直接跳至主頁面

บริการความช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ

บริการความช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ

เราจัดให้บริการผู้โดยสารทุพพลภาพด้วย:

(1) การขนส่งไปกลับจากและระหว่างประตูขึ้นเครื่องโดยใช้รถเข็นหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมในสนามบิน

(2) ความช่วยเหลือในการขึ้นเครื่อง

(3) ความช่วยเหลือในด้านการมองเห็น การได้ยิน การรับรู้ ความบกพร่องทางจิตใจ/อารมณ์หรือการเคลื่อนไหวขณะอยู่ในสนามบินและบนเครื่องบิน เมื่อทำการสำรองที่นั่งของคุณ เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้พนักงานสำรองที่นั่งของเราทราบถึงสภาพร่างกายและอุปกรณ์หรือบริการที่จำเป็น เช่น บริการด้านการตรวจตราภาษีศุลกากรและบริการรถเข็นที่คุณอาจต้องการ 

สำหรับบริการรถเข็นและบริการอื่นๆ โปรดอ่านกฎที่ระบุไว้ด้านล่างนี้หรือติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของเรา เที่ยวบิน EVA Air ที่เดินทางออกจากหรือไปยังสนามบินสหรัฐอเมริกาต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงคมนาคมสหรัฐ (DOT) โปรดอ่าน คำมั่นสัญญาต่อลูกค้าและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพหรือผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ (รวมถึงความล่าช้าของเที่ยวบิน)

เจ้าหน้าที่ดูแลปัญหาร้องเรียน (CRO) สำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพ

EVA Airways ได้ฝึกอบรมพนักงานรายบุคคลที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ดูแลปัญหาร้องเรียน (CRO) ที่สนามบินแต่ละแห่งในสหรัฐอเมริกาและที่สนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทุพพลภาพตามคำขอ

กฎระเบียบว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของความทุพพลภาพในการเดินทางทางอากาศที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกามีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินที่ให้บริการโดย EVA Airways ที่ไปและกลับจากสหรัฐอเมริกาและเที่ยวบินรหัสร่วมของ EVA Airways ที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นเมื่อเที่ยวบินอยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้บริโภคสามารถขอรับสำเนาของกฎระเบียบส่วนที่ 382 นี้ซึ่งว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของความทุพพลภาพในการเดินทางทางอากาศในรูปแบบที่เข้าถึงได้จากกระทรวงคมนาคมได้ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • สำหรับการโทรติดต่อจากภายในสหรัฐอเมริกาทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วนโทรฟรีสำหรับผู้เดินทางทางอากาศที่ทุพพลภาพ โปรดติดต่อที่หมายเลข 1-800-778-4838 (โทรเสียง) หรือ 1-800-455-9880 (TTY)
 • โทรศัพท์หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เดินทางทางอากาศ ที่ 202-366-2220 (โทรเสียง) หรือ 202-366-0511 (TTY)
 • ทางไปรษณีย์ไปยัง Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590 และ
 • ในเว็บไซต์ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เดินทางทางอากาศ ( https://www.transportation.gov/airconsumer)

สหราชอาณาจักร

กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร - หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน: 44-20-73808300

การจัดวางที่นั่ง

พนักงานสำรองที่นั่งและพนักงานภาคพื้นดินที่สนามบินของเราจะพยายามจัดเตรียมที่นั่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคุณบนเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยเที่ยวบิน ที่นั่งผู้โดยสารจะจัดเตรียมโดยไม่ปิดกั้นทางออกฉุกเฉิน สำหรับประเภทเครื่องบินและการกำหนดที่นั่ง โปรดดูที่ที่หน้าเว็บฝูงบินของเราในเว็บไซต์นี้

รถเข็นและความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่อื่นๆ ที่สนามบิน

บริการเช็คอินที่สำนักงาน EVA Air สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่เคาน์เตอร์หมายเลข 19 สนามบินนานาชาติเถาหยวน นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อพนักงานภาคพื้นดินของเราที่สนามบินอื่นๆ และเราจะช่วยเหลือคุณในการดำเนินการเช็คอินโดยทันที สนามบินส่วนใหญ่ในเส้นทางบินของ EVA Air มีบริการสะพานข้ามและอุปกรณ์ยกเพื่อให้บริการความช่วยเหลือด้านการขึ้นและลงจากเครื่อง โปรดติดต่อ EVA Air โดยเร็วที่สุดหากคุณไม่สามารถใช้บันไดได้

