Skip to Main Content

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng Khách sạn Dịch vụ cho thuê xe Trải nghiệm du lịch Phong cách sống

 • Không thể chuyển dặm kiếm được từ thẻ tín dụng về lại điểm thẻ tín dụng sau khi đã chuyển dặm thành dặm thưởng EVA Air.
 • Thời gian chuyển đổi có thể khác nhau tùy vào điều khoản của các ngân hàng. Vui lòng tham khảo trang web của ngân hàng để biết chính xác thời gian chuyển đổi.
 • Số dặm thưởng tích lũy được với các đối tác dưới đây không được tính vào việc gia hạn/nâng hạng thẻ Infinity MileageLands. 

Đồng thương hiệu EVA Air

Thẻ thanh toán American Express EVA Air Platinum

American Express EVA Air Platinum Charge Card image

 • 1 điểm cho mỗi 25 TWD thanh toán. 1 điểm = 1 dặm thưởng.
 • Thêm 50% điểm dành cho chi tiêu ở nước ngoài hoặc mua vé EVA Air và các gói EVASION.

Số điện thoại liên hệ: 0800-511-811 / 0800-711-588 (Chỉ ở Đài Loan)

Thẻ thanh toán American Express EVA Air Gold

American Express EVA Air Gold Charge Card image

 • 1 điểm cho mỗi 25 TWD thanh toán. 1 điểm = 1 dặm thưởng.
 • Thêm 50% điểm dành cho chi tiêu ở nước ngoài hoặc mua vé EVA Air và các gói EVASION.

Số điện thoại liên hệ: 0800-055-656 / 0800-888-182 (Chỉ ở Đài Loan)

Thẻ Supreme Infinite đồng thương hiệu EVA Air và Cathay United Bank

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Supreme Infinite Card image

 • 1 dặm thưởng cho mỗi 10 TWD dùng để mua vé EVA Air*/Sản phẩm miễn thuế trong chuyến bay*/chi tiêu ở nước ngoài*.
 • 1 dặm thưởng cho mỗi 10 TWD dùng để mua vé EVA Air* / các gói* / mua gói du lịch* tại các hãng lữ hành Đài Loan. (Yêu cầu đăng ký; 20 TWD = 1 dặm nếu chưa đăng ký)
 • 1 dặm thưởng cho mỗi 10 TWD thanh toán trên EVA Air Home Delivery.
 • 1 dặm thưởng cho mỗi 20 TWD thanh toán cho các danh mục khác. (Chỉ áp dụng cho thanh toán hợp lệ, vui lòng tham khảo Điều khoản và điều kiện liên quan để biết chi tiết.)

*Giới hạn cho các chuyến bay quốc tế của EVA Air/UNI Air.

Số điện thoại liên hệ: 0800-818-008 (Chỉ ở Đài Loan) / (02)2383-0110

Thẻ Infinite đồng thương hiệu Cathay United Bank EVA Air

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Infinite Card image

 • 1 dặm thưởng cho mỗi 10 TWD dùng để mua vé EVA Air*/Sản phẩm miễn thuế trong chuyến bay*/chi tiêu ở nước ngoài*.
 • 1 dặm thưởng cho mỗi 10 TWD dùng để mua vé EVA Air* / các gói*/mua gói du lịch* tại các hãng lữ hành Đài Loan. (Yêu cầu đăng ký; 22 TWD = 1 dặm nếu chưa đăng ký)
 • 1 dặm thưởng cho mỗi 10 TWD thanh toán trên EVA Air Home Delivery.
 • 1 dặm thưởng cho mỗi 22 TWD thanh toán cho các danh mục khác. (Chỉ áp dụng cho thanh toán hợp lệ, vui lòng tham khảo Điều khoản và điều kiện liên quan để biết chi tiết.)

*Giới hạn cho các chuyến bay quốc tế của EVA Air/UNI Air.

