直接跳至主頁面

Hành lý miễn phí

Thông tin chung Hành lý ký gửi Hành lý xách tay

Hành lý ký gửi

Vì lý do an toàn hàng không, khi quý khách ký gửi bất kỳ thiết bị điện tử cầm tay nào có pin lithium (bao gồm thiết bị y tế) trong hành lý, vui lòng lưu ý những điều sau:

 • Tắt thiết bị (không để thiết bị ở chế độ ngủ hoặc chế độ trên máy bay).
 • Đồng thời, ngăn ngừa việc vô tình kích hoạt và bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng trong suốt chuyến đi.

Hành khách nào vi phạm các quy định này cũng có thể phải chịu một số hình phạt của các cơ quan chính quyền địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hạn chế.

Hạn mức hành lý ký gửi miễn phí

Bất kỳ vé nào được phát hành từ ngày 23 tháng 6 năm 2022, trên tất cả đường bay quốc tế của EVA/Uni AIR đều được đổi sang khái niệm kiện. Nếu vé được xuất có ghi “KG” trong hạn mức hành lý miễn cước thì vé vẫn nằm trong khái niệm cân. Vui lòng kiểm tra trang sau để biết thêm thông tin.

Vé phát hành vào/sau ngày 23 tháng 6 năm 2022

Vé phát hành vào/trước ngày 22 tháng 6 năm 2022


Vé phát hành vào/sau ngày 23 tháng 6 năm 2022

Hạn mức hành lý ký gửi miễn phí theo khái niệm kiện mới cho các đường bay quốc tế EVA/Uni Air được áp dụng trên toàn bộ đường bay. Đây là số lượng kiện hành lý được phép mang theo tùy thuộc vào giá vé và đường bay đã chọn.

Hành trình, bao gồm các chuyến bay do EVA/UNI Air hoặc Hãng vận chuyển chính (MSC) khai thác, chỉ do EVA/UNI Air xác định và thông tin áp dụng cho các hành trình được thể hiện trên vé. Đối với các hành trình có vé riêng, hạn mức hành lý miễn phí sẽ được phản ánh trên từng vé.

Khi áp dụng Gói dịch vụ giá vé EVA/UNI Air như quy định dưới đây:

Chuyến bay đường dài (đến/từ Hoa Kỳ và Canada /châu Âu/ Úc và New Zealand)

Chuyến bay đường ngắn (trong phạm vi châu Á)

*Trẻ sơ sinh không có ghế (tất cả đường bay và hạng) - 1 kiện có cùng trọng lượng hạn mức hành lý với hạng ghế người lớn
*Tổng kích thước của mỗi kiện không được phép vượt quá 158 cm.


Hạn mức hành lý được áp dụng theo hạng cabin khi áp dụng giá vé không phải Gói dịch vụ giá vé EVA/UNI Air

Chuyến bay đường dài (đến/từ Hoa Kỳ và Canada /châu Âu/ Úc và New Zealand)

Chuyến bay đường ngắn (trong phạm vi châu Á)

*Trẻ sơ sinh không có ghế (Tất cả đường bay và hạng ghế) - 1 kiện có cùng trọng lượng hạn mức hành lý trong hạng ghế người lớn
*Hạn mức hành lý miễn cước đối với vé thưởng Infinity MileageLands hạng phổ thông chuyến bay ngắn và các vé miễn phí/giảm giá khác là hai kiện mỗi kiện 23 kg.
*Hạn mức hành lý miễn cước đối với các vé đoàn (G) là hai kiện 23 kg cho mỗi chuyến bay dài và 1 kiện 23 kg cho chuyến bay ngắn.
*Tổng ba chiều của mỗi kiện không được vượt quá 158 cm.


Vé phát hành vào/trước ngày 22 tháng 6 năm 2022

Khi áp dụng Gói dịch vụ giá vé EVA/UNI Air như quy định dưới đây:

Vé khái niệm cân (trừ các quốc gia áp dụng Khái niệm kiện)

*Trẻ sơ sinh không có ghế (Tất cả các hạng): 10 kg

Vé khái niệm kiện (đến/đi từ Hoa Kỳ và Canada và một số quốc gia ở Nam và Trung Mỹ)

*Trẻ sơ sinh không có ghế (tất cả các hạng) - 1 kiện có cùng trọng lượng hạn mức hành lý trong hạng ghế người lớn
* Tổng kích thước của mỗi kiện không được vượt quá 158 cm.

