Skip to Main Content

Lợi ích khi bay với Đối tác thành viên Star Alliance

Lợi ích hội viên Lợi ích khi bay với Đối tác thành viên Star Alliance
Green Card image

Thẻ Xanh

Bắt đầu tích lũy dặm ngay hôm nay!

Find more
Silver Card image

Thẻ Bạc

Thưởng 15% số dặm theo hạng; phòng chờ.

Find more
Gold Card image

Thẻ Vàng

Thưởng 25% số dặm theo hạng; phòng chờ.

Find more
Diamond Card image

Thẻ Kim cương

Dặm thưởng thêm theo hạng 25%; đặt chỗ đảm bảo; chứng nhận nâng hạng; phòng chờ, v.v.

Find more

Chương trình Star Alliance

Giới thiệu về Star Alliance

Mạng lưới Star Alliance là mạng lưới hãng hàng không toàn cầu đầu tiên và tiếp tục dẫn đầu ngành. Thành lập vào năm 1997, Liên minh có nhiều hãng hàng không thành viên nhất. Hiện tại, có 26 hãng hàng không thành viên và 1 đối tác chuyển tiếp. Cùng nhau, họ cung cấp gần 18.800 chuyến bay hằng ngày đến hơn 1.317 điểm đến ở 193 quốc gia toàn cầu. Star Alliance có một số hãng hàng không có uy tín và cạnh tranh nhất trên thế giới. Star Alliance thực sự là một liên minh hàng không toàn cầu cung cấp lợi ích khổng lồ cho hành khách và các dịch vụ, kết nối thuận tiện trên toàn cầu và trải nghiệm đi lại thuận lợi, thoải mái.

Khi bay cùng các hãng hàng không thành viên Star Alliance, các hội viên Infinity MileageLands Kim cương và Vàng được ghi nhận là hội viên Star Alliance Vàng và hội viên Bạcr được ghi nhận là Star Alliance Bạc khi họ đi trên các chuyến bay của đối tác Star Alliance. Hội viên Infinity MileageLands có thể tận hưởng tất cả đặc quyền và sự tiếp đón được cung cấp ở cấp Star Alliance Vàng hoặc Bạc tương ứng.

Khi bay với các đối tác chuyển tiếp Star Alliance, hội viên Infinity MileageLands Kim cương và Vàng được ghi nhận là Star Alliance Vàng. Những lợi ích liên quan có thể được áp dụng khi hội viên có chuyến bay chuyển tiếp giữa hãng hàng không thành viên Star Alliance và đối tác chuyển tiếp Star Alliance.

Các hãng hàng không thành viên của Star Alliance

Đối tác chuyển tiếp của Star Alliance

Lợi ích khi bay với các hãng hàng không thành viên của Star Alliance

Lợi ích khi bay với các hãng hàng không thành viên của Star AllianceThẻ Bạc (Star Alliance thẻ Bạc)Thẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với các hãng hàng không thành viên của Star AllianceDanh sách chờ đặt chỗ ưu tiên (lưu ý 1)Thẻ Bạc (Star Alliance thẻ Bạc)Thẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với các hãng hàng không thành viên của Star AllianceVé dự phòng ưu tiên tại sân bay (lưu ý 1)Thẻ Bạc (Star Alliance thẻ Bạc)Thẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với các hãng hàng không thành viên của Star AllianceƯu tiên làm thủ tục tại sân bayThẻ Bạc (Star Alliance thẻ Bạc)Không áp dụngThẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với các hãng hàng không thành viên của Star AllianceHạn mức hành lý mua thêm (lưu ý 2)Thẻ Bạc (Star Alliance thẻ Bạc)Không áp dụngThẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với các hãng hàng không thành viên của Star AllianceStar Alliance Gold Track (Ưu tiên kiểm tra an ninh & nhập cảnh) (lưu ý 3)Thẻ Bạc (Star Alliance thẻ Bạc)Không áp dụngThẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với các hãng hàng không thành viên của Star AllianceSử dụng phòng chờ sân bay (lưu ý 4)Thẻ Bạc (Star Alliance thẻ Bạc)Không áp dụngThẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với các hãng hàng không thành viên của Star AllianceƯu tiên lên máy bay (lưu ý 5)Thẻ Bạc (Star Alliance thẻ Bạc)Không áp dụngThẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với các hãng hàng không thành viên của Star AllianceƯu tiên xử lý hành lýThẻ Bạc (Star Alliance thẻ Bạc)Không áp dụngThẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)

Lưu ý

 1. Không được phép cho vé thưởng Star Alliance.
 2. Quý khách có thể ký gửi thêm 20kg hoặc thêm một kiện hành lý khi quý khách bay với Hãng hàng không thành viên của Star Alliance. Vui lòng liên hệ với hãng hàng không của Star Alliance để biết thêm chi tiết.
 3. Star Alliance Gold Track hiện đang được cung cấp tại một số sân bay. Dịch vụ này cho phép hội viên Star Alliance thẻ Vàng hoặc khách hàng Hạng nhất/Hạng thương gia thực hiện kiểm tra an ninh và nhập cảnh một cách trơn tru hơn. Để xem nơi nào có áp dụng Star Alliance Gold Track, vui lòng tham khảo trang web của Star Alliance: Trang web của Star Alliance.
 4. Sử dụng phòng chờ sân bay
  • Khi đi trên chuyến bay do thành viên của Star Alliance khai thác, các hội viên Star Alliance thẻ Vàng đủ điều kiện có thể sử dụng phòng chờ dành cho hội viên Star Alliance được chỉ định hoặc sử dụng phòng chờ của các hãng hàng không thành viên khác của Star Alliance. Các hội viên Infinity MileageLands Kim cương và Vàng có thể sử dụng phòng chờ của EVA Air tại TPE, KHH và BKK.
  • Hội viên Star Alliance thẻ Vàng có thể dẫn theo một người bay cùng ngày vào phòng chờ đặc biệt khi bay với các hãng trong liên minh Star Alliance. Vui lòng liên hệ với hãng hàng không của Star Alliance để biết thêm chi tiết.(Kể từ ngày 03 tháng 05 năm 2021, có sự thay đổi nhỏ về việc khách thẻ Vàng liên minh Star Alliance có thể dẫn theo một người vào phòng chờ đặc biệt với điều kiện người đó bay cùng ngày, cùng chuyến với chủ thẻ hội viên trên các chuyến bay của các hãng trong khối liên minh)
 5. Hiện có tại các sân bay nơi hãng hàng không cung cấp dịch vụ ưu tiên lên máy bay.

Để tận hưởng các đặc quyền du lịch, vui lòng đặt chỗ theo tên được ghi trên thẻ hội viên và xuất trình thẻ hội viên hợp lệ của quý khách tại sân bay. Vui lòng tham khảo Trang web của Star Alliance để biết chi tiết.

Lợi ích khi bay cùng Đối tác chuyển tiếp

Hội viên Star Alliance thẻ Vàng có thể tận hưởng ưu đãi của Star Alliance thẻ Vàng khi bay trên chuyến bay chuyển tiếp giữa hãng hàng không thành viên của Star Alliance và đối tác chuyển tiếp (hoặc ngược lại) khi đáp ứng các điều kiện dưới đây

 • Cả hai chuyến bay phải được xuất trên cùng một vé
 • Thời gian chuyển tiếp giữa hai chuyến bay phải từ 2 đến 24 giờ

Ví dụ: Hội viên Star Alliance thẻ Vàng đã xuất vé chuyến bay BR712/01JAN2019/10:00~12:05/TPE-SHA-chuyến bay chuyển tiếp HO1201/01JAN2019/14:55~17:35/SHA-SZX. Vì giờ khởi hành của chuyến bay chuyển tiếp cho HO1201 là trong vòng 2 đến 24 giờ sau giờ đến của BR712, hội viên này có thể trải nghiệm lợi ích của Star Alliance Vàng.

Lợi ích khi bay với đối tác chuyển tiếp của Star AllianceThẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với đối tác chuyển tiếp của Star AllianceVé dự phòng ưu tiên tại sân bay (lưu ý 1)Thẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với đối tác chuyển tiếp của Star AllianceƯu tiên làm thủ tục tại sân bayThẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với đối tác chuyển tiếp của Star AllianceHạn mức hành lý mua thêm (lưu ý 2)Thẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với đối tác chuyển tiếp của Star AllianceSử dụng phòng chờ sân bay (lưu ý 3)Thẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với đối tác chuyển tiếp của Star AllianceƯu tiên lên máy bay (lưu ý 4)Thẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)
Lợi ích khi bay với đối tác chuyển tiếp của Star AllianceƯu tiên xử lý hành lýThẻ Vàng (Star Alliance thẻ Vàng)Thẻ Kim cương (Star Alliance thẻ Vàng)

Lưu ý

 1. Không được phép cho vé thưởng Star Alliance.
 2. Quý khách có thể ký gửi thêm 20kg hoặc thêm một kiện hành lý khi bay với đối tác chuyển tiếp của Star Alliance. Vui lòng liên hệ với đối tác chuyển tiếp của Star Alliance để biết thêm chi tiết.
 3. Sử dụng phòng chờ sân bay: Hội viên Star Alliance thẻ Vàng có thể đi kèm vào phòng chờ với một người đi cùng cũng bay trên cùng một chuyến bay. Vui lòng liên hệ với đối tác chuyển tiếp của Star Alliance để biết thêm chi tiết.
 4. Hiện có tại các sân bay nơi đối tác chuyển tiếp cung cấp dịch vụ ưu tiên lên máy bay.

Để tận hưởng các đặc quyền du lịch, vui lòng đặt chỗ theo tên được ghi trên thẻ hội viên và xuất trình thẻ hội viên hợp lệ của quý khách tại sân bay. Vui lòng tham khảo Trang web của Star Alliance để biết chi tiết.