Skip to Main Content

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต โรงแรม รถเช่า ประสบการณ์การเดินทาง ไลฟ์สไตล์

 • ไมล์สะสมที่ได้จากบัตรเครดิตไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นคะแนนบัตรเครดิตได้ เมื่อมีการทำรายการโอนไปยังรางวัลไมล์สะสม EVA Air แล้ว
 • ช่วงเวลาในการแปลงคะแนนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โปรดดูที่เว็บไซต์ของธนาคารสำหรับช่วงเวลาในการแปลงคะแนนที่แน่นอน
 • รางวัลไมล์สะสมที่ได้จากบริษัทคู่ค้าตามด้านล่างนี้ไม่สามารถนำมาสะสมเพื่อการอัปเกรด/ต่ออายุสถานะระดับขั้นของสมาชิก Infinity MileageLands ได้ 

บัตรร่วม EVA Air

American Express EVA Air Platinum Charge Card

American Express EVA Air Platinum Charge Card image

 • 1 คะแนนสำหรับทุก TWD25 ที่ใช้จ่าย 1 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • รับคะแนนเพิ่ม 50% เมื่อใช้จ่ายในต่างประเทศ หรือซื้อบัตรโดยสาร EVA Air และแพ็กเกจ EVASION

เบอร์ติดต่อ: 0800-511-811 / 0800-711-588 (ไต้หวันเท่านั้น)

American Express EVA Air Gold Charge Card

American Express EVA Air Gold Charge Card image

 • 1 คะแนนสำหรับทุก TWD25 ที่ใช้จ่าย 1 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • รับคะแนนเพิ่ม 50% เมื่อใช้จ่ายในต่างประเทศ หรือซื้อบัตรโดยสาร EVA Air และแพ็กเกจ EVASION

เบอร์ติดต่อ: 0800-055-656 / 0800-888-182 (ไต้หวันเท่านั้น)

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Supreme Infinite Card

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Supreme Infinite Card image

 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD10 ที่ใช้จ่ายเป็นค่าบัตรโดยสาร EVA Air*/การซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเที่ยวบิน*/การใช้จ่ายที่ต่างประเทศ*
 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD10 ที่ใช้จ่ายเป็นค่าบัตรโดยสาร EVA Air*/แพ็กเกจ*/การซื้อแพ็กเกจทัวร์* กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่ไต้หวัน (ต้องลงทะเบียน; TWD20 = 1 ไมล์ ถ้าไม่ได้ลงทะเบียน)
 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD10 ที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าแบบส่งตรงถึงบ้านกับ EVA Air
 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD20 ที่ใช้จ่ายในหมวดอื่น (ใช้ได้กับการใช้จ่ายตามสิทธิ์ที่ระบุอยู่เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง)

*จำกัดสิทธิ์สำหรับการเดินทางบนเที่ยวบินระหว่างประเทศกับ EVA Air/UNI Air

เบอร์ติดต่อ: 0800-818-008 (ไต้หวันเท่านั้น) / (02)2383-0110

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Infinite Card

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Infinite Card image

 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD10 ที่ใช้จ่ายเป็นค่าบัตรโดยสาร EVA Air*/สินค้าปลอดภาษีบนเที่ยวบิน*/การใช้จ่ายที่ต่างประเทศ*
 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD10 ที่ใช้จ่ายเป็นค่าบัตรโดยสาร EVA Air*/แพ็กเกจ*/การซื้อแพ็กเกจทัวร์* ที่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในไต้หวัน (ต้องลงทะเบียน; TWD22 = 1 ไมล์ ถ้าไม่ได้ลงทะเบียน)
 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD10 ที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าแบบส่งตรงถึงบ้านกับ EVA Air
 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD22 ที่ใช้จ่ายในหมวดอื่น (ใช้ได้กับการใช้จ่ายตามสิทธิ์ที่ระบุอยู่เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง)

*จำกัดสิทธิ์สำหรับการเดินทางบนเที่ยวบินระหว่างประเทศกับ EVA Air/UNI Air

เบอร์ติดต่อ: 0800-818-001 (ไต้หวันเท่านั้น) / (02)2383-1000

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Supreme Signature Card

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Supreme Signature Card image