พร้อมให้บริการรถเข็นสำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทาง มาถึง ผู้โดยสารต่อเครื่องและเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแต่ละแห่ง โปรดแจ้งให้ทราบหากคุณต้องการบริการรถเข็นเมื่อคุณทำการสำรองที่นั่งหรืออย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงเมื่อเดินทางไปยัง/มาจากสนามบินนานาชาติอัมสเตอร์ดัม หรือเดินทางในกลุ่มผู้โดยสาร 10 คนขึ้นไปที่ใช้รถเข็น เพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ดียิ่งขึ้นและจัดให้มีที่เก็บของสำหรับจัดเก็บสัมภาระที่จำเป็น หากไม่ได้มีการจองบริการรถเข็นก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง ผู้โดยสารอาจต้องรอบริการรถเข็นในสนามบิน เรามีบริการรถเข็นสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้ที่สนามบิน สามารถเช็คอินรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถเช็คอินรายการเหล่านี้ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือประตูทางออกขึ้นเครื่อง หากคุณต้องการใช้รถเข็นในห้องโดยสาร โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า

สำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือรถเข็นแต่ต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางไป/กลับจากประตูทางออกหรือระหว่างทางออก เราขอให้คุณแจ้งให้ทราบเมื่อคุณทำการจองเที่ยวบินหรืออย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเที่ยวบิน เพื่อให้เราสามารถดำเนินการที่จำเป็นได้

รถเข็นส่วนตัวและอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ

สำหรับลูกค้าทุพพลภาพ สายการบินจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ หรือการให้บริการรถเข็น รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ควรได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนัก หากคุณนำรถเข็นไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่มาด้วย เพื่อความปลอดภัย เราต้องตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งหมดเพื่อดูว่ามีการจัดการที่เหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เรา:

 • รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่แบบพับได้หรือพับไม่ได้
 • น้ำหนักและขนาดโดยรวม (เช่น ความยาว x ความกว้าง x ความสูง)
 • จำนวนแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง
 • ประเภทแบตเตอรี่: (ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าการจัดการนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎข้อบังคับ)
  • แบตเตอรี่แห้ง
  • แบตเตอรี่เปียกที่ไม่สามารถหกได้
  • แบตเตอรี่ (เปียก) ที่หกได้
  • แบตเตอรี่ลิเธียม (โปรดแจ้งอัตราวัตต์-ชั่วโมง)

รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ที่มีแบตเตอรี่ (เปียก) ที่ไม่สามารถหกได้ หรือแบตเตอรี่แห้ง (รหัสบริการ: WCBD)

 • ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  • ขั้วต่อแบตเตอรี่ได้รับการป้องกันไม่ให้ลัดวงจร เช่น จัดเก็บไว้ในที่เก็บแบตเตอรี่ หรือ
  • แบตเตอรี่ติดแน่นกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ หรือ
  • มีการแยกวงจรไฟฟ้าและ ไม่มีโอกาสที่จะเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจ หรือ
  • ฉลากหรือสติกเกอร์แบตเตอรี่ที่ไม่ตรงกันหรือไม่ชัดเจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

 • ในกรณีที่รถเข็นไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ใช้สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ (เช่น สามารถพับได้) เราต้องปฏิบัติตามต่อไปนี้ในฐานะผู้ควบคุม:
  • ต้องถอดแบตเตอรี่ออก รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่สามารถนำไปเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องได้โดยไม่มีข้อจำกัด
  • แบตเตอรี่ที่ถูกถอดออกต้องบรรจุในหีบห่อที่แข็งแรงและทนทาน ซึ่งต้องนำไปเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
  • แบตเตอรี่ต้องได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร 
  • ฉลากหรือสติกเกอร์แบตเตอรี่ที่ไม่ตรงกันหรือไม่ชัดเจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
  • เราต้องแจ้งตำแหน่งของแบตเตอรี่ที่จัดเก็บแล้วให้นักบินผู้ควบคุมทราบ

รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ที่มีแบตเตอรี่ (เปียก) ที่สามารถหกได้ (รหัสบริการ: WCBW)

จัดให้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่จัดเก็บอย่างปลอดภัยและเคลื่อนย้ายในตำแหน่งที่ตั้งตรงเสมอ เพื่อให้แบตเตอรี่ยังคงติดตั้งอยู่ที่รถเข็น ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
 • ขั้วต่อแบตเตอรี่ได้รับการป้องกันไม่ให้ลัดวงจร เช่น จัดเก็บไว้ในที่เก็บแบตเตอรี่ หรือ
 • แบตเตอรี่ติดแน่นกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ หรือ
 • มีการแยกวงจรไฟฟ้าและ ไม่มีโอกาสที่จะเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจ หรือ
 • ฉลากหรือสติกเกอร์แบตเตอรี่ที่ไม่ตรงกันหรือไม่ชัดเจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้    
  **ไม่สามารถยอมรับได้หากรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ไม่สามารถจัดเก็บและขนย้ายในตำแหน่งที่ตั้งตรงได้เสมอ

รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม (รหัสบริการ: WCLB)

ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า: 