Số điện thoại liên hệ: 0800-818-001 (Chỉ ở Đài Loan) / (02)2383-1000

Thẻ Supreme Signature đồng thương hiệu Cathay United Bank EVA Air

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Supreme Signature Card image

 • 1 dặm thưởng cho mỗi 10 TWD dùng để mua vé EVA Air*/Sản phẩm miễn thuế trong chuyến bay*/chi tiêu ở nước ngoài*.
 • 1 dặm thưởng cho mỗi 10 TWD dùng để mua vé EVA Air* / các gói*/mua gói du lịch* tại các hãng lữ hành Đài Loan. (Yêu cầu đăng ký; 30 TWD = 1 dặm nếu chưa đăng ký)
 • 1 dặm thưởng cho mỗi 10 TWD thanh toán trên EVA Air Home Delivery.
 • 1 dặm thưởng cho mỗi 30 TWD thanh toán cho các danh mục khác. (Chỉ áp dụng cho thanh toán hợp lệ, vui lòng tham khảo Điều khoản và điều kiện liên quan để biết chi tiết.)

*Giới hạn cho các chuyến bay quốc tế của EVA Air/UNI Air.

Số điện thoại liên hệ: 0800-818-001 (Chỉ ở Đài Loan) / (02)2383-1000

Thẻ Signature đồng thương hiệu Cathay United Bank EVA Air

Cathay United Bank EVA Air Co-Brand Signature Card image

 • 1 dặm cho mỗi 30 TWD thanh toán bằng thẻ Signature đồng thương hiệu Cathay United Bank EVA Air.

Số điện thoại liên hệ: 0800-818-001 (Chỉ ở Đài Loan) / (02)2383-1000

Thẻ tín dụng tại Đài Loan

Thẻ tín dụng American Expresss

American Express Credit Card image

 • 1 điểm thưởng hội viên cho mỗi 30 NT$ thanh toán. 1 điểm = 1 dặm thưởng.
 • Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu là 1.000 điểm tương đương với 1.000 dặm thưởng. Yêu cầu chuyển đổi sau đó là 1.000 điểm = 1.000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +886-2-27178777

Thẻ tín dụng Citibank

Citibank Credit Card image

 • Citi PremierMiles

500 dặm Citi = 500 dặm thưởng.

Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 500 dặm Citi.

 • Thẻ Citi Reward

6.000 điểm thưởng = 1.200 dặm thưởng.

Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 6.000 điểm thưởng Citi.

 • Thẻ Citi Cash Plus

500 điểm tiền mặt = 1.000 dặm thưởng.

Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 500 điểm tiền mặt Citi.

Số điện thoại liên hệ: +886-2-2576-5888

Thẻ tín dụng Cathay United

Cathay United Credit Card image

 • Thẻ Business Titanium/Signature Card/Platinum/ Gold/Visa/Master/Thẻ ghi nợ: 300 điểm=1,000 dặm thưởng

Yêu cầu đối với chuyển đổi sau đó là 1.000 dặm thưởng.

 • Thẻ World: 300 điểm = 1,000 dặm thưởng.

Yêu cầu đối với chuyển đổi sau đó là 1.000 dặm thưởng.

 • Với thời gian và yêu cầu đổi mới nhất, vui lòng tham khảo thông báo trên trang web chính thức của Cathay United Bank.

Số điện thoại liên hệ: 0800-818-001 (Chỉ ở Đài Loan) / +886-2-2383-1000

Thẻ tín dụng Taishin

Taishin Credit Card image

 • Chi tiêu mỗi 1TWD =0.3% điểm thẻ tín dụng
 • Yêu cầu cho việc chuyển đổi sau đó là 5,000 điểm tương đương với 10,000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +886-2-2655-3355 / 0800-023-123 (Chỉ ở Đài Loan)

Thẻ tín dụng Taipei Fubon Bank

Taipei Fubon Bank Credit Card image

 • 1 điểm cho mỗi 20 TWD thanh toán.
 • 35.000 điểm = 5.000 dặm thưởng.
 • 7.000 dặm Fubon = 5.000 dặm.

