบินเดียวกัน โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. เฉพาะในสนามบินที่สายการบินพันธมิตรในเครือมีบริการสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่อง

เพื่อเพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในการเดินทาง โปรดสำรองที่นั่งด้วยชื่อของคุณตามที่ปรากฏบนบัตรสมาชิก และแสดงบัตรสมาชิกของคุณที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ที่สนามบิน โปรดดูที่เว็บไซต์สตาร์อัลไลแอนซ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม