Skip to Main Content

การสะสมไมล์

ตารางไมล์การเดินทาง กฎเกณฑ์การสะสมไมล์

สายการบินพันธมิตร Star Alliance - ข้อมูลสำคัญ

คุณจะพบว่าการรักษาสถานะบัตรของคุณจะง่ายยิ่งขึ้น เพราะจำนวนไมล์สะสมที่บินสามารถคิดเป็นคะแนนให้กับบัญชีบัตร Infinity MileageLands เมื่อคุณเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสมาชิกสายการบิน Star Alliance ใดๆ (HO ของสายการบินพันธมิตรระหว่างต่อเครื่อง Star Alliance เป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินจะสามารถนับเป็นรางวัลไมล์สะสมเท่านั้น) และนับเป็นสถานะระดับของคุณ หรือใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัล

 • ไมล์ที่ได้เป็นรางวัลนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางที่แท้จริงระหว่างต้นทางและจุดหมายปลายทาง (TPM) ที่เผยแพร่โดย IATA และราคาบัตรโดยสารที่ซื้อ ไมล์การเดินทางจะเพิ่มลงในบัญชีของคุณภายใน 2 สัปดาห์หลังเที่ยวบินเสร็จสิ้น
 • ลงทะเบียนหมายเลขสมาชิก Infinity MileageLands ของคุณเมื่อทำการสำรองที่นั่งหรือในระหว่างเช็คอิน
 • จะสามารถเพิ่มไมล์สะสมได้หลังจากเที่ยวบินเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น รางวัล การเช่าเช่าเหมาลำ และบัตรโดยสารข้อเสนอพิเศษ ฯลฯ ไม่สามารถใช้กับการสะสมไมล์
 • สำหรับการสะสมไมล์บนเที่ยวบินรหัสร่วม:
  1. ไมล์สะสม Infinity MileageLands ที่เพิ่มบนเที่ยวบินรหัสร่วมที่ทำการตลาดและให้บริการโดยสายการบิน Star Alliance นั้นขึ้นอยู่กับสายการบินที่ให้บริการและระดับชั้นค่าโดยสารที่เทียบเท่า ซึ่งอาจต่างจากชั้นโดยสารที่แสดงบนบัตรโดยสารของคุณ หรือไมล์สะสมที่คุณได้รับจากเที่ยวบินที่ให้บริการโดย EVA Air บัตรโดยสารบางประเภทอาจไม่มีสิทธิ์สำหรับรับเครดิตไมล์สะสม หรือปริมาณไมล์สะสมที่เพิ่มอาจน้อยกว่าที่แสดง
  2. จะไม่สามารถเพิ่มไมล์สะสมของ Infinity MileageLands บนเที่ยวบินรหัสร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินที่ไม่ใช่สมาชิก Star Alliance
 • ไมล์สะสมที่เพิ่มจะถูกกำหนดตามราคาบัตรโดยสารที่ซื้อ ไม่ใช่ระดับชั้นโดยสารที่บินตามจริง
 • สามารถขอรับไมล์สะสม Infinity MileageLands ย้อนหลังได้ด้วยการแสดงหรือการส่งเอกสารการเดินทาง เช่น คูปองบัตรผู้โดยสารและบัตรผ่านขึ้นเครื่องไปยังศูนย์บริการ Infinity MileageLands ที่ใกล้ที่สุดได้เป็นระยะเวลาสูงสุดนานหก (6) เดือนหลังเที่ยวบินเสร็จสิ้นแล้ว หรือคุณสามารถไปที่เว็บไซต์ของ EVA Air (www.evaair.com) โดยใช้ฟังก์ชัน “รับไมล์ที่ขาดหายไป” อาจใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ในการเพิ่มไมล์สะสม Infinity MileageLands ลงในบัญชีของคุณหลังการขอรับไมล์สะสมย้อนหลัง
 • EVA Air และสายการบินพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสะสมไมล์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถสะสมสถานะไมล์การเดินทางไปยังโปรแกรมนักเดินทางของ Infinity MileageLands หรือของสมาชิกสายการบิน Star Alliance อื่นๆ โดยอิงกับหมายเลขสมาชิก FFP ของตน ไม่สามารถถ่ายโอนไมล์สะสม Infinity MileageLands ไปยังโปรแกรมนักเดินทางอื่นได้
 • ไมล์สะสมที่ได้รับจากเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสมาชิกสายการบิน Star Alliance จะนับให้กับการอัปเกรดและการต่ออายุสมาชิก รางวัลไมล์สะสมที่ได้รับผ่านข้อเสนอส่งเสริมการขายและพันธมิตรที่ไม่ใช่ Star Alliance นั้นสามารถใช้แลกรับสินค้าหรือบริการของ EVA Air หรือพันธมิตรที่มีส่วนร่วมเป็นของรางวัล แต่ไม่สามารถนับเป็นระดับคุณสมบัติสมาชิกและการต่ออายุ Infinity MileageLands ได้
 • สมาชิกสายการบิน Star Alliance สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการสะสมไมล์การเดินทาง