 • แบตเตอรี่ต้องเป็นแบตเตอรี่ประเภทที่ตรงตามข้อกำหนดของการทดสอบในคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ของ UN ส่วนที่ III ส่วนย่อยที่ 38.3 (UN Manual of Tests and Criteria, Part III, Subsection 38.3)
 • แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไม่ใช่ OEM หรือประเภทดัดแปลงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นเช่นกัน
 • สำเนาผลการทดสอบแบตเตอรี่แบบลิเธียมนั้นมีเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
 • ฉลากหรือสติกเกอร์แบตเตอรี่ที่ไม่ตรงกันหรือไม่ชัดเจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้
 • ขั้วต่อแบตเตอรี่ได้รับการป้องกันไม่ให้ลัดวงจร เช่น จัดเก็บไว้ในที่เก็บแบตเตอรี่ หรือ
 • แบตเตอรี่ติดแน่นกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ หรือ
 • มีการแยกวงจรไฟฟ้าและ ไม่มีโอกาสที่จะเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจ หรือ

ในกรณีที่รถเข็นไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ใช้สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ (เช่น สามารถพับได้) เราต้องปฏิบัติตามต่อไปนี้ในฐานะผู้ควบคุม:

 • ต้องถอดแบตเตอรี่ออก รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่สามารถนำไปเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องได้โดยไม่มีข้อจำกัด
 • แบตเตอรี่ต้องได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรโดยการหุ้มฉนวนขั้วต่อ (เช่น ด้วยการหุ้มด้วยเทปที่ขั้วต่อที่ยื่นออกมา)
 • แบตเตอรี่ที่ถอดไว้ต้องมีการป้องกันไม่ให้ความเสียหาย (เช่น ใส่แบตเตอรี่แต่ละก้อนลงในกระเป๋าที่มีสิ่งป้องกัน) แบตเตอรี่จะต้องจัดเก็บเป็นกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • การถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์จะต้องดำเนินการโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือเจ้าของอุปกรณ์

  *แบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 300 Wh หรือสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่สองก้อนเพื่อทำงาน แบตเตอรี่แต่ละก้อนต้องไม่เกิน 160 Wh
  *นอกเหนือจากแบตเตอรี่ที่ถอดออกจากรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่แล้ว คุณสามารถพกพาแบตเตอรี่สำรองสูงสุดหนึ่งก้อนที่ไม่เกิน 300 Wh หรือสองก้อนที่ไม่เกินก้อนละ 160 Wh ไว้บนห้องโดยสารได้

คำจำกัดความของแบตเตอรี่แบบถอดออกได้และแบตเตอรี่แบบถอดไม่ได้

แบตเตอรี่แบบถอดได้: ไม่ต้องใช้สายไฟแบตเตอรี่ สามารถถอดออกจากอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่/รถเข็นไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ

แบตเตอรี่แบบไม่สามารถถอดออกได้: ต้องใช้สายไฟ อาจต้องใช้เครื่องมือในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่/รถเข็นไฟฟ้า

การตรวจสอบและการคืนรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ส่วนบุคคลที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

คุณยังสามารถเช็คอินและส่งคืนรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ได้ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หากสอดคล้องกับการอำนวยความสะดวกในสนามบินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าหากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ที่สนามบิน

 • เที่ยวบินออกเดินทาง - หลังจากเช็คอินเสร็จสิ้นแล้วโปรดไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องก่อนเวลาเพื่อเช็คอินรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ของคุณอย่างราบรื่น
 • เที่ยวบินเดินทางถึง - หลังจากลงจากเครื่องบินแล้ว โปรดรอสักครู่จนกว่ารถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ของคุณจะถูกส่งไปยังประตูทางออกเพื่อให้ใช้งาน

โปรดทราบว่าสิ่งอำนวยความสะดวก/กฎระเบียบของสนามบินบางแห่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ขอขอบคุณสำหรับการรับทราบถึงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อให้แน่ใจว่ารถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ของคุณปลอดภัย จะเป็นประโยชน์อย่างมากหากคุณนำคำแนะนำของผู้ผลิต (หรือสำเนา) ติดตัวไปยังสนามบิน เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้คำแนะนำที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงภาษาของประเทศอื่นๆ ตามที่ปรากฏในแผนการเดินทางของคุณ หากแผนการเดินทางของคุณเกี่ยวข้องกับสายการบินรายอื่น คุณต้องได้รับการยืนยันจากสายการบินที่ให้บริการแต่ละเที่ยวบินของแผนการเดินทางด้วย

เครื่องบินของเราออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของคุณ โดยเครื่องบินทั้งหมดมีบริการรถเข็นบนเครื่อง ยกเว้นรุ่น A321 ที่สามารถใช้บริการรถเข็นรับส่งระหว่างที่นั่งและห้องน้ำได้

โปรดติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งของ EVA Air สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