 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD10 ที่ใช้จ่ายเป็นค่าบัตรโดยสาร EVA Air*/สินค้าปลอดภาษีบนเที่ยวบิน*/การใช้จ่ายที่ต่างประเทศ*
 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD10 ที่ใช้จ่ายค่าบัตรโดยสาร EVA Air*/แพ็กเกจ*/การซื้อแพ็กเกจทัวร์* ที่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในไต้หวัน (ต้องลงทะเบียน; TWD30 = 1 ไมล์ ถ้าไม่ได้ลงทะเบียน)
 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD10 ที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าแบบส่งตรงถึงบ้านกับ EVA Air
 • รางวัลไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD30 ที่ใช้จ่ายในหมวดอื่น (ใช้ได้กับการใช้จ่ายตามสิทธิ์ที่ระบุอยู่เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง)

*จำกัดสิทธิ์สำหรับการเดินทางบนเที่ยวบินระหว่างประเทศกับ EVA Air/UNI Air

เบอร์ติดต่อ: 0800-818-001 (ไต้หวันเท่านั้น) / (02)2383-1000

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Signature Card

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Signature Card image

 • รับไมล์สะสม 1 ไมล์สำหรับทุก TWD30 ที่ใช้จ่ายด้วยบัตร Cathay United Bank EVA Air Co-Branded Signature Card

เบอร์ติดต่อ: 0800-818-001 (ไต้หวันเท่านั้น) / (02)2383-1000

บัตรเครดิตในไต้หวัน

บัตรเครดิต American Express

American Express Credit Card image

 • รับ 1 คะแนน Membership Rewards สำหรับทุก NT$30 ที่ใช้จ่าย 1 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • ในการแปลงคะแนนต้องใช้จำนวนโอนขั้นต่ำที่ 1,000 คะแนนซึ่งจะเท่ากับ 1,000 รางวัลไมล์สะสม การแปลงคะแนนในลำดับถัดมาหลังจากนั้นต้องอยู่ที่จำนวน 1,000 คะแนน = 1,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +886-2-27178777

บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์

Citibank Credit Card image

 • Citi PremierMiles

500 Citi Miles = 500 รางวัลไมล์สะสม

การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 500 Citi Miles

 • บัตร Citi Reward

6,000 คะแนนรีวอร์ด = 1,200 รางวัลไมล์สะสม

การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 6,000 คะแนน Citi Reward

 • บัตร Citi Cash Plus

500 Cash points = 1,000 รางวัลไมล์สะสม

การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 500 คะแนน Citi Cash

เบอร์ติดต่อ: +886-2-2576-5888

บัตรเครดิต Cathay United

Cathay United Credit Card image

 • บัตร Business Titanium/บัตร Signature/Platinum/ Gold/Visa/Master/บัตรเดบิต: 300 คะแนน=1,000 รางวัลไมล์สะสม

การแปลงคะแนนในลำดับถัดมาหลังจากนั้นต้องดำเนินการในจำนวน 1,000 รางวัลไมล์สะสม

 • บัตร World Card: 300 คะแนน=1,000 รางวัลไมล์สะสม

การแปลงคะแนนในลำดับถัดมาหลังจากนั้นต้องดำเนินการในจำนวน 1,000 รางวัลไมล์สะสม

 • โปรดตรวจสอบระยะเวลาการแลกของรางวัลและข้อกำหนดล่าสุดจากประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคาร Cathay United Bank

เบอร์ติดต่อ: 0800-818-001 (ไต้หวันเท่านั้น) / +886-2-2383-1000

บัตรเครดิต Taishin

Taishin Credit Card image

 • ทุก TWD 1 ที่ใช้จ่าย = 0.3% ของคะแนนบัตรเครดิต
 • การแปลงคะแนนในลำดับถัดมาหลังจากนั้นต้องอยู่ที่จำนวน 3,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับ 10,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +886-2-2655-3355 / 0800-023-123 (ไต้หวันเท่านั้น)

