Skip to Main Content

Cam kết khách hàng

Các chuyến bay đến và từ Hoa Kỳ Các chuyến bay đến và từ Hàn Quốc Các chuyến bay đến và từ Canada Các chuyến bay đến và từ Pháp Các chuyến bay đến và từ Vương quốc Anh

Các chuyến bay đến và từ Vương quốc Anh

EVA Air cam kết duy trì mức độ an toàn, chất lượng dịch vụ, sự thoải mái và thuận tiện cao nhất cho khách hàng. Kế hoạch dịch vụ hành khách này được đưa vào sử dụng theo các yêu cầu của Cơ quan Hàng không Dân dụng Vương quốc Anh (CAA) và áp dụng cho các chuyến bay đến và từ Vương quốc Anh. Một số dịch vụ và đảm bảo đã nêu trong kế hoạch này cũng được cung cấp trên các chuyến bay không phải Vương quốc Anh.

Quy trình khiếu nại

  • EVA Air
    Nếu quý khách muốn khiếu nại về các chuyến bay Vương quốc Anh của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ đặt chỗ khách hàng theo địa chỉ: csuk@evaair.com.
    Vui lòng lưu ý rằng EVA Air hiện không được đăng ký vào kế hoạch Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), vì vậy, nền tảng Giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) hay bất kỳ nhà cung cấp ADR nào được phê duyệt cũng đều không thể chấp nhận khiếu nại của quý khách.
  • Đội ngũ tiếp nhận lời khuyên và khiếu nại của hành khách (PACT)
    Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của quý khách, quý khách có thể ghi lại vấn đề với Đội ngũ tiếp nhận lời khuyên và khiếu nại của hành khách (PACT) của CAA bằng cách hoàn thành biểu mẫu khiếu nại trực tuyến qua trang web CAA: www.caa.co.uk/passengercomplaints. Dưới tiêu đề “How the CAA can Help” (Quý khách muốn CAA giúp đỡ vấn đề gì), quý khách sẽ cần nhấp vào liên kết “Refer your complaint to us” (Tham chiếu khiếu nại của quý khách với chúng tôi). Sau đó, quý khách có thể truy cập cổng thông tin người tiêu dùng của CAA và nộp khiếu nại cho PACT.