Hạn mức hành lý được áp dụng theo hạng cabin khi áp dụng giá vé không phải Gói dịch vụ giá vé EVA/UNI Air:

Vé khái niệm cân (trừ châu Mỹ)

*Trẻ sơ sinh không có ghế (Tất cả các hạng) - 10 kg

Vé khái niệm kiện (đến/đi từ Hoa Kỳ và Canada và một số quốc gia ở Nam và Trung Mỹ)

*Trẻ sơ sinh không có ghế (Tất cả các hạng) - 1 kiện có cùng trọng lượng hạn mức hành lý trong hạng ghế người lớn
*Tổng kích thước của mỗi kiện không được vượt quá 158 cm.

Lưu ý:

Hạn mức hành lý miễn cước bổ sung dành cho hội viên Infinity MileageLands Kim cương/Vàng/Bạc và hội viên Star Alliance khác

Vé khái niệm kiện

 • Thẻ Infinity MileageLands Kim cương/Vàng (được công nhận là Star Alliance-Vàng)/ *Thẻ Bạc (được công nhận là Star Alliance-Bạc) - 1 kiện, trọng lượng của hành lý quá cước dựa theo hạng đặt vé
 • Hội viên Star Alliance Vàng đi cùng hãng hàng không đối tác (ngoài EVA) - 1 kiện, trọng lượng hành lý quá cước dựa theo hạng đặt vé
 • Hội viên Star Alliance Bạc đi cùng hãng hàng không đối tác (ngoài EVA) - Không có hạn mức bổ sung

Vé khái niệm cân

 • Thẻ Infinity MileageLands Kim cương/Vàng (được công nhận là Star Alliance-Vàng) - 20 kg
 • *Thẻ Infinity MileageLands Bạc (được công nhận là Star Alliance-Bạc) - 10 kg
 • Hội viên Star Alliance Vàng đi cùng hãng hàng không đối tác (ngoài EVA) - 20 kg
 • Hội viên Star Alliance Bạc đi cùng hãng hàng không đối tác (ngoài EVA) - Không có hạn mức bổ sung

*Hạn mức hành lý bổ sung chỉ dành cho hội viên Infinity MileageLands Bạc đi trên các chuyến bay quốc tế do EVA/UNI Air khai thác khi quý khách đặt chỗ trên chuyến bay EVA/UNI Air. Hãng vận chuyển khác không được phép sử dụng hạn mức hành lý miễn cước bổ sung.

Khi hội viên Star Alliance Vàng được kết nối liên chặng với các hãng hàng không không thuộc Star Alliance

Xin lưu ý rằng hạn mức hành lý miễn cước bổ sung chỉ áp dụng cho chặng bay của các Hãng hàng không thuộc Star Alliance, nếu chuyến bay chuyển tiếp của quý khách không đi với hãng hàng không Star Alliance, quý khách có thể bị tính phí hành lý quá cước so với hạn mức hành lý miễn phí của quý khách. 

Hành trình bao gồm các chuyến bay do hãng hàng không khác khai thác (chuyến bay chuyển tiếp hoặc chuyến bay liên danh)

Chính sách về hành lý liên chặng

Theo Nghị quyết IATA 302, một quy trình từng bước xác định quy định nào của hãng vận chuyển áp dụng cho hành trình liên chặng và ở đâu đối với mỗi phần được kiểm tra:

 • Nếu điều khoản về hành lý được công bố giữa tất cả các hãng vận chuyển tham gia giống nhau thì điều khoản này sẽ được áp dụng.
 • Trong trường hợp một hoặc nhiều điều khoản về hành lý được công bố khác nhau giữa các hãng vận chuyển tham gia thì áp dụng bất kỳ điều khoản chung nào và trong trường hợp điều khoản khác nhau thì điều khoản về hành lý được công bố của “Hãng vận chuyển chính” (MSC) sẽ được áp dụng. Nếu đây là chuyến bay liên danh thì sẽ áp dụng điều khoản của hãng bán vé chuyến bay trừ khi hãng vận chuyển đó công bố một quy định nêu rằng đó sẽ là hãng hàng không vận hành.
 • Nếu Hãng vận chuyển chính (MSC) không công bố điều khoản của mình thì áp dụng quy định của Hãng vận chuyển làm thủ tục.
 • Nếu Hãng vận chuyển làm thủ tục không công bố điều khoản của mình thì áp dụng điều khoản của Hãng hàng không vận hành theo từng chặng.

Một số ví dụ cụ thể

Ví dụ 1: Đài Bắc-{BR}-Bangkok(dừng quá 24 giờ tại 1 điểm)-{XX}-Frankfurt(không dừng quá 24 giờ tại 1 điểm)-{YY}-Copenhagen

Trong ví dụ này, hành trình được chia thành một điểm dừng quá 24 giờ tại 1 điểm tại Bangkok. Do đó, có hai chặng bay và mỗi chặng có một Hãng hàng không vận hành chính. Từ Đài Bắc đến Bangkok, EVA Air là Hãng hàng không vận hành chính và chính sách hành lý của EVA Air sẽ áp dụng cho chặng bay này. Từ Bangkok đến Frankfurt, Hãng vận chuyển XX là Hãng hàng không vận hành chính vì hãng vận chuyển này khai thác quãng dài hơn về mặt địa lý từ Bangkok đến Frankfurt. Chính sách hành lý của Hãng vận chuyển XX sẽ áp dụng cho toàn bộ chặng bay từ Bangkok đến Copenhagen.

Ví dụ 2: Sydney-{BB}-Brisbane(không dừng quá 24 giờ tại 1 điểm)-{CC}-Đài Bắc(không dừng quá 24 giờ tại 1 điểm)-{BR}-Heathrow

Trong ví dụ này, có một Hãng hàng không vận hành chính vì không có điểm dừng quá 24 giờ tại 1 điểm trên hành trình. EVA Air là Hãng hàng không vận hành chính vì hãng này đang khai thác quãng dài hơn về mặt địa lý từ Đài Bắc đến London. Do đó, chính sách hành lý của EVA Air sẽ áp dụng từ Sydney đến London.

Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, khi điểm khởi hành hoặc điểm đến của hành trình vé hành khách nằm trong phạm vi Hoa Kỳ, hãng vận chuyển đầu tiên trên vé sẽ xác định hạn mức hành lý miễn cước và các khoản phí liên quan (bao gồm cả chuyến bay liên danh). Ví dụ: Nếu hành trình của hành khách là Houston-Los Angeles-Đài Bắc-Los Angeles-Houston, chặng bay đầu tiên sẽ đi trên chuyến bay của United Airlines và chặng bay thứ hai đi trên chuyến bay của EVA Air, toàn bộ hành trình phải tuân thủ chính sách về hành lý của United Airlines, bao gồm cả hành trình khứ hồi. 

Cơ quan Giao thông vận tải Canada cũng có các quy định tương tự đối với điểm khởi hành hoặc điểm đến của hành trình vé hành khách đặt tại Canada. Quý khách có thể liên hệ với đại lý lữ hành của mình, kiểm tra trang web của đối tác liên chặng hoặc liên hệ với phòng bán vé của EVA Air để kiểm tra các quy định về hành lý ký gửi có liên quan.

Hạn chế gắn thẻ hành lý

Nếu hành trình của quý khách bao gồm nhiều hơn một chuyến bay trên EVA/UNI Air và/hoặc một trong các đối tác liên chặng của chúng tôi trong một vé, chúng tôi sẽ làm thủ tục hành lý của quý khách đến điểm đến cuối cùng trên vé của quý khách miễn là không quá 12 giờ giữa các chuyến bay. Nếu quý khách ở lại điểm nối chuyến hơn 12 giờ, quý khách sẽ phải lấy và ký gửi lại hành lý của mình. Có thể áp dụng phí hành lý bổ sung.

Do các quy định của chính phủ hoặc các hạn chế khác (ví dụ: thay đổi ga), hành lý của quý khách có thể không được chuyển đến các điểm bên trong một số quốc gia nhất định và chỉ được ký gửi đến cửa khẩu của quốc gia đó.  Quý khách phải nhận hành lý của mình tại thành phố cửa khẩu, làm thủ tục hải quan và sắp xếp chuyển đến hãng vận chuyển nối chuyến.

Khi hành khách có các vé riêng trong hành trình

Theo quy định của IATA, các hãng hàng không không cần cung cấp dịch vụ làm thủ tục ký gửi hành lý tới điểm đến cuối cùng của hành khách khi họ giữ các vé riêng biệt. Nếu có 2 vé riêng lẻ thì có 2 hợp đồng vận chuyển riêng biệt. Hãng hàng không đã công bố rằng sẽ không cung cấp dịch vụ làm thủ tục ký gửi hành lý cho các vé riêng lẻ. EVA Air sẽ CHỈ gắn thẻ hành lý của quý khách tới điểm đến trên vé của EVA Air. Khi quý khách đến sân bay, vui lòng nhận hành lý và đến quầy làm thủ tục của hãng vận chuyển tiếp theo để làm thủ tục lại. Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý khách.