直接跳至主頁面

Tích lũy dặm bay

Bảng số dặm Quy tắc dặm tích lũy

Các hãng hàng không thành viên của Star Alliance - Thông tin quan trọng

Việc duy trì trạng thái thẻ của mình sẽ dễ dàng hơn nữa vì hành khách có thể ghi có số dặm vào tài khoản thẻ Infinity MileageLands của bạn khi đi trên bất kỳ chuyến bay nào của hãng hàng không thành viên Star Alliance (các chuyến bay của Trụ sở đối tác chuyển tiếp của Star Alliance chỉ có thể được tính là dặm thưởng), và tính vào trạng thái hạng mức thẻ của bạn, hoặc sử dụng dặm để đổi phần thưởng.

 • Số dặm được thưởng dựa trên khoảng cách thực tế giữa điểm khởi hành và điểm đến (TPM) do IATA công bố và giá vé đã mua. Số dặm sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 2 tuần sau khi hoàn tất chuyến bay.
 • Đăng ký số thẻ hội viên Infinity MileageLands của bạn tại thời điểm đặt chỗ hoặc khi làm thủ tục lên máy bay.
 • Số dặm chỉ có thể được ghi có sau khi chuyến bay hoàn tất. Vé thưởng, vé chuyến bay thuê bao và vé ưu đãi đặc biệt, v.v. không áp dụng cho dặm tích lũy.
 • Để tích lũy số dặm trên chuyến bay liên danh:
  1. Số dặm Infinity MileageLands được ghi có trên chuyến bay liên danh do các hãng vận chuyển Star Alliance khai thác được dựa trên hãng hàng không vận hành và hạng vé tương đương, có thể khác với hạng ghế hiển thị trên vé của bạn hoặc số dặm mà bạn kiếm được trên các chuyến bay do EVA Air khai thác. Một số vé có thể không đủ điều kiện ghi có dặm bay hoặc số dặm tích lũy có thể ít hơn số dặm hiển thị.
  2. Số dặm Infinity MileageLands không được ghi có trên các chuyến bay liên danh do hãng hàng không không thuộc Star Alliance khai thác.
 • Số dặm ghi có được xác định theo giá vé đã mua, không phải hạng thực tế.
 • Tích lũy dặm bị thiếu của chương trình Infinity MileageLands có thể được thực hiện bằng cách xuất trình hoặc gửi giấy tờ thông hành, ví dụ như phiếu giảm giá vé hành khách và thẻ lên máy bay đến Trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands gần nhất trong tối đa sáu (6) tháng sau khi hoàn tất chuyến bay. Hoặc bạn có thể truy cập trang web của EVA Air (www.evaair.com) bằng cách sử dụng chức năng “Tích lũy dặm bị thiếu”. Bạn có thể phải đợi 3-4 tuần để Infinity MileageLands ghi có vào tài khoản của bạn sau khi thực hiện yêu cầu tích lũy dặm bị thiếu.
 • EVA Air và các hãng hàng không thành viên bảo lưu quyền sửa đổi điều khoản và điệu kiện dặm tích lũy mà không cần thông báo trước.
 • Dặm xét nâng hạng thẻ chỉ có thể được ghi có vào Infinity MileageLands hoặc chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không thành viên Star Alliance khác dựa trên số thẻ hội viên FFP của họ. Không thể chuyển nhượng số dặm Infinity MileageLands sang chương trình khách hàng thường xuyên khác.
 • Số dặm nhận được trên các chuyến bay do hãng hàng không thành viên Star Alliance khai thác được tính để nâng hạng và gia hạn tư cách hội viên. Số dặm thưởng tích lũy được qua ưu đãi khuyến mãi và với các đối tác không thuộc Star Alliance có thể đổi cho EVA Air hoặc dịch vụ hoặc sản phẩm của đối tác tham gia như là phần thưởng nhưng không được tính là đủ điều kiện hợp lệ cho hạng Infinity MileageLands và gia hạn.
 • Các hãng hàng không thành viên Star Alliance bảo lưu quyền quyết định cuối cùng về tích lũy số dặm.

Các đối tác chuyển tiếp của Star Alliance - Thông tin quan trọng

Việc tích lũy dặm thưởng và đổi dặm lấy phần thưởng dễ dàng hơn vì số dặm có thể được ghi có vào tài khoản Infinity MileageLands khi bạn đi trên chuyến bay của đối tác chuyển tiếp bất kỳ của Star Alliance.

 • Số dặm được thưởng dựa trên khoảng cách thực tế giữa điểm khởi hành và điểm đến (TPM) do IATA công bố và giá vé đã mua. Số dặm sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 2 tuần sau khi hoàn tất chuyến bay.
 • Đăng ký số thẻ hội viên Infinity MileageLands của bạn tại thời điểm đặt chỗ hoặc khi làm thủ tục lên máy bay.
 • Số dặm chỉ có thể được ghi có sau khi chuyến bay hoàn tất. Vé thưởng, vé chuyến bay thuê bao và vé ưu đãi đặc biệt, v.v. không áp dụng cho dặm tích lũy.
 • Chỉ có thể đổi dặm thưởng mà bạn kiếm được từ đối tác chuyển tiếp của Star Alliance để lấy thưởng nâng hạng, vé thưởng hoặc phiếu thưởng giảm giá phòng khách sạn, v.v. và không áp dụng để nâng hạng và gia hạn thẻ hội viên.
 • Chỉ có thể tích lũy được số dặm khi cả hãng hàng không vận hành và hãng bán vé chuyến bay là đối tác chuyển tiếp của Star Alliance hoặc trên chuyến bay liên danh giữa EVA Air và đối tác chuyển tiếp của Star Alliance. 
 • Tích lũy dặm đã bay cho hội viên Infinity MileageLands trên chuyến bay liên danh được dựa trên hãng hàng không vận hành và hạng vé tương đương, có thể khác với hạng ghế hiển thị trên vé của bạn hoặc số dặm mà bạn kiếm được trên các chuyến bay do EVA Air khai thác. Một số vé có thể không đủ điều kiện ghi có dặm bay hoặc số dặm tích lũy có thể ít hơn số dặm hiển thị.
 • Tích lũy dặm bị thiếu của chương trình Infinity MileageLands có thể được thực hiện bằng cách xuất trình hoặc gửi giấy tờ thông hành, ví dụ như phiếu giảm giá vé hành khách và thẻ lên máy bay đến Trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands gần nhất trong tối đa sáu (6) tháng sau khi hoàn tất chuyến bay. Hoặc bạn có thể truy cập trang web của EVA Air (www.evaair.com) bằng cách sử dụng chức năng “Tích lũy dặm bị thiếu”. Bạn có thể phải đợi 3-4 tuần để Infinity MileageLands ghi có vào tài khoản của bạn sau khi thực hiện yêu cầu tích lũy dặm bị thiếu.
 • EVA Air và các đối tác chuyển tiếp của Star Alliance bảo lưu quyền sửa đổi điều khoản và điệu kiện dặm tích lũy mà không cần thông báo trước.
 • Số dặm thưởng chỉ có thể được ghi có vào Infinity MileageLands hoặc chương trình khách hàng thường xuyên của đối tác chuyển tiếp của Star Alliance khác dựa trên số thẻ hội viên FFP của họ. Không thể chuyển nhượng số dặm Infinity MileageLands sang chương trình khách hàng thường xuyên khác.