Skip to Main Content

บริการความช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ

บริการให้ความช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือพิเศษเนื่องจากความทุพพลภาพทางร่างกายหรือจิตใจ/อารมณ์ EVA จะคอยให้ความเอาใจใส่และความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือบริการพิเศษในระหว่างเที่ยวบินของคุณ โปรดแจ้ง สำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air เพื่อที่เราจะสามารถเตรียมการต่าง ๆ ที่จำเป็นได้ ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่างอาจจำเป็นต้องให้แพทย์ที่ดูแลคุณกรอกเอกสารข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ของ EVA Air ด้วย

เราให้บริการผู้โดยสารทางอากาศที่ทุพพลภาพด้วย:

(1) การเดินทางไป, จาก, และระหว่างประตูขึ้นเครื่องโดยเก้าอี้รถเข็นหรือวิธีการอื่นในสนามบินที่เหมาะสม

(2) ความช่วยเหลือในการขึ้นเครื่อง

(3) ความช่วยเหลือในด้านการมองเห็น การได้ยิน การรับรู้ ความบกพร่องทางจิตใจ/อารมณ์หรือการเคลื่อนไหว ขณะอยู่ในสนามบินและบนเครื่องบิน ขณะทำการสำรองที่นั่งของคุณ เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้พนักงานสำรองที่นั่งของเราทราบถึงเงื่อนไขทางกายภาพและอุปกรณ์หรือบริการที่จำเป็น เช่น บริการพิธีการศุลกากร และบริการรถเข็นที่คุณอาจต้องการ สำหรับบริการรถเข็นและบริการอื่นๆ โปรดอ่านกฎที่ระบุไว้ด้านล่างนี้หรือติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของเรา เที่ยวบินใดๆก็ตามของ EVA Air ที่เริ่มต้นเดินทางหรือสิ้นสุดการเดินทางที่สนามบินในสหรัฐอเมริกาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงคมนาคมสหรัฐ (DOT) โปรดอ่าน คำมั่นสัญญาต่อลูกค้าและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการของเราสำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพหรือผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ (รวมไปถึงความล่าช้าของเที่ยวบิน)

 • การจัดที่นั่งโดยสาร: พนักงานสำรองที่นั่งและพนักงานภาคพื้นดินที่สนามบินของเราจะพยายามจัดที่นั่งบนเครื่องที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคุณ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในเที่ยวบิน ที่นั่งผู้โดยสารที่จัดให้จะต้องไม่ปิดกั้นทางออกฉุกเฉิน สำหรับประเภทของเครื่องบินและการกำหนดผังที่นั่ง โปรดดูที่หน้าเว็บเครื่องบินของเราในเว็บไซต์นี้
 • อาหารพิเศษบนเครื่อง: เรามีบริการอาหารพิเศษสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ทานอาหารมังสวิรัติ อาหารไขมันต่ำ และอาหารอื่นๆอีกหลากหลายที่เหมาะกับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นทางการแพทย์หรือโภชนาการเป็นพิเศษ โปรดแจ้งพนักงานสำรองที่นั่งของเราให้ทราบถึงความต้องการอาหารพิเศษของคุณ ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่งโมงก่อนการเดินทาง
 • บริการที่สนามบิน: EVA Air มีบริการเช็คอินสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่เคาน์เตอร์หมายเลข 18 ที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อพนักงานภาคพื้นดินของเราที่สนามบินอื่นๆได้เช่นกัน โดยเราจะให้ความช่วยเหลือคุณในการดำเนินการเช็คอินโดยทันที สนามบินส่วนใหญ่ในเส้นทางบินของ EVA Air มีการติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินและอุปกรณ์ช่วยยกเพื่อให้บริการความช่วยเหลือขณะขึ้นและลงจากเครื่อง โปรดติดต่อ EVA Air โดยเร็วที่สุด หากคุณไม่สามารถก้าวขึ้นลงบันไดได้ 
 • อุปกรณ์บนเครื่องบิน: เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ รถเข็นสำหรับใช้บนเครื่องจะไม่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องบินรุ่น A321 ของ EVA Air แต่เครื่องบินรุ่นอื่นของ EVA Air จะมีรถเข็นสำหรับใช้บนเครื่องให้ผู้โดยสารผู้ทุพพลภาพ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของห้องน้ำบนเครื่องบินแต่ละรุ่นของเราที่หน้าเครื่องบินของเราบนเว็บไซต์นี้
 • บริการบนเครื่อง:
  • เราพร้อมบริการผู้โดยสารทุพพลภาพด้วยความช่วยเหลือดังต่อไปนี้: 1. รับส่งระหว่างประตูเครื่องและที่นั่งระหว่างขึ้น/ลงเครื่องบิน 2. รับส่งรระหว่างที่นั่งบนเครื่องและห้องน้ำด้วยรถเข็นสำหรับใช้บนเครื่องหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่อื่น
  • เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพลภาพดังต่อไปนี้ได้: 1. ความช่วยเหลือด้วยการช่วยป้อนอาหาร 2. ความช่วยเหลือภายในห้องน้ำหรือความช่วยเหลือในที่นั่งโดยสารโดยการทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับการขับถ่ายและ/หรือการถ่ายปัสสาวะ 3. บริการทางการแพทย์ 
 • สัตว์ช่วยเหลือ: สัตว์ช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับผู้โดยสารผู้ทุพพลภาพ เช่น สุนัขนำทาง จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับข้อมูลการขนส่งสัตว์เลี้ยง โปรดดูที่นโยบายสัตว์เลี้ยง AVIH

สำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air

ติดต่อ

การบริการเข้าถึงของ EVA Air

ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งแห่งสหรัฐฯ และ CTA ATPDR ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพจะต้องได้รับบริการและการอำนวยความสะดวกที่แน่นอนภายใต้ "ข้อกำหนดการขนส่งที่เข้าถึงได้สำหรับบุคคลผู้ทุพพลภาพ"(SOR/2019-244)

ข้อมูลในการติดต่อ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึง สามารถติดต่อเราที่ :

ฝ่ายบริการลูกค้าในอเมริกา: 1-800-695-1188

เวลาทำการทางโทรศัพท์:

จันทร์ – ศุกร์ 05:30 – 17:30 (เวลามาตรฐานแปซิฟิก)

เสาร์, อาทิตย์, และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 07:00 – 15:30 (เวลามาตรฐานแปซิฟิก)

อีเมล : laxrrbr@evaair.com

 

การได้ยิน

EVA มีบริการให้เข้าถึงสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการจอง:

TTY: ติดต่อเราด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน:

 1. กดหมายเลข 711.
 2. หลังจากได้รับสัญญาณให้ดำเนินการต่อ พิมพ์ 1-800-695-1188.
 3. พนักงานรับสายจะกดหมายเลขให้คุณและจะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีผู้รับสาย
 4. ใช้โทรสารในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานรับสาย พนักงานรับสายจะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดข้อความให้กับ EVA

 

บริการรับเรื่องร้องเรียน

หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการการเข้าถึงที่เรามีบริการอยู่ โปรดส่งมาที่:

EVA Airways Vancouver Office
Vancouver International Airport
Domestic Terminal Room B4110
3880 Grant McConachie Way
Richmond, BC. Canada V7B 1W2

หรือ ส่งอีเมล์มาที่: laxrrbr@evaair.com

เจ้าหน้าที่ดูแลปัญหาร้องเรียน (CRO) สำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพ

EVA Airways มีการฝึกอบรมพิเศษเป็นรายบุคคล ที่เรียกกันว่าเจ้าหน้าที่ดูแลปัญหาร้องเรียน (CRO) ให้กับพนักงานที่สนามบินแต่ละแห่งของเราในสหรัฐอเมริกาและที่สนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพลภาพตามคำร้องขอ ผู้โดยสารสามารถติดต่อกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกาได้โดยวิธีการใดๆ ดังต่อไปนี้:

 • สำหรับการโทรติดต่อจากภายในสหรัฐอเมริกาทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วนโทรฟรีสำหรับผู้เดินทางทางอากาศที่ทุพพลภาพ โปรดติดต่อที่หมายเลข 1-800-778-4838 (เสียง) หรือ 1-800-455-9880 (TTY)
 • โดยโทรศัพท์ถึงหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เดินทางทางอากาศ ที่ 202-366-2220 (เสียง) หรือ 202-366-0511 (TTY)
 • โดยทางไปรษณีย์ไปยัง Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590 และ
 • กฎระเบียบว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของความทุพพลภาพในการเดินทางทางอากาศที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา จะนำมาใช้กับเที่ยวบินทั้งหมดที่ให้บริการโดย EVA Airways ไปยังและกลับจากสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารสามารถรับสำเนา DOT 14CFR 382 นี้ได้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เดินทางทางอากาศ ( https://www.transportation.gov/airconsumer)