Số điện thoại liên hệ: +886-2-8751-1313

Thẻ E.Sun Bank

E. Sun Bank Credit Card imagie

1 điểm cho mỗi 25 TWD thanh toán, và qui đổi điểm thưởng sang dặm bay như sau

 • Thẻ World Card/Signature Business Card/thẻ E.SUN: 9,000 điểm=1,500 dặm thưởng.
 • Thẻ tín dụng khác: 10,000 điểm=1,500 dặm thưởng.
 • Vui lòng tham khảo website của E.Sun Bank để biết các thông tin mới nhất

Số điện thoại liên hệ: +886-2-2182-1313/0800-031-313 (gọi trong Đài Loan)

Thẻ tín dụng Far Eastern Int'l Bank

Far Eastern Int'l Bank Credit Card image

1 điểm cho mỗi 30 TWD thanh toán.

3 điểm = 1 dặm thưởng.

 • Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho lần chuyển đổi đầu tiên là 30.000 điểm tương đương 10.000 dặm thưởng.
 • Yêu cầu chuyển đổi sau đó là 6.000 điểm tương đương 2.000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +886-2-8073-1166

Thẻ tín dụng Bank SinoPac

Bank SinoPac Credit Card image

 • 1 điểm cho mỗi 30 TWD thanh toán.
 • Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 20,000 điểm tương đương 1.000 dặm thưởng.
 • Chương trình số dặm chỉ áp dụng cho chủ thẻ được mời và thư mời sẽ được Bank SinoPac gửi riêng.

Số điện thoại liên hệ: +886-2-2528-7776

Thẻ tín dụng Shin Kong Commercial Bank

Shin Kong Commercial Bank Credit Card image

 • 1 điểm cho mỗi 20 TWD thanh toán.
 • Yêu cầu cho việc chuyển đổi sau đó là 30,000 điểm tương đương với 5,000 dặm thưởng.
 • Yêu cầu cho việc chuyển đổi sau đó là 72,000 điểm tương đương với 12,000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: 0800-081-108 (Chỉ ở Đài Loan) / +886-2-2171-1055

Thẻ tín dụng The Shanghai Commercial & Savings Bank

The Shanghai Commercial & Savings Bank Credit Card image

 • 1 điểm cho mỗi 20 TWD thanh toán.
 • 5.000 điểm = 500 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +886-2-2552-3111

Thẻ tín dụng China Trust

China Trust Credit Card image

1 điểm cho mỗi 30 TWD thanh toán.

5 điểm =  1 dặm thưởng.

 • Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho lần chuyển đổi đầu tiên là 3.000 điểm tương đương 500 dặm thưởng.

Tiểu chuẩn chuyển của "Thẻ Business":

1 điểm cho mỗi NTD1 thanh toán.

 • Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu là 20.000 điểm tương đương 300 dặm thưởng

Số điện thoại liên hệ: 0800-024-365 (Chỉ ở Đài Loan) / +886-2-2745-8080

Thẻ tín dụng Yuanta Bank

Yuanta Bank Credit Card image

Thẻ Infinite

 • 2 điểm cho mỗi 10 TWD thanh toán trong nước tại trung tâm thương mại/đại siêu thị và siêu thị/bảo hiểm.
 • 1 điểm cho mỗi 10 TWD thanh toán cho chi tiêu chung trong nước.
 • 11.000 điểm = 600 dặm thưởng. Yêu cầu đối với chuyển đổi sau đó là 600 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: 0800-688-168 (Chỉ ở Đài Loan) / +886-2-2182-1968

Thẻ DBS Travel

DBS Travel Card image

 • Thẻ DBS Travel World

mỗi 15 TWD thanh toán cho giao dịch ở nước ngoài để nhận 1 điểm Travel.

mỗi 18 TWD thanh toán cho giao dịch nội địa để nhận 1 điểm Travel.

1 điểm travel = 1 dặm thưởng.

Việc chuyển đổi điểm Travel sang dặm được tính theo bội số của 1.000 và cần có tối thiểu 3.000 điểm Travel cho mỗi lần chuyển đổi.