บัตรเครดิตธนาคาร Taipei Fubon Bank

Taipei Fubon Bank Credit Card image

 • 1 คะแนนสำหรับทุก TWD 20 ที่ใช้จ่าย
 • 35,000 คะแนน = 5,000 รางวัลไมล์สะสม
 • 7,000 Fubon Mile = 5,000 ไมล์

เบอร์ติดต่อ: +886-2-8751-1313

บัตรเครดิตธนาคาร E. Sun Bank

E. Sun Bank Credit Card image

1 คะแนนสำหรับทุก TWD 25 ที่ใช้จ่าย และสามารถแปลงคะแนนเป็นไมล์สะสมได้ดังนี้

 • บัตร World Card/Signature Business Card/E.SUN Card: 7,000 คะแนน = 1,200 รางวัลไมล์สะสม
 • บัตรเครดิตอื่น ๆ: 8,000 คะแนน = 1,200 รางวัลไมล์สะสม
 • โปรดดูที่เว็บไซต์ของธนาคาร E.Sun Bank สำหรับอัปเดตข้อมูลล่าสุด 
เบอร์ติดต่อ: +886-2-2182-1313 / 0800-031-313 (ไต้หวันเท่านั้น)

บัตรเครดิตธนาคาร Far Eastern Int'l Bank

Far Eastern Int'l Bank Credit Card image

1 คะแนนสำหรับทุก TWD 30 ที่ใช้จ่าย

3 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม

 • การแปลงคะแนนครั้งแรกต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 30,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับ 10,000 รางวัลไมล์สะสม
 • การแปลงคะแนนในลำดับถัดมาหลังจากนั้นต้องดำเนินการในจำนวน 6,000 คะแนน ซึ่งจะเท่ากับ 2,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +886-2-8073-1166

บัตรเครดิตธนาคาร Bank SinoPac

Bank SinoPac Credit Card image

 • 1 คะแนนสำหรับทุก TWD 30 ที่ใช้จ่าย
 • การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 12,500 คะแนน ซึ่งเท่ากับ 1,000 รางวัลไมล์สะสม
 • โปรแกรมไมล์สะสมใช้ได้กับผู้ถือบัตรที่ได้รับเชิญเท่านั้น และธนาคาร Bank SinoPac จะเป็นผู้ส่งคำเชิญเป็นรายบุคคล

เบอร์ติดต่อ: +886-2-2528-7776

บัตรเครดิตธนาคาร Shin Kong Commercial Bank

Shin Kong Commercial Bank Credit Card image

 • 1 คะแนนสำหรับทุก TWD 20 ที่ใช้จ่าย
 • ข้อกำหนดในการแปลงคะแนนคือ 13,500 คะแนน ซึ่งจะเท่ากับ 3,000 รางวัลไมล์สะสม
 • ข้อกำหนดในการแปลงคะแนนคือ 36,000 คะแนน ซึ่งจะเท่ากับ 8,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: 0800-081-108 (ไต้หวันเท่านั้น) / +886-2-2171-1055

บัตรเครดิตธนาคาร The Shanghai Commercial & Savings Bank

The Shanghai Commercial & Savings Bank Credit Card image

 • 1 คะแนนสำหรับทุก TWD 20 ที่ใช้จ่าย
 • 5,000 คะแนน = 500 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +886-2-2552-3111

บัตรเครดิตธนาคาร China Trust

China Trust Credit Card image

1 คะแนนสำหรับทุก TWD 30 ที่ใช้จ่าย

6 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม

 • การแปลงคะแนนครั้งแรกต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 3,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับ 500 รางวัลไมล์สะสม
 • การโอนขั้นต่ำสำหรับการแปลงคะแนนในลำดับถัดมาคือ 1,002 คะแนน ซึ่งจะเท่ากับ 167 รางวัลไมล์สะสม

มาตรฐานการแปลงคะแนนสำหรับ “Business Card”