สายการบินพันธมิตรระหว่างต่อเครื่อง Star Alliance - ข้อมูลสำคัญ

คุณจะพบว่าการรับรางวัลไมล์สะสมและแลกรางวัลนั้นสามารถนำได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะว่าสามารถเพิ่มไมล์สะสมที่บินให้กับบัญชีบัตร Infinity MileageLands เมื่อคุณเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรระหว่างต่อเครื่อง Star Alliance ใดๆ

 • ไมล์ที่ได้เป็นรางวัลนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางที่แท้จริงระหว่างต้นทางและจุดหมายปลายทาง (TPM) ที่เผยแพร่โดย IATA และราคาบัตรโดยสารที่ซื้อ ไมล์การเดินทางจะเพิ่มลงในบัญชีของคุณภายใน 2 สัปดาห์หลังเที่ยวบินเสร็จสิ้น
 • ลงทะเบียนหมายเลขสมาชิก Infinity MileageLands ของคุณเมื่อทำการสำรองที่นั่งหรือในระหว่างเช็คอิน
 • จะสามารถเพิ่มไมล์สะสมได้หลังจากเที่ยวบินเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น รางวัล การเช่าเช่าเหมาลำ และบัตรโดยสารข้อเสนอพิเศษ ฯลฯ ไม่สามารถใช้กับการสะสมไมล์
 • รางวัลไมล์สะสมที่คุณได้รับจากสายการบินพันธมิตรระหว่างต่อเครื่อง Star Alliance จะสามารถแลกเป็นรางวัลอัปเกรด รางวัลบัตรโดยสาร หรือบัตรกำนัลที่พักโรงแรม ฯลฯ เท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้สำหรับการอัปเกรดและการต่ออายุสมาชิกได้
 • จะสามารถรับไมล์สะสมเมื่อทั้งผู้ให้บริการโดยสาร และสายการบินผู้ทำการตลาดคือสายการบินพันธมิตรระหว่างต่อเครื่อง Star Alliance หรือบนเที่ยวบินรหัสร่วมระหว่างสายการบินพันธมิตรระหว่างต่อเครื่อง EVA Air และ Star Alliance 
 • ไมล์สะสมสำหรับสมาชิก Infinity MileageLands บนเที่ยวบินรหัสร่วมนั้นขึ้นอยู่กับสายการบินที่ให้บริการและระดับชั้นค่าโดยสารที่เทียบเท่า ซึ่งอาจต่างจากชั้นโดยสารที่แสดงบนบัตรโดยสารของคุณ หรือไมล์สะสมที่คุณได้รับจากเที่ยวบินที่ให้บริการโดย EVA Air บัตรโดยสารบางประเภทอาจไม่มีสิทธิ์สำหรับรับเครดิตไมล์สะสม หรือปริมาณไมล์สะสมที่เพิ่มอาจน้อยกว่าที่แสดง
 • สามารถขอรับไมล์สะสม Infinity MileageLands ย้อนหลังได้ด้วยการแสดงหรือการส่งเอกสารการเดินทาง เช่น คูปองบัตรผู้โดยสารและบัตรผ่านขึ้นเครื่องไปยังศูนย์บริการ Infinity MileageLands ที่ใกล้ที่สุดได้เป็นระยะเวลาสูงสุดนานหก (6) เดือนหลังเที่ยวบินเสร็จสิ้นแล้ว หรือคุณสามารถไปที่เว็บไซต์ของ EVA Air (www.evaair.com) โดยใช้ฟังก์ชัน “รับไมล์ที่ขาดหายไป” อาจใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ในการเพิ่มไมล์สะสม Infinity MileageLands ลงในบัญชีของคุณหลังการขอรับไมล์สะสมย้อนหลัง
 • EVA Air และสายการบินพันธมิตรระหว่างต่อเครื่อง Star Alliance ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสะสมไมล์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถสะสมรางวัลไมล์การเดินทางไปยังโปรแกรมนักเดินทางของ Infinity MileageLands หรือของสายการบินพันธมิตรระหว่างต่อเครื่อง Star Alliance อื่นๆ โดยอิงกับหมายเลขสมาชิก FFP ของตน ไม่สามารถถ่ายโอนไมล์สะสม Infinity MileageLands ไปยังโปรแกรมนักเดินทางอื่นได้