 • Thẻ DBS Travel Titanium

mỗi 20 TWD thanh toán cho giao dịch ở nước ngoài để nhận 1 điểm Travel.

mỗi 30 TWD thanh toán cho giao dịch nội địa để nhận 1 điểm Travel.

1 điểm travel = 1 dặm thưởng.

Việc chuyển đổi điểm Travel sang dặm được tính theo bội số của 1.000 và cần có tối thiểu 3.000 điểm Travel cho mỗi lần chuyển đổi.

Số điện thoại liên hệ: +886-2-6612-9889

Thẻ Union Bank of Taiwan

Union Bank of Taiwan Card image

 • Thẻ Visa/Master

Nếu chi tiêu trong khoảng 1.001 TWD - 3.000 TWD, 1 điểm cho mỗi 60 TWD thanh toán.

Nếu chi tiêu trong khoảng 3.001 TWD - 10.000 TWD, 1 điểm cho mỗi 30 TWD thanh toán.

Nếu chi tiêu từ 10.001 TWD trở lên, 1 điểm cho mỗi 20 TWD thanh toán. 10 điểm = 1 dặm thưởng.

Yêu cầu đối với chuyển đổi sau đó là 1.000 dặm thưởng.

 • Thẻ World/Thẻ Infinite

Nếu chi tiêu trong khoảng 1.001 TWD - 3.000 TWD, 1 điểm cho mỗi 60 TWD thanh toán.

Nếu chi tiêu trong khoảng 3.001 TWD - 10.000 TWD, 1 điểm cho mỗi 30 TWD thanh toán.

Nếu chi tiêu từ 10.001 TWD trở lên, 1 điểm cho mỗi 20 TWD thanh toán. 3 điểm = 1 dặm thưởng.

Yêu cầu đối với chuyển đổi sau đó là 1.000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +886-2-2545-5168

Thẻ tín dụng Mega International Commercial

Mega International Commercial Credit Card image

Từ 01/01/2024 vui lòng tham khảo quy định dưới đây

1 điểm cho mỗi 25 NT$ thanh toán.

Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu để chuyển đổi là 1,000 dặm thưởng mỗi lần.

 • Thẻ World/Thẻ Infinite/Thẻ Mayfull Co-branded infinite: 5,500 điểm = 1,000 dặm thưởng.
 • Từ Thẻ Premium trở lên: 6,500 điểm = 1,000 dặm thưởng.
 • Vui lòng tham khảo trang web của Mega Bank để cập nhật thông tin
 • Số điện thoại dịch vụ: +886-2-8982-0000

Thẻ tín dụng KGI Bank

KGI Bank Credit Card image

Đối với Điểm thưởng thường xuyên

 • 1 điểm cho mỗi 30 TWD thanh toán.
 • 12 điểm = 1 dặm thưởng.
 • Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 24.000 điểm tương đương 2.000 dặm thưởng.

Đối với Điểm thưởng tiền mặt:

 • 1 điểm = 1 dặm thưởng.
 • Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 2.000 điểm tương đương 2.000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +886-2-8023-9088

Thẻ tín dụng First Bank

First Bank Credit Card image

1 điểm cho mỗi 15 TWD thanh toán.

 • Thẻ tín dụng thông thường: yêu cầu cho việc chuyển đổi sau đó là 35.000 điểm tương đương 5.000 dặm thưởng.
 • Thẻ tín dụng đặc biệt: yêu cầu cho việc chuyển đổi sau đó là 30.000 điểm tương đương 5.000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: 0800-052888 (Chỉ ở Đài Loan) / +886-2-2173-2999

Thẻ tín dụng Chang Hwa Bank

Chang Hwa Bank Credit Card image

 • World MasterCard/Visa Infinite: 1 điểm cho mỗi 10 TWD thanh toán.
 • Thẻ Platinum: 2 điểm cho mỗi 25 TWD thanh toán.
 • Thẻ Gold/Thông thường: 1 điểm cho mỗi 25 TWD thanh toán.
 • Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 8.000 điểm tương đương 1.000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: 0800-365889 (Chỉ ở Đài Loan) / +886-2-412-2222

Thẻ tín dụng Hua Nan Commercial Bank

Hua Nan Commercial Bank Credit Card image

1 điểm cho mỗi 25 NT$ thanh toán.