1 คะแนนสำหรับทุก NT$1 ที่ใช้จ่าย

 • การโอนขั้นต่ำต้องใช้ 20,000 คะแนน ซึ่งจะเท่ากับ 300 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: 0800-024-365 (ไต้หวันเท่านั้น) / +886-2-2745-8080

บัตรเครดิตธนาคาร Yuanta Bank

Yuanta Bank Credit Card image

บัตร Infinite Card

 • 2 คะแนนสำหรับทุก TWD 10 ที่ใช้จ่ายในประเทศที่ห้างสรรพสินค้า/ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต/ค่าใช้จ่ายประกันภัย
 • 1 คะแนนสำหรับทุก TWD 10 ที่ใช้จ่ายสำหรับการใช้จ่ายทั่วไปในประเทศ
 • 11,000 คะแนน = 600 รางวัลไมล์สะสม ข้อกำหนดในการแปลงคะแนนในลำดับถัคือ 600 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: 0800-688-168 (ไต้หวันเท่านั้น) / +886-2-2182-1968

บัตร DBS Travel Card

DBS Travel Card image

 • บัตร DBS Travel World Card

ทุก TWD15 ที่ใช้จ่ายในการทำธุรกรรมข้ามประเทศจะได้รับ 1 Travel point

ทุก TWD18 ที่ใช้จ่ายในการใช้จ่ายในประเทศจะได้รับ 1 Travel point

1 Travel Point = 1 รางวัลไมล์สะสม

การแปลง Travel Point เป็นไมล์สะสมนั้นคือจำนวนผลคูณของ 1,000 และต้องใช้คะแนน Travel Point ขั้นต่ำ 3,000 คะแนนในการแปลงแต่ละครั้ง

 • บัตร DBS Travel Titanium

ทุก TWD20 ที่ใช้จ่ายในการทำธุรกรรมข้ามประเทศจะได้รับ 1 Travel point

ทุก TWD30 ที่ใช้จ่ายในการทำธุรกรรมภายในประเทศจะได้รับ 1 Travel point

1 Travel Point = 1 รางวัลไมล์สะสม

การแปลง Travel Point เป็นไมล์สะสมนั้นคือจำนวนผลคูณของ 1,000 และต้องใช้คะแนน Travel Point ขั้นต่ำ 3,000 คะแนนในการแปลงแต่ละครั้ง

เบอร์ติดต่อ: +886-2-6612-9889

บัตรเครดิต Union Bank of Taiwan

Union Bank of Taiwan Card image

 • Visa/Master Card

หากใช้จ่ายตั้งแต่ TWD1,001 - TWD3,000 จะได้รับ 1 คะแนนจากทุก TWD60 ที่ใช้จ่าย

หากใช้จ่ายตั้งแต่ TWD3,001 - TWD10,000 จะได้รับ 1 คะแนนจากทุก TWD30 ที่ใช้จ่าย

หากใช้จ่ายตั้งแต่ TWD10,001 ขึ้นไป จะได้รับ 1 คะแนนจากทุก TWD20 ที่ใช้จ่าย 10 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม

ข้อกำหนดในการแปลงคะแนนคือ 1,000 รางวัลไมล์สะสม

 • บัตร World Card/Infinite Card

หากใช้จ่ายตั้งแต่ TWD1,001 - TWD3,000 จะได้รับ 1 คะแนนจากทุก TWD60 ที่ใช้จ่าย

หากใช้จ่ายตั้งแต่ TWD3,001 - TWD10,000 จะได้รับ 1 คะแนนจากทุก TWD30 ที่ใช้จ่าย

หากใช้จ่ายตั้งแต่ TWD10,001 ขึ้นไป จะได้รับ 1 คะแนนจากทุก TWD20 ที่ใช้จ่าย 3 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม

ข้อกำหนดในการแปลงคะแนนคือ 1,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +886-2-2545-5168

บัตรเครดิต Mega International Commercial

Mega International Commercial Credit Card image

1 คะแนนสำหรับทุก NT$25 ที่ใช้จ่าย

การแปลงคะแนนต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 2,000 รางวัลไมล์สะสมต่อครั้ง

