Skip to Main Content

คำมั่นสัญญาต่อลูกค้า

เที่ยวบินไป-กลับสหรัฐอเมริกา เที่ยวบินไป-กลับเกาหลี เที่ยวบินไป-กลับแคนาดา เที่ยวบินไป-กลับฝรั่งเศส เที่ยวบินไป-กลับสหราชอาณาจักร

ข้อมูลกระเป๋าสัมภาระ

เกี่ยวกับการขนส่งเครื่องดนตรี และกระเป๋าสัมภาระที่สูญหายหรือเสียหาย โปรดคลิก ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินและค่าธรรมเนียมให้เลือกอื่นๆ และ สัมภาระล่าช้า / สูญหาย / เสียหาย

การจัดที่นั่งให้เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี

ตามกฎระเบียบการคุ้มครองผู้โดยสารทางอากาศ (APPR) จากหน่วยงานขนส่งแคนาดา (Canadian Transportation Agency - CTA) ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย EVA Air/UNI Air ไปยัง/มาจากแคนาดา EVA Air/UNI Air จะพยายามจัดให้เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีนั่งใกล้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลหรือพี่เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • เพื่อหลีกเลี่ยงที่นั่งเต็มในวันเดินทางดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณเลือกที่นั่งทันทีที่คุณซื้อบัตรโดยสารของคุณ ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารชั้นประหยัดพรีเมี่ยมประเภท Basic, ชั้นประหยัดประเภท Basic หรือ Discount จะไม่สามารถดำเนินการเลือกที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระหว่างการจองได้ โปรดติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งของ EVA Air เราจะพยายามจัดให้เด็กนั่งกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วย 1 คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดทำรายการจองให้เด็กไปพร้อมกับคุณในการจองคราวเดียวกัน หรือให้ทำการอ้างอิงถึงกันเมื่อไม่ได้อยู่ในบันทึกการจองเดียวกัน
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะใกล้ชิดกันของที่นั่งจะขึ้นอยู่กับอายุของเด็กดังนี้ EVA Air จะเป็นผู้กำหนดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่ง สำหรับชั้นประหยัด เราจะจัดให้อยู่ในโซนที่นั่ง Standard
    • อายุต่ำกว่า 5 ปี: นั่งติดกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วยโดยตรง
    • อายุ 5 ถึง 11 ปี: นั่งในแถวเดียวกันและคั่นด้วยที่นั่งไม่เกินหนึ่งที่นั่งจากผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วย
    • อายุ 12 หรือ 13: คั่นด้วยแถวที่นั่งไม่เกิน 1 แถวจากผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วย
  • หากคุณต้องการเลือกที่นั่งเฉพาะให้คุณและครอบครัวของคุณ คุณอาจจะพิจารณาซื้อบริการเลือกที่นั่งโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือเลือกประเภท Fare Family อื่นสำหรับการเลือกที่นั่งได้ฟรี
  • หากเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดที่นั่งให้อยู่ในระยะใกล้ชิดกันเมื่อคุณติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งของเรา เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยจัดที่นั่งให้ขณะเช็คอิน ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หรือก่อนนำเครื่องออก อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ที่จะมีที่นั่งให้เลือกในจำนวนจำกัดเมื่อใกล้จะถึงวันออกเดินทาง หรือในวันออกเดินทาง คุณสามารถติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งของ EVA Air เพื่อเปลี่ยนแปลงการจองของคุณไปเป็นเที่ยวบินอื่นที่เราสามารถจัดระยะที่นั่งใกล้กันได้ หรือยกเลิกการเดินทางของคุณ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน/การคืนเงินจะได้รับการยกเว้น

Notes

คุณสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่ออ่านเงื่อนไขของการขนส่งของ EVA Air