 • Yêu cầu cho việc chuyển đổi sau đó là 13.500 điểm tương đương với 3.000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +886-2-2181-0101

Thẻ tín dụng HSBC

HSBC Credit Card image

 • Thẻ HSBC Travellers’ Infinite/Signature/Light: Tối đa 1 điểm cho mỗi TWD 10 thanh toán. 1 điểm = 1 dặm thưởng.
 • Thẻ hoàn tiền HSBC Cashback Signature: 1 điểm = 0,5 dặm thưởng.
 • Thẻ tín dụng HSBC Premier/Thẻ tín dụng Advance/Thẻ Reward Signature/Thẻ Platinum: 3 điểm = 1 dặm thưởng.
 • Lưu ý:
  1. Thẻ HSBC Travellers’ infinite/signature/light: Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 3.000 dặm thưởng. Những lần đổi sau là 500 dặm thưởng khi vượt 3.000 dặm thưởng.
  2. Thẻ tín dụng HSBC Premier: Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 2.000 điểm. 
  3. Thẻ tín dụng Advance/Thẻ Reward Signature/Thẻ Platinum: Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 10.000 điểm.
  4. Vui lòng tham khảo trang web HSBC hoặc đường dây dịch vụ khách hàng 02-6616-6000 để kiểm tra quy định mới nhất.

Thẻ tín dụng tại khu vực khác

American Express - Singapore

American Express - Singapore image

 • Thẻ thanh toán Platinum®, Thẻ Centurion®: 400 điểm = 250 dặm thưởng.

Phải có tối thiểu 400 điểm cho mỗi lần chuyển đổi và số lượng chuyển phải tăng theo cấp 400.

 • Các thẻ khác: 450 điểm = 250 dặm thưởng.

Phải có tối thiểu 450 điểm cho mỗi lần chuyển đổi và số lượng chuyển phải tăng theo cấp 450.

Số điện thoại liên hệ: 1800-299-1997

American Express - Hồng Kông

American Express - Hong Kong image

 • Thẻ Centurion®, The Platinum Card®, Thẻ tín dụng American Express® Platinum và Membership Rewards® Turbo Người đăng ký chương trình: 15 điểm thưởng hội viên = 1 dặm thưởng.

Phải có tối thiểu 15.000 điểm cho mỗi lần chuyển đổi và số lượng chuyển phải tăng theo cấp 7.500. 

 • Thẻ American Express Corporate: 12 điểm thưởng hội viên = 1 dặm thưởng.

Phải có tối thiểu 12.000 điểm cho mỗi lần chuyển đổi và số lượng chuyển phải tăng theo cấp 6.000.

Đối với mỗi lần chuyển đổi dặm bay, chúng tôi sẽ thu phí quản lý 300HKD. Đối với  thẻ American Express® Gold Business card và American Express®Business card, phí quản lỹ sẽ thu 200HKD cho mỗi lần chuyển đổi dặm bay. Không áp dụng cho thẻ Centurion® card, hội viên American Express Explorer credit card, American Express® Gold Corporate card và American Express® Corporate Card.

Để biết thêm chi tiết về điều khoản và điều kiện của Chương trình thưởng dành cho hội viên American Express được áp dụng, vui lòng truy cập trang web của American Express.

Số điện thoại liên hệ: 852-2277-2150

Citibank - Hoa Kỳ

Citibank - U.S. image

Áp dụng cho thẻ chỉ định: Citi Prestige℠ và Citi Premier℠.

