Skip to Main Content

Thông tin đặt chỗ và vé máy bay

Đặt trước trực tuyến Đặt trước chung Thông tin về vé của bạn

Làm quen với vé máy bay điện tử của quý khách

Nếu quý khách mua Vé điện tử bằng thẻ tín dụng thông qua dịch vụ đặt chỗ qua điện thoại hoặc Hệ thống đặt chỗ trực tuyến của chúng tôi, vui lòng chú ý những điều kiện sau:

  • Có thể sử dụng một thẻ tín dụng để thanh toán tất cả chi phí cho tối đa 9 hành khách (gồm cả trẻ sơ sinh) miễn là chủ thẻ là một trong các hành khách.
  • Vui lòng trình thẻ tín dụng được dùng để mua Vé điện tử khi làm thủ tục.

Khi Vé điện tử được cấp, ảnh vé được tự động lưu vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Để truy xuất ảnh vé trơn tru, vui lòng trình Biên nhận vé điện tử khi làm thủ tục tại sân bay. Hoặc cung cấp một trong những mục sau khi làm thủ tục tại sân bay:

  • Số vé điện tử
  • Tên trên vé
  • Số thẻ “Infinity MileageLands”
  • Số hiệu chuyến bay và ngày bay để làm thủ tục

Để biết thêm thông tin về quy định giá vé và điều kiện của Vé điện tử, vui lòng liên hệ với một trong các phòng bán vé của chúng tôi.

Có thể nộp đơn xin hoàn tiền cho vé được mua thông qua www.evaair.com trực tuyến. Để yêu cầu hoàn tiền cho vé được mua thông qua đại lý lữ hành, vui lòng tham khảo công ty cấp vé ban đầu.