 • บัตร World Card/Infinite Card/Mayfull Co-branded infinite Card: 10,000 คะแนน = 2,000 รางวัลไมล์สะสม
 • รวมถึงบัตร Platinum Card และสูงกว่า: 12,000 คะแนน = 2,000 รางวัลไมล์สะสม
 • สำหรับเกณฑ์การแปลงคะแนนล่าสุด โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Mega Bank 
เบอร์ติดต่อ: +886-2-8982-0000

บัตรเครดิตธนาคาร KGI Bank

KGI Bank Credit Card image

สำหรับคะแนน Regular Reward Points

 • 1 คะแนนสำหรับทุก TWD30 ที่ใช้จ่าย
 • 12 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 24,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับ 2,000 รางวัลไมล์สะสม

สำหรับคะแนน Cash Reward Points:

 • 1 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 2,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับ 2,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +886-2-8023-9088

บัตรเครดิตธนาคาร First Bank

First Bank Credit Card image

1 คะแนนสำหรับทุก TWD15 ที่ใช้จ่าย

 • บัตรเครดิตทั่วไป: ข้อกำหนดในการแปลงคะแนนคือ 35,000 คะแนน ซึ่งจะเท่ากับ 5,000 รางวัลไมล์สะสม
 • บัตรเครดิตพิเศษ: ข้อกำหนดในการแปลงคะแนนคือ 30,000 คะแนน ซึ่งจะเท่ากับ 5,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: 0800-052888 (ไต้หวันเท่านั้น) / +886-2-2173-2999

บัตรเครดิตธนาคาร Chang Hwa Bank

Chang Hwa Bank Credit Card image

 • บัตร World MasterCard/Visa Infinite: 1 คะแนนสำหรับทุก TWD10 ที่ใช้จ่าย
 • บัตร Platinum Card: 2 คะแนนสำหรับทุก TWD25 ที่ใช้จ่าย
 • บัตรทั่วไป/บัตรโกลด์: 1 คะแนนสำหรับทุก TWD25 ที่ใช้จ่าย
 • การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 8,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับ 1,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: 0800-365889 (ไต้หวันเท่านั้น) / +886-2-412-2222

บัตรเครดิตธนาคาร Hua Nan Commercial Bank

Hua Nan Commercial Bank Credit Card image

1 คะแนนสำหรับทุก NT$25 ที่ใช้จ่าย

 • ข้อกำหนดในการแปลงคะแนนคือ 13,500 คะแนน ซึ่งจะเท่ากับ 3,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +886-2-2181-0101

บัตรเครดิต HSBC

HSBC Credit Card image

 • บัตร HSBC Travellers’ infinite/signature/light Card: ได้รับสูงสุด 1 คะแนนสำหรับทุก TWD10 ที่ใช้จ่าย 1 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • บัตร HSBC Cashback Signature Card: 1 คะแนน = 0.5 รางวัลไมล์สะสม
 • บัตร HSBC Premier Credit Card/Advance Credit Card/Reward Signature Card/ Platinum: 3 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • หมายเหตุ:
  1. บัตร HSBC Travellers’ infinite/signature/light Card: การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 3,000 รางวัลไมล์สะสม หากเกิน 3,000 รางวัลไมล์สะสม การแปลงคะแนนในลำดับถัดจากนั้นจะเป็น 500 รางวัลไมล์สะสม
  2. บัตร HSBC Premier: การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 2,000 คะแนน 
  3. บัตร Advance Credit Card/Reward Signature Card/ Platinum: การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 10,000 คะแนน
  4. โปรดดูที่เว็บไซต์ของ HSBC หรือสายบริการลูกค้า 02-6616-6000 เพื่อตรวจสอบกฎเกณฑ์ล่าสุด

บัตรเครดิตในพื้นที่อื่นๆ

American Express - สิงคโปร์

American Express - Singapore image

 • Platinum® Charge Card, Centurion® Card: 400 คะแนน = 250 รางวัลไมล์สะสม

การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องใช้อย่างน้อย 400 คะแนน และจำนวนการโอนต้องเพิ่มขึ้นครั้งละ 400 คะแนน