 • 1 điểm ThankYou® = 1 dặm thưởng.
 • Yêu cầu mức trừ dặm tối thiểu là 1.000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +1-800-842-6596

Citibank Thái Lan

Citibank Thailand image

 • Prestige: 2 điểm thưởng = 1 dặm thưởng.
 • Premier: 3 điểm thưởng = 1 dặm thưởng.
 • Rewards: 5 điểm thưởng = 1 dặm thưởng.
 • Yêu cầu mức trừ dặm tối thiểu đối với các thẻ đủ điều kiện là 1.000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +66-2788-2000 (Thẻ Prestige) / 1588 (Thái Lan)/ +66-2232-2484 (Nước ngoài)

Citibank Singapore

Citibank Singapore image

 • Citi PremierMiles: 1 dặm Citi = 1 dặm thưởng.
 • Citi Rewards và Citi Prestige: 5 điểm Citi ThankYouSM = 2 dặm thưởng.
 • Yêu cầu mức trừ dặm tối thiểu là 10.000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +65-6225-5225

Citibank Việt Nam

Citibank Vietnam image

 • PremierMiles: 1 dặm Citi = 0,5 dặm thưởng
 • Tối thiểu 5.000 dặm Premier theo bội số 500.

Số điện thoại liên hệ: +84-8-3521-1111

Citibank Hồng Kông

Citibank Hong Kong image

 • Thẻ PremierMiles, Thẻ Prestige: 12 điểm thưởng = 1 dặm thưởng.
  Yêu cầu mức trừ dặm tối thiểu là 18.000 điểm.
 • Thẻ Rewards Card, Gold Card, Classic Card: 15 điểm thưởng = 1 dặm thưởng.
  Yêu cầu mức trừ dặm tối thiểu là 18.000 điểm.

Số điện thoại liên hệ: +852-2860-0333

International Personal Bank Singapore(IPB)

International Personal Bank Singapore image

 • Nhận 800 điểm tương đương 5.000 dặm thưởng.
 • Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ IPB tại Singapore: http://www.ipb.citibank.com.sg/

Số điện thoại liên hệ: +65-6224-5757

Thẻ ICBC ở Trung Quốc

ICBC card in China image

 • 70 điểm ICBC = 1 dặm thưởng. Yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 500 dặm và là bội số của 100 dặm.
 • Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào Ứng dụng「ICBC e-Life 」.

Số điện thoại liên hệ: +86-400-66-95588

Ví điện tử PingAn ở Trung Quốc

PingAn E-wallet in China image

 • 50 điểm PingAn WanLiTong = 1 dặm thưởng. Yêu cầu mức trừ dặm tối thiểu là 100 dặm thưởng.
 • Bắt đầu từ 10 tháng 3 năm 2023, mỗi hội viên ví điện tử PingAn E-wallet có thể tích lũy dược 3,000 dặm thưởng mỗi ngày. Mỗi hội viên ví điện tử PingAn E-wallet có thể tích lũy dược 30,000 dặm thưởng mỗi tháng

Số điện thoại liên hệ: +86-400-888-0999

Thẻ Barclays Bank ở Hoa Kỳ

Barclays Bank Card in USA image

 • Thẻ tín dụng Arrival Premier: 1,4 dặm của thẻ Barclays = 1 dặm thưởng.
 • Yêu cầu mức trừ dặm tối thiểu là 5.000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +1-302-255-8888

Commonwealth Bank of Australia

Commonwealth Bank of Australia image

 • 3 điểm CBA = 1 dặm thưởng.
 • Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của CBA.

Số điện thoại liên hệ: +61-13-1661

Capital One ở Hoa Kỳ

Capital One in USA

Thẻ tín dụng Venture®, VentureOne®, Spark® Miles và Spark® Miles Select.

 • 2 dặm Capital One = 1,5 dặm thưởng.
 • Chuyển đổi dặm Capital One sang dặm thưởng Infinity MileageLands được tính bằng bội số của 100 và yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 1.000 dặm Capital One.
 • Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Capital One.

