Skip to Main Content

โปรโมชัน

บินตรงเกาสง-ฮ่องกงเริ่ม 12 เมษายนนี้ เพลิดเพลินไปกับส่วนลดถึง 32% เมื่อจองรางวัลบัตรโดยสารของคุณ!

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดเส้นทางบินใหม่ของเราระหว่างเกาสงและฮ่องกงในวันที่ 12 เมษายน นี้ เราขอมอบส่วนลดสูงสุดถึง 32% ให้สมาชิก Inginity MileageLands ที่เดินทางในเส้นทางนี้! เพียง 34,120 ไมล์เมื่อเดินทางไป-กลับในชั้นธุรกิจ และ 14,120 ไมล์ในชั้นโดยสารแบบประหยัด ช่วยให้คุณประหยัดได้มากกว่า 5,880 ไมล์ ให้รางวัลตัวเองด้วยทริปพักผ่อนสบาย ๆ ไปฮ่องกงหรือเกาสง ที่ที่คุณจะดื่มด่ำไปกับทุกสิ่งตั้งแต่แบรนด์หรูไปจนถึงแฟชั่นในราคาที่หาซื้อได้ ลิ้มรสอาหารสไตล์ฮ่องกงดั้งเดิมหรือเยี่ยมชมตลาดกลางคืนในเกาสง สัมผัสบรรยากาศที่มีมนต์เสน่ห์ ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ยามค่ำคืนอันน่าทึ่งจาก Victoria Peak หรือปล่อยตัวเองเข้าไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเกาสง เชิญคุณมาสำรวจเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์นี้ให้เต็มที่เท่าที่ต้องการ!

หากเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารในเส้นทางนี้ในช่วงเวลาโปรโมชัน คุณจะได้รับส่วนลดของไมล์สะสมที่ต้องใช้อย่างน่าประหลาดใจ ลองเข้ามาดูส่วนลดของคุณกันตอนนี้เลย! จองรางวัลบัตรโดยสารได้ที่ EVA Air Global Website.


  • รายละเอียดโปรโมชันรางวัลบัตรโดยสาร:

1. วันออกบัตรโดยสาร: 11 เมษายน 2567~31 กรกฎาคม 2567

2. วันเดินทางออก: 12 เมษายน 2567~26 ตุลาคม 2567

3. เส้นทางบิน: เฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย EVA Air ระหว่างเกาสงและฮ่องกง เที่ยวบินขาออกต้องใช้เดินทางระหว่าง 12 เมษายน 2567 และ 26 ตุลาคม 2567 ในส่วนของเที่ยวบินขากลับต้องเดินทางให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปีนับจากวันออกบัตรโดยสาร

4. ข้อกำหนดในการแลกรับ (บัตรโดยสารไป-กลับ กรณีที่เป็นบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียวจะใช้ไมล์เพียงครึ่งหนึ่ง สำหรับเที่ยวบินที่อยู่นอกเหนือกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ใช้ข้อกำหนดตามเกณฑ์ปกติ):

รหัสชั้นโดยสารของรางวัลบัตรโดยสาร
 ไมล์ที่ใช้ (ไป-กลับ)
เกณฑ์ปกติโปรโมชัน
  ชั้นธุรกิจ      I       50,000 ไมล์     34,120 ไมล์
  ชั้นประหยัด      X       20,000 ไมล์     14,120 ไมล์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารมีจำนวนจำกัด สายการบิน EVA Air สงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือปรับจำนวนที่นั่งของรางวัลบัตรโดยสารตามสถานะการจองในแต่ละเที่ยวบิน อาจไม่มีที่นั่งว่างให้รางวัลบัตรโดยสารในบางเที่ยวบินหรือในบางช่วงเวลา แม้ว่าจะยังคงมีที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารปกติ
 
2. โปรโมชันนี้สำหรับบัตรโดยสารที่ออกและมีวันเดินทางออกของเที่ยวบินตามที่ระบุอยู่ในระยะเวลาโปรโมชัน
 
3. ในการแลกรับรางวัลบัตรโดยสารในช่วงเวลาของโปรโมชัน วันเดินทางออกต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดให้เดินทาง สำหรับวันเดินทางกลับสามารถมีระยะเวลาเดินทางภายใน 1 ปีนับจากวันออกบัตรโดยสาร
 
4. ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ
 
5. โปรโมชันนี้สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย EVA Air และออกบัตรโดยสารเป็นหมายเลขเที่ยวบินของ EVA Air บัตรโดยสารที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ EVA Air แต่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นและเที่ยวบินร่วมไม่สามารถรับสิทธิ์ในโปรโมชันนี้
 
6. ผู้ถือรางวัลบัตรโดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มทั้งหมด
 
7. ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของรางวัลบัตรโดยสารเป็นเกณฑ์ รวมถึงกรณีขอเปลี่ยนวันเดินทางและคืนบัตรโดรสาร
 
8. EVA Air สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า