Skip to Main Content

คำมั่นสัญญาต่อลูกค้า

เที่ยวบินไป-กลับสหรัฐอเมริกา เที่ยวบินไป-กลับเกาหลี เที่ยวบินไป-กลับแคนาดา เที่ยวบินไป-กลับฝรั่งเศส เที่ยวบินไป-กลับสหราชอาณาจักร

เที่ยวบินไป-กลับสหราชอาณาจักร

EVA Air มุ่งมั่นที่จะรักษาระดับความปลอดภัยสูงสุด, การบริการ, การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเรา แผนบริการลูกค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหราชอาณาจักร( (CAA) ซึ่งจะนำมาใช้กับเที่ยวบินที่เดินทางไปและกลับจากสหราชอาณาจักร การบริการและการรับรองบางประการที่กำหนดไว้ในแผนนี้นั้นยังนำมาใช้กับเที่ยวบินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในสหราชอาณาจักรด้วยเช่นกัน

การดำเนินการร้องเรียน

  • EVA Air
    หากท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเที่ยวบินในสหราชอาณาจักรของเรา โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งสำหรับลูกค้าของเราซึ่งสามารถติดต่อได้ที่: csuk@evaair.com
    โปรดทราบว่าปัจจุบัน EVA Air ไม่ได้ลงนามในโครงการที่ได้รับการอนุมัติเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทนอกศาล (ADR) ดังนั้นแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) หรือโดยผู้ให้บริการ ADR ที่ได้รับการอนุมัติใด ๆ ก็ไม่สามารถรับคำร้องเรียนของท่านได้
  • ทีมให้คำแนะนำและรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้โดยสาร (PACT)
    หากเราไม่สามารถดำเนินการกับข้อร้องเรียนของท่านได้ ท่านสามารถให้ทีมให้คำแนะนำและรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้โดยสาร Passenger Advice and Complaints Team (PACT) ของ CAA ลงบันทึกได้โดยการกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ CAA: www.caa.co.uk/passengercomplaints ภายใต้หัวข้อ “How the CAA can Help” ให้ท่านคลิกที่ลิงก์ ‘Refer your complaint to us’ จากนั้นท่านจึงจะสามารถเข้าถึงส่วนสำหรับผู้บริโภคของ CAA ที่ ๆ ท่านสามารถส่งคำร้องเรียนให้กับ PACT ได้”