รถเข็นและความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่สนามบิน

มีบริการรถเข็นสำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทาง มาถึง ต่อเครื่องและเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน หากคุณต้องการบริการรถเข็น โปรดแจ้งเราขณะทำการสำรองที่นั่งหรืออย่างน้อยสุด 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เมื่อเดินทางไปยัง/มาจากสนามบินนานาชาติอัมสเตอร์ดัม หรือเดินทางเป็นกลุ่มผู้โดยสาร 10 คนหรือมากกว่านั้นที่ใช้รถเข็น โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างช้าสุด 48 ชั่วโมง เพื่อให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ดียิ่งขึ้นและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บสัมภาระที่จำเป็น หากไม่ได้มีการจองบริการรถเข็นก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง ผู้โดยสารอาจต้องรอเพื่อใช้บริการรถเข็นในสนามบิน เรามีบริการรถเข็นสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้ที่สนามบิน สามารถรับรถเข็นส่วนตัวหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวของผู้โดยสารเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สิ่งของเหล่านี้อาจจะให้เช็คอินได้ไม่ว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หากคุณต้องการใช้รถเข็นในห้องโดยสาร โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า

รถเข็นส่วนตัวและอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ

สำหรับลูกค้าทุพพลภาพ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขนย้ายรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ หรือการให้บริการรถเข็น รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวควรถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย หากคุณนำรถเข็นไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเดินทางมาด้วย อาจจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนัก เพื่อความปลอดภัย เราต้องตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งหมดเพื่อดูว่ามีการจัดการที่เหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เรา:

 • รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่แบบพับได้หรือพับไม่ได้
 • น้ำหนักและขนาดโดยรวม (เช่น ความยาว x ความกว้าง x ความสูง)
 • จำนวนแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง
 • ประเภทแบตเตอรี่: (ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าการจัดการนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎข้อบังคับ)
  • แบตเตอรี่แห้ง
  • แบตเตอรี่เปียกที่ไม่สามารถหกได้
  • แบตเตอรี่ (เปียก) ที่หกได้
  • แบตเตอรี่ลิเธียม (โปรดแจ้งอัตราวัตต์-ชั่วโมง)

รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวที่มีแบตเตอรี่ (เปียก) ที่ไม่สามารถหกได้ หรือแบตเตอรี่แห้ง (รหัสบริการ: WCBD)

 • ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  • ขั้วต่อแบตเตอรี่ได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร เช่น จัดเก็บไว้ในที่เก็บแบตเตอรี่ ;
  • แบตเตอรี่ติดแน่นกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหว ;
  • มีการแยกวงจรไฟฟ้าและไม่มีโอกาสที่จะให้อุปกรณ์เปิดการทำงานโดยไม่ตั้งใจ ;
  • ไม่สามารถรับแบตเตอรี่ที่มีฉลากหรือสติกเกอร์ที่ไม่ชัดเจนหรือมีรอยแก้ไข 

 • หากแบตเตอรี่ไม่สามารถติดแน่นกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวได้ขณะเช็คอิน จะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้: 
  • ต้องถอดแบตเตอรี่ออก จากนั้น จีงนำรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวไปเช็คอินเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องได้โดยไม่มีข้อจำกัด ;
  • แบตเตอรี่ที่ถูกถอดออกต้องบรรจุในหีบห่อที่แข็งแรงและทนทาน ซึ่งต้องถูกขนส่งเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง ;
  • แบตเตอรี่ต้องได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร ; 
  • ไม่สามารถรับแบตเตอรี่ที่มีฉลากหรือสติกเกอร์ที่ไม่ชัดเจนหรือมีรอยแก้ไข ; 
  • เราต้องแจ้งตำแหน่งของแบตเตอรี่ที่จัดเก็บแล้วให้นักบินผู้ควบคุมทราบ

รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ที่มีแบตเตอรี่ (เปียก) ที่สามารถหกได้ (รหัสบริการ: WCBW)

จะยังคงสามารถให้มีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่กับรถเข็นได้ตามเดิม หากรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือนั้นสามารถโหลด จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายในตำแหน่งตั้งตรงได้เสมอ ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
 • ขั้วต่อแบตเตอรี่ได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร เช่น จัดเก็บไว้ในที่เก็บแบตเตอรี่ ;
 • แบตเตอรี่ติดแน่นกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ ;
 • มีการแยกวงจรไฟฟ้าและไม่มีโอกาสที่จะให้อุปกรณ์เปิดการทำงานโดยไม่ตั้งใจ ;
 • ไม่สามารถรับแบตเตอรี่ที่มีฉลากหรือสติกเกอร์ที่ไม่ชัดเจนหรือมีรอยแก้ไข    
  **จะไม่สามารถรับได้หากรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวไม่สามารถโหลด จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายในตำแหน่งที่ตั้งตรงได้เสมอ

รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม (รหัสบริการ: WCLB)

ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า: 

