Skip to Main Content

Cam kết khách hàng

Các chuyến bay đến và từ Hoa Kỳ Các chuyến bay đến và từ Hàn Quốc Các chuyến bay đến và từ Canada Các chuyến bay đến và từ Pháp Các chuyến bay đến và từ Vương quốc Anh

Yêu cầu bồi thường

Trong trường hợp quý khách đã gửi yêu cầu bồi thường cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi nhưng không hài lòng với câu trả lời, quý khách có thể liên hệ với “AME Consumer Mediation”. Vui lòng nhấp vào www.mediationconso-ame.com để biết thông tin liên hệ và quy trình (tiếng Pháp)

Notes

Quý khách có thể nhấp vào liên kết để đọc Điều lệ vận chuyển của EVA.