 • บัตรอื่นๆ: 450 คะแนน = 250 รางวัลไมล์สะสม

การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องใช้อย่างน้อย 450 คะแนน และจำนวนการโอนต้องเพิ่มขึ้นครั้งละ 450 คะแนน

เบอร์ติดต่อ: 1800-299-1997

American Express - ฮ่องกง

American Express - Hong Kong image

 • Centurion® Card, The Platinum Card®, บัตรเครดิต American Express® Platinum, บัตรเครดิต American Express Explorer™ และ Membership Rewards® สำหรับผู้ลงทะเบียนโปรแกรมTurbo: 15 คะแนน Membership Rewards = 1 รางวัลไมล์สะสม

การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องใช้อย่างน้อย 15,000 คะแนน และจำนวนคะแนนโอนต้องเพิ่มขึ้นครั้งละ 7,500 คะแนน การโอนแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการบริการ HK$200 โดยสมาชิก Centurion จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

 • บัตร American Express Corporate: 12 คะแนน Membership Rewards = 1 รางวัลไมล์สะสม

การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องใช้อย่างน้อย 12,000 คะแนน และจำนวนคะแนนโอนต้องเพิ่มขึ้นครั้งละ 6,000 คะแนน

การแปลงคะแนนเป็นไมล์การเดินทางในแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมบริการ HK$300 สำหรับ American Express® Gold Business Card และ American Express® Business Card จะมีค่าธรรมเนียมบริการ HK$200 ส่วนบัตร Centurion® Card, สมาชิกบัตรเครดิต American Express Explorer, American Express® Gold Corporate Card และ American Express® Corporate Card จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ให้ถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมรางวัลสำหรับสมาชิก American Express สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บไซต์ American Express

เบอร์ติดต่อ: 852-2277-2150

Citibank - สหรัฐอเมริกา

Citibank - U.S. image

เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ: บัตร Citi Prestige℠ และ Citi Premier℠

 • 1 คะแนน ThankYou® = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • ข้อกำหนดการแลกรับรางวัลขั้นต่ำคือ 1,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +1-800-842-6596

Citibank ประเทศไทย

Citibank Thailand image

 • บัตร Prestige: 2 คะแนน Rewards = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • บัตร Premier: 3 คะแนน Rewards = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • บัตร Rewards: 5 คะแนน Rewards = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • ข้อกำหนดการแลกรับรางวัลขั้นต่ำของบัตรที่ร่วมรายการคือ 1,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +66-2788-2000 (บัตร Prestige) / 1588 (ประเทศไทย)/ +66-2232-2484 (ต่างประเทศ)

Citibank ฟิลิปปินส์

Citibank Philippine image

 • บัตร Prestige: 3 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม
  ข้อกำหนดการแลกขั้นต่ำคือ 500 รางวัลไมล์สะสม
 • บัตร Classic, บัตร Gold, บัตร Rewards, บัตร Platinum: 5 คะแนน = 1 รางวัลไมล์สะสม
  ข้อกำหนดการแลกขั้นต่ำคือ 2000 รางวัลไมล์สะสม
 • บัตร PremierMiles: 1 PremierMile = 1 รางวัลไมล์สะสม
  ข้อกำหนดการแลกขั้นต่ำคือ 1,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +63-995-9111 (บัตร Citi Prestige) / +63-995-9999 (บัตรอื่นๆทุกประเภท)

Citibank สิงคโปร์

Citibank Singapore image

 • บัตร Citi PremierMiles : 1 Citi Mile = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • บัตร Citi Rewards และ Citi Prestige: 5 คะแนน Citi ThankYouSM = 2 รางวัลไมล์สะสม
 • ข้อกำหนดการแลกขั้นต่ำคือ 10,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +65-6225-5225

Citibank เวียดนาม

Citibank Vietnam image

 • บัตร PremierMiles: 1 Citi mile = 0.5 รางวัลไมล์สะสม
 • ขั้นต่ำ 5,000 Premier Miles และจำนวนที่ต้องการแปลงต้องอยู่ในจำนวนผลคูณของ 500