 • แบตเตอรี่ต้องเป็นแบตเตอรี่ประเภทที่ตรงตามข้อกำหนดของการทดสอบใน UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3;
 • แบตเตอรี่ลิเธียมแบบ Non-OEM หรือประเภทดัดแปลงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นเช่นกัน ;
 • มีการแสดงสำเนาของผลการทดสอบแบตเตอรี่แบบลิเธียมเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ;
 • ไม่สามารถรับแบตเตอรี่ที่มีฉลากหรือสติกเกอร์ที่ไม่ชัดเจนหรือมีรอยแก้ไข
 • ขั้วต่อแบตเตอรี่ได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร เช่น จัดเก็บไว้ในที่เก็บแบตเตอรี่ ;
 • แบตเตอรี่ติดแน่นกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ ;
 • มีการแยกวงจรไฟฟ้าและไม่มีโอกาสที่จะให้อุปกรณ์เปิดการทำงานโดยไม่ตั้งใจ ;

หากแบตเตอรี่ไม่สามารถติดแน่นกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวได้ขณะเช็คอิน จะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้: 

 • ต้องถอดแบตเตอรี่ออก จากนั้น จีงนำรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวไปเช็คอินเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องได้โดยไม่มีข้อจำกัด ;
 • แบตเตอรี่ต้องได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรโดยการหุ้มฉนวนขั้วต่อ (เช่น ด้วยการหุ้มด้วยเทปที่ขั้วต่อที่ยื่นออกมา)
 • แบตเตอรี่ที่ถอดไว้ต้องมีการป้องกันไม่ให้ความเสียหาย (เช่น ใส่แบตเตอรี่แต่ละก้อนลงในกระเป๋าที่มีสิ่งป้องกัน) ต้องหิ้วแบตเตอรี่เป็นกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • การถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์จะต้องดำเนินการโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือเจ้าของอุปกรณ์
  *แบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 300 Wh
  *นอกเหนือจากแบตเตอรี่ที่ถอดออกจากรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวแล้ว คุณสามารถพกพาแบตเตอรี่สำรองสูงสุดหนึ่งก้อนที่มีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 300 Wh หรือแบตเตอรี่สองก้อนที่มีกำลังไฟฟ้าไม่เกินก้อนละ 160 Wh ไว้บนห้องโดยสารได้
 • หากคุณเดินทางในเที่ยวบินรหัสร่วม โปรดติดต่อสายการบินที่เป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินนั้น เพื่อที่จะได้ยืนยันถึงข้อกำหนดและจำนวนของแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกใดๆ ก็ตามที่อาจมีได้
 • เราต้องแจ้งนักบินผู้ควบคุมเครื่องบินถึงตำแหน่งของรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวที่ติดตั้งแบตเตอรี่ หรือตำแหน่งของแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อถอดออกหรือบรรทุกมาในห้องโดยสาร 

การตรวจสอบและการคืนรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวส่วนบุคคลที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

การตรวจสอบและการส่งคืนรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวสามารถทำได้ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หากสอดคล้องกับการอำนวยความสะดวกของทางสนามบินและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าหากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ที่สนามบิน

 • เที่ยวบินขาออก - หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว โปรดไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องแต่เนิ่นๆ เพื่อเช็คอินรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวของคุณได้อย่างราบรื่น
 • เที่ยวบินขาเข้า - หลังจากลงจากเครื่องแล้ว โปรดรอสักครู่จนกว่ารถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวของคุณจะถูกส่งไปยังประตูทางออกเพื่อให้ใช้งาน

โปรดทราบว่าสิ่งอำนวยความสะดวก/กฎระเบียบของสนามบินบางแห่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ขอขอบคุณสำหรับการรับทราบถึงความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อให้แน่ใจว่ารถเข็น/อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวของคุณถูกขนส่งมาอย่างปลอดภัย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณนำคำแนะนำของผู้ผลิต (หรือสำเนา) ติดตัวไปยังสนามบินด้วย เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้คำแนะนำที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงภาษาของประเทศอื่นๆ ตามที่ปรากฏในแผนการเดินทางของคุณ หากแผนการเดินทางของคุณเกี่ยวข้องกับสายการบินอื่นๆ คุณต้องได้รับการยืนยันจากสายการบินที่ให้บริการในแต่ละเที่ยวบินของแผนการเดินทางด้วย

เครื่องบินของเราออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของคุณ โดยเครื่องบินทั้งหมดได้มีการติดตั้งรถเข็นสำหรับใช้บนเครื่อง ยกเว้นรุ่น A321 ที่สามารถใช้ได้โดยการเข็นรับส่งระหว่างที่นั่งและห้องน้ำ

โปรดติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งของ EVA Air สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