Skip to Main Content

Về chúng tôi

Dữ liệu cơ bản Dịch vụ và ngành kinh doanh chính Đội bay EVA Air Dữ liệu vận hành

As of Jun. 1, 2024 (Total: 86 Aircraft in service)

Aircraft TypeIn ServiceTo Be Delivered
Aircraft Type 777-300ERIn Service 34To Be Delivered 0
Aircraft Type 787-9In Service 4To Be Delivered 9
Aircraft Type 787-10In Service 11To Be Delivered 6
Aircraft Type A330-300In Service 9To Be Delivered 0
Aircraft Type A330-200In Service 2To Be Delivered 0
Aircraft Type A321-200In Service 17To Be Delivered 0
Aircraft Type A350-1000In Service 0To Be Delivered 18
Aircraft Type A321 neoIn Service 0To Be Delivered 15
Aircraft Type 777F (Freighter)In Service 9To Be Delivered 0