เบอร์ติดต่อ: +84-8-3521-1111

Citibank ฮ่องกง

Citibank Hong Kong image

 • บัตร PremierMiles, บัตร Prestige: 12 คะแนน Rewards = 1 รางวัลไมล์สะสม
  ข้อกำหนดการแลกขั้นต่ำคือ 18,000 คะแนน
 • บัตร Rewards, บัตร Gold, บัตร Classic: 15 คะแนน Rewards = 1 รางวัลไมล์สะสม
  ข้อกำหนดการแลกขั้นต่ำคือ 18,000 คะแนน

เบอร์ติดต่อ: +852-2860-0333

ธนาคาร International Personal Bank สิงคโปร์(IPB)

International Personal Bank Singapore image

 • รับคะแนน 800 คะแนน ซึ่งจะเท่ากับ 5,000 รางวัลไมล์สะสม
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อธนาคาร IPB ในสิงคโปร์ http://www.ipb.citibank.com.sg/

เบอร์ติดต่อ: +65-6224-5757

บัตรเครดิตธนาคาร SPD Bank ในประเทศจีน

SPD Bank credit card in China image

 • โปรแกรมรางวัลบัตรเครดิตของธนาคาร SPD Bank (Shanghai Pudong Development Bank), แลกไมล์สะสม, 2 SPD Bank miles = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บัตรเครดิต SPD Bank บัญชีผู้ใช้อย่างเป็นทางการ Wechat หรือแอป SPD Bank Credit Card

เบอร์ติดต่อ: +86-400-820-8788

บัตร ICBC ในประเทศจีน

ICBC card in China image

 • 70 คะแนน ICBC = 1 รางวัลไมล์สะสม การแปลงคะแนนแต่ละครั้งต้องดำเนินการในจำนวนขั้นต่ำ 500 ไมล์ และอยู่ในจำนวนผลคูณของ 100 ไมล์
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แอป「ICBC e-Life 」

เบอร์ติดต่อ: +86-400-66-95588

Ping An E-wallet ในประเทศจีน

Ping An E-wallet in China image

 • 50 คะแนน WanLiTong = 1 รางวัลไมล์สะสม ข้อกำหนดการแลกขั้นต่ำคือ 100 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +86-400-888-0999

บัตร KEB Hana ในประเทศเกาหลี

KEB Hana Card in Korea image

 • 18 Hana Money = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดแอปของ KEB Hana Card

เบอร์ติดต่อ: +82-1800-0000

บัตรธนาคาร Barclays Bank ในสหรัฐอเมริกา

Barclays Bank Card in USA image

 • บัตรเครดิต Arrival Premier: 1.4 ไมล์สะสมของบัตร Barclays Card = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • ข้อกำหนดการแลกขั้นต่ำคือ 5,000 รางวัลไมล์สะสม

เบอร์ติดต่อ: +1-302-255-8888

ธนาคาร Commonwealth แห่งประเทศออสเตรเลีย

Commonwealth Bank of Australia image

 • 3 คะแนน CBA =1 รางวัลไมล์สะสม
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บไซต์ CBA

เบอร์ติดต่อ: +61-13-1661

ธนาคาร Capital One ในสหรัฐอเมริกา

Capital One in USA

บัตรเครดิต Venture®, VentureOne®, Spark® Miles และ Spark® Miles Select

 • 2 ไมล์สะสม Capital One = 1.5 รางวัลไมล์สะสม
 • การแปลงไมล์สะสม Capital Oneวัน เป็นรางวัลไมล์สะสม Infinity MileageLands นั้น ต้องอยู่ในผลคูณของ 100 และมีข้อกำหนดในการโอนขั้นต่ำในแต่ละครั้งคือ 1,000 ไมล์สะสม Capital One
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บไซต์ Capital One

เบอร์ติดต่อ: +1-877-384-4802

ธนาคาร Standard Chartered สิงคโปร์

Standard Chartered Singapore image

บัตร X Card

 • มาตรฐานการแปลงคะแนนคือ 2.5 คะแนน Rewards = 1 รางวัลไมล์สะสม Infinity MileageLands
 • การแปลงคะแนน Rewards เป็นรางวัลไมล์สะสม Infinity MileageLands นั้น ต้องอยู่ในผลคูณของ 2,500 และมีข้อกำหนดในการโอนขั้นต่ำในแต่ละครั้งคือ 2,500 คะแนน Rewards

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บไซต์ของธนาคาร Standard Chartered สิงคโปร์

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร X Card

เบอร์ติดต่อ: +65-6747-7000

บัตรธนาคารกรุงไทย (KTC) ประเทศไทย

Krungthai Card (KTC) in Thailand

 • มาตรฐานการแปลงคะแนนคือ 3 คะแนน KTC FOREVER = 1 รางวัลไมล์สะสม Infinity MileageLands
 • การแปลงคะแนน KTC FOREVER เป็นรางวัลไมล์สะสม Infinity MileageLands นั้นต้องอยู่ในผลคูณของ 600 และมีข้อกำหนดในการโอนขั้นต่ำในแต่ละครั้งคือ 600 คะแนน Rewards

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนน KTC FOREVER 

เบอร์ติดต่อ: +02-123-5000

ธนาคาร CIMB ในมาเลเซีย

CIMB Malaysia

 • Bonus Points: 10 Bonus Points = 1 รางวัลไม์สะสม
 • ข้อกำหนดการแลกขั้นต่ำคือ 1,000 รางวัลไมล์สะสม
เบอร์ติดต่อ: +603-6204-7788

ธนาคาร HSBC ในฮ่องกง

HSBC HK

 • 1 คะแนน RewardCash = 20 รางวัลไมล์สะสม
 • กำหนดให้โอนคะแนนขั้นต่ำต่อครั้ง 40 RewardCash
 • คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม RewardCash HSBC
 • สายด่วนสำหรับลูกค้า:
HSBC Jade customers: (852) 2233 3033
HSBC Premier customers: (852) 2233 3322
ลูกค้าทั่วไป: (852) 2233 3000

Más de HSBC

Más de HSBC

 • คะแนน 1 HSBC Point = 0.6~1 รางวัลไมล์สะสม
 • กำหนดให้โอนคะแนนขั้นต่ำต่อครั้ง 3,500 คะแนน
 • คลิก(สามารถเข้าถึงได้เมื่อคุณอยู่ในเม็กซิโกเท่านั้น) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • เบอร์ติดต่อ: (+52) 5558097404

บัตร Hyundai Amex Centurion Design Card

Hyundai Amex Centurion Design Card

 • คะแนน 1,500 MR = 1,000 รางวัลไมล์สะสม
 • กำหนดให้โอนคะแนนขั้นต่ำต่อครั้ง 1,500 MR
 • สมัครบัตร Hyundai Amex Centurion Design Card โปรดเข้าไปที่นี่
 • ศูนย์บริการลูกค้าบัตร Hyundai Card : 1577-6000 เฉพาะในเกาหลี

บัตรเครดิต HSBC US Elite & Premier

HSBC US Elite & Premier Credit Card

 • คะแนน 1.25 HSBC Rewards = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการแปลงคะแนน HSBC Rewards เป็นไมล์สะสม คลิกที่ลิงก์ Elite & Premier
 • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 24 ชั่วโมง ทุกวัน 
Premier และ Elite: บัตรเครดิต HSBC 1-888-662-4722
ติดต่อจากนอกสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา: 1-716-841-6866
 
บริการ Chat ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน/สัปดาห์ ที่แอปพลิเคชัน HSBC Mobile Banking หรือที่ us.hsbc.com/chatwithus 

บัตรเครดิต HSBC U.K.Premier

HSBC U.K.Premier Credit Card

 • คะแนน 2 UK Rewards = 1 รางวัลไมล์สะสม
 • คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม HSBC Reward
 • สายด่วนบริการลูกค้า คลิก ที่นี่