Số điện thoại liên hệ: +1-877-384-4802

Krungthai Card (KTC) ở Thái Lan

Krungthai Card (KTC) in Thailand

 • Tiêu chuẩn trao đổi là 3 điểm KTC FOREVER = 1 dặm thưởng Infinity MileageLands.
 • Chuyển đổi điểm KTC FOREVER sang dặm thưởng Infinity MileageLands được tính bằng bội số của 600 và yêu cầu chuyển dặm tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 600 điểm thưởng.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về điểm KTC FOREVER. 

Số điện thoại liên hệ: +02-123-5000

CIMB Malaysia

CIMB Malaysia

 • Điểm thưởng: 15 điểm thưởng = 1 dặm thưởng.
 • Yêu cầu đổi thưởng tối thiểu là 1,000 dặm thưởng.

Số điện thoại liên hệ: +603-6204-7788

Thẻ HSBC HK

HSBC HK

 • 1 RewardCash= 20 dặm thưởng
 • Yêu cầu chuyển tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 40 RewardCash
 • Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về chương trình HSBC RewardCash
 • Số hotline liên hệ:

Khách thẻ HSBC Jade: (852) 22333033

Khách thẻ HSBC Premier: (852) 2233 3322

Khách hàng khác: (852) 2233 3000 

Thẻ HSBC Más de HSBC

Más de HSBC

 • 1 điểm HSBC=0.6~1 dặm thưởng
 • Yêu cầu chuyển tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 3,500 điểm
 • Nhấp vào đây(link chỉ có thể truy cập nếu quý khách ở Mexico) để biết thêm thông tin 
 • Số điện thoại liên hệ: (+52) 5558097404

Thẻ Hyundai Amex Centurion Design Card

Hyundai Amex

 • 1.500 MR=1.000 Dặm thưởng
 • Yêu cầu chuyển khoản tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 1.500 MR
 • Để đăng ký thẻ Hyundai Amex Centurion Design Card, vui lòng truy cập tại đây
 • Trung tâm dịch vụ khách hàng thẻ Hyundai: 1577-60000 (áp dụng tại Hàn Quốc)

Thẻ tín dụng HSBC Elite & Premier

HSBC US Elite & Premier Credit Card Image

 • 1.25 điểm thưởng HSBC= 1 dặm thưởng
 • Bấm Elite & Premier để tìm hiểu thêm về chương trình điểm thưởng HSBC cho dặm thưởng
 • Dịch vụ khách hàng 24/7

Thẻ tín dụng HSBC Premier và Elite: 1-888-662-4722

Ngoài khu vực Mỹ hoặc Canada: 1-716-841-6866

Liên hệ với chúng tôi trong vòng 24 giờ 1 ngày, 7 ngày 1 tuần trên ứng dụng di động HSBC hoặc tại us.hsbc.com/chatwithus

Thẻ tín dụng HSBC U.K Premier

HSBC UK Premier Credit Card Image

 • 2 Điểm thưởng UK = 1 dặm thưởng
 • Bấm chọn tại đây để tìm hiểu thêm về chương trình điểm thưởng HSBC
 • Số HotLine dịch vụ khách hàng

Thẻ tín dụng HSBC Singapore

HSBC Singapore Card Image

Thẻ tín dụng TravelOne

 • 25,000 điểm HSBC=10,000 dặm thưởng
 • Yêu cầu chuyển tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 25,000 điểm thưởng HSBC
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin
 • Số điện thoại Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng

Thẻ tín dụng HSBC Việt Nam

HSBC Việt Nam Card Image

Thẻ tín dụng TravelOne

 • 65,000 điểm HSBC=1,000 dặm thưởng
 • Yêu cầu chuyển tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 1,000 điểm thưởng
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin
 • Số điện thoại Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng

Thẻ tín dụng HSBC Malaysia

HSBC Malaysia Card Image

Thẻ tín dụng TravelOne

 • 40 điểm HSBC=1 dặm thưởng
 • Yêu cầu chuyển tối thiểu cho mỗi lần chuyển đổi là 1 điểm thưởng
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin
 • Số điện thoại Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng