Skip to Main Content

Hành lý đặc biệt

Dụng cụ thể thao Nhạc cụ Hỗ trợ di chuyển tại sân bay Nhắc nhở khi đem theo đồ cá nhân cần để lạnh Hành lý xách tay

Xe lăn/Xe trượt/Thiết bị hỗ trợ di chuyển/Thiết bị hỗ trợ

  • Bao gồm trong hạn mức miễn cước (không phụ phí).
  • Chỉ hành cho khách khuyết tật sử dụng.
  • Bao gồm xe lăn/xe trượt/thiết bị hỗ trợ di chuyển và xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển có pin.
  • Các thiết bị hỗ trợ bao gồm thiết bị hỗ trợ đi lại, bình thở, máy thở, gậy và nạng, v.v.
  • Chỉ chấp nhận xe lăn có thể gập lại bằng tay hoặc thiết bị hỗ trợ nhỏ khác dưới dạng hành lý xách tay miễn là có thể bố trí xe lăn đó phù hợp với quy định của chính phủ.
  • Theo luật của Liên minh châu Âu, hành khách đến/từ châu Âu bị suy giảm khả năng đi lại được phép vận chuyển miễn phí hai thiết bị hỗ trợ đi lại.
  • Để biết thêm chi tiết, vui lòng nhấp Hỗ trợ đặc biệt